Nghiên Cứu & Dịch Thuật

Sáng Tác

Câu Đối

Videos

Album Ảnh

Tranh Vẽ

Thư Pháp

Read more

View all

Dịch thuật: Cải thi nan vu tác thi (Tuỳ Viên thi thoại)

改诗难于作诗     改诗难于作诗 , 何也 ? 作诗 , 兴会所至 , 容易成篇 ; 改诗 , 則兴会已过 , 大局已定 , 有一二字于心不安 , 千力万气 , 求易不得 , 竟有隔一两月 , 于无意中得之者 . 刘彥和所谓 “ 富于万…

Sáng tác: Quy tự dao - Quy (HCH)

歸字謡 歸 碧落來南群雁飛 温和處 寒冷又遷移   QUY TỰ DAO Quy Bích lạc lai nam quần nhạn phi Ôn hoà xứ Hàn lãnh hựu thiên d…

Load More
That is All