Nghiên Cứu & Dịch Thuật

Sáng Tác

Câu Đối

Videos

Album Ảnh

Tranh Vẽ

Thư Pháp

قراءة المزيد

عرض الكل

Dịch thuật: Ngũ Đài tăng (Duyệt Vi Thảo Đường bút kí)

五台僧           白衣庵僧明玉言 : 昔五台一僧 , 夜恒梦至地狱 , 见种种变相 . 有老宿教以精意诵经 , 其梦弥甚 , 遂渐至委顿 . 又一老宿曰 : “ 是必汝未出家前 , 曾造恶业 . 出家后渐明因果 , 自知必堕地狱 …

Dịch thuật: Cải thi nan vu tác thi (Tuỳ Viên thi thoại)

改诗难于作诗     改诗难于作诗 , 何也 ? 作诗 , 兴会所至 , 容易成篇 ; 改诗 , 則兴会已过 , 大局已定 , 有一二字于心不安 , 千力万气 , 求易不得 , 竟有隔一两月 , 于无意中得之者 . 刘彥和所谓 “ 富于万…

تحميل المزيد من المشاركات
لم يتم العثور على أي نتائج