Dịch thuật: Nghi thức "bái thiên địa" trong hôn lễ từ đâu mà ra

 

NGHI THỨC “BÁI THIÊN ĐỊA” TRONG HÔN LỄ TỪ ĐÂU MÀ RA

          Người xưa khi kết hôn, nghi thức quan trọng nhất là bái đường thành thân. Đến lúc đó, cô dâu đội khăn trùm đầu màu đỏ, chú rể dùng sợi dây đỏ dắt cô dâu bước qua thảm đỏ, sau đó, vị quan coi về nghi thức hôn lễ hô lớn: “Nhất bái thiên địa” 一拜天地, “Nhị bái cao đường” 二拜高堂, “Phu thê đối bái” 夫妻对拜, “Tống nhập động phòng” 送入洞房 ….. Vì sao người xưa trước tiên phải bái thiên địa?

          Trong hôn tục truyền thống của Trung Quốc, bái thiên địa, bái cao đường, phu thê đối bái được gọi chung là “bái đường” 拜堂, có lúc cũng gọi là “bái thiên địa” 拜天地, mà phu thê chỉ cần thực hiện qua lễ tiết đó thì coi như đã thành phu thê hợp pháp. Tương truyền “bái thiên địa” bắt đầu từ thời Đường, khởi nguồn từ một truyền tuyết thần thoại trong dân gian.

          Nữ Oa 女娲 lúc ban đầu tạo ra con người, chỉ tạo ra một người đàn ông, trời đất vạn vật đều quy về người đó sở hữu. Cuộc sống vật chất của anh ta tuy đầy đủ, nhưng cuộc sống tinh thần lại trống rỗng, cả ngày chỉ có hình với bóng của mình theo nhau, rất tịch mịch vắng vẻ, Cho nên anh ta mỗi đêm đều nhìn mặt trăng oán trách cuộc sống đơn điệu.

          Một đêm trăng tròn nọ, anh ta lại bắt đầu huyên thuyên không dứt, nguyệt lão cuối cùng nhẫn không được, đã đến chỗ Nữ Oa, xin Nữ Oa tạo thêm cho anh ta một người nữa để làm bạn. Thế là Nữ Oa liền tạo ra người nữ.

         Trong lúc anh ta than thở, nguyệt lão với bộ râu trắng dẫn một cô gái xuất hiện ra trước mặt, đồng thời chủ trì hôn lễ cho hai người. Lúc cử hành nghi thức, nguyệt lão nói với hai người rằng:

          - Hai người trước tiên bái thiên công thổ địa, cuộc sống của hai người từ nay về sau còn cần phải nương nhờ vào trời đất.

          Hai người bái qua thiên công thổ địa. Sau này, phàm trong hôn lễ, cô dâu chú rể trước tiên phải bái thiên địa, hình thành nghi thức “bái thiên địa”.

          Nghi thức bắt đầu từ thời Đường này, sau thời Tống đã thịnh hành trong cả nước, trở thành đại lễ quan trọng nhất trong quá trình hôn lễ.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 13/8/2022 

 Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post