Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Kinh bang bất loại, hoạ cập lê nguyên .....
Dịch thuật: Cưỡng viện cầm, chỉ hạ kinh đình loan phượng trụ (242) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Khấu Chuẩn (tiếp theo kì 1) (Hổ chi uy)
Dịch thuật: Cưỡng lâm kính, ngọc trở không truỵ lăng hoa tiền (241) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Khấu Chuẩn (kì 1) (Hổ chi uy)
Dịch thuật: Phi phất hoè âm độ bát chuyên (237) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)
Dịch thuật: Mãi hải loa (Tiếu lâm quảng kí)
Dịch thuật: Y ốc khê thanh thông ngũ dạ (236) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)