Nghiên Cứu & Dịch Thuật

Sáng Tác

Câu Đối

Videos

Album Ảnh

Tranh Vẽ

Thư Pháp

Read more

View all

Dịch thuật: Thích Ca Mâu Ni kì nhân

THÍCH CA MÂU NI KÌ NHÂN            Truyền thuyết kể rằng, Thích Ca Mâu Ni 释迦牟尼 là hậu duệ vương tộc nổi tiếng Cam Giá V…

Load More
That is All