Slider Widget

10/Sáng Tác/slider
Câu đối: Đảm sài phụ mễ nan vong, lũ niệm Tăng Sâm hoà Tử Lộ .....
Dịch thuật: Triều Thương
Dịch thuật: "Thanh nghị" thời Đông Hán và "thanh đàm" thời Nguỵ Tấn có phải là một
Dịch thuật: Mì "biangbiang"
Dịch thuật: Mắt trời khôn giấu lưới trời khôn dung (Nhị độ mai)
Dịch thuật: Chữ "hoàng" 皇 và chữ "đế" 帝
Dịch thuật: Hoá nhi thăm thẳm nghìn trùng (Nhị độ mai)
Dịch thuật: Chữ "tháo / tạo" 造 trong Hán ngữ cổ (Vương Lực)