Dịch thuật: Từ "hành" tới "tẩu", từ "tẩu" tới "bào"

Dịch thuật: Từ "hành" tới "tẩu", từ "tẩu" tới "bào" TỪ “HÀNH” TỚI “TẨU”, TỪ “TẨU” TỚI “BÀO” BÀN VỀ CHỮ “TẨU”           Thời cổ, đi gọi là “hành” ...

Dịch thuật: Cải nguyên và cải triều hoán đại có phải là một

Dịch thuật: Cải nguyên và cải triều  hoán đại có phải là một CẢI NGUYÊN VÀ CẢI TRIỀU HOÁN ĐẠI CÓ PHẢI LÀ MỘT           Thế đạo hưng suy, trị loạn thay đổi. ...

Dịch thuật: Gõ chậu mà hát

Dịch thuật: Gõ chậu mà hát GÕ CHẬU MÀ HÁT           Theo Nam Hoa Chân Kinh 南华真经 :           Vợ của Trang Tử 庄子 qua đời...

Dịch thuật: Thần đồng Vu Khiêm

Dịch thuật: Thần đồng Vu Khiêm THẦN ĐỒNG VU KHIÊM            Vu Khiêm 于谦 là chính trị gia và quân sự gia nổi tiếng thời Minh....

Dịch thuật: Nguồn gốc họ Vu

Dịch thuật: Nguồn gốc họ Vu NGUỒN GỐC HỌ VU Về nguồn gốc của họ Vu 于 chủ yếu có 3 thuyết: 1- Xuất phát từ tính Cơ 姬 , co...

Dịch thuật: Mộng Chu Công

Dịch thuật: Mộng Chu Công 梦周公     一师昼寝 , 而不容学生磕睡 . 学生诘之 , 师谬言曰 : “ 我乃梦周公也 . ” 明昼 , 其徒亦效之 , 师以戒方击醒曰 : “ 汝何得如此 ? ” 徒曰 ...

Dịch thuật: Luận về tiến thủ, mạo hiểm (kì 4)

Dịch thuật: Luận về tiến thủ, mạo hiểm (kì 4) LUẬN VỀ TIẾN THỦ, MẠO HIỂM (kì 4) Sinh ra từ lòng dũng cảm           Nã Phá Luân 拿破侖 (1)...