Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Nguyệt bạch phong thanh, giang thượng phiếm du chu nhất diệp .....
Dịch thuật: Còn khi đồng ấu mải vui cửa Trình (22) (Bích Câu kì ngộ)
Dịch thuật: Vạn tử nhất sinh (Thành ngữ cố sự)
Câu đối: Ác bá ác tăng tề ác quỷ .....
Dịch thuật: Phúc lành nhờ ấm xuân huyên (19) (Bích Câu kì ngộ)
Dịch thuật: Hoàng Nhân sơn, Trung Hoàng sơn, Tây Hoàng sơn (Sơn hải kinh)
Dịch thuật: Võ Tắc Thiên tạo chữ - Bàn về chữ "chiếu" 曌
Dịch thuật: Một vùng non nước quỳnh dao (15) (Bích Câu kì ngộ)
Câu đối: Thị ư quyền, tham ư lợi, quỷ trá hữu dư, tụ quần tác nghiệt, khởi phi si mị võng lượng ...
Dịch thuật: Mây mưa là chuyện hoang đường biết đâu (8) (Bích Câu kì ngộ)