Nghiên Cứu & Dịch Thuật

Sáng Tác

Câu Đối

Videos

Album Ảnh

Tranh Vẽ

Thư Pháp

Read more

View all

Dịch thuật: Võ biền dạ tuần (Tiếu lâm quảng kí)

武弁夜巡           一武弁夜巡 , 有犯夜者 , 自称书生会课归迟 . 武弁曰 : “ 既是书生 , 且考你一考 .” 生请题 , 武弁思之不得 , 喝曰 : “ 造化了你的 , 今夜幸而没有题目 ."         …

Load More
That is All