Sáng tác: Yết kim môn - Khí sảng thuỷ thanh thiên khoát (HCH)

 

謁金門

舟一葉

氣爽水清天闊

慢逐波光湖上月

拍流蘭棹掇

輕起涼風夜徹

舉盞高吟一絕

秉燭古人從此接

定浮生蝴蝶

YẾT KIM MÔN

Chu nhất diệp

Khí sảng thuỷ thanh thiên khoát

Mạn trục ba quang hồ thượng nguyệt

Phách lưu lan trạo xuyết 

Khinh khởi lương phong dạ triệt

Cử trản cao ngâm nhất tuyệt

Bỉnh chúc cổ nhân tùng thử tiếp

Định phù sinh hồ điệp 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/5/2023 

Bỉnh chúc 秉燭: Điển xuất từ bài “Xuân dạ yến đào lí viên tự” 春夜宴桃李園序của Lí Bạch 李白:

          Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỉ hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du.

          而浮生若夢, 為歡幾何? 古人秉燭夜遊.

          (Mà đời người như giấc mộng, vui được bao lâu? Nên người xưa cầm đuốc dạo chơi đêm)

Hồ điệp 蝴蝶: Điển xuất từ Trang Tử - Tề vật luận 庄子 - 齐物论: Trang Chu thời Chiến Quốc nằm mộng thấy mình hoá thành bướm, khi tỉnh dậy thấy mình vẫn là Trang Chu. Không biết Trang Chu mộng hoá thành bướm, hay bướm mộng hoá thành Trang Chu?

Previous Post Next Post