Dịch thuật: Nguồn gốc họ Đổng

Dịch thuật: Nguồn gốc họ Đổng NGUỒN GỐC HỌ ĐỔNG           Về nguồn gốc họ Đổng 董 chủ yếu có 3 thuyết: 1- Vốn là tính của ...

Dịch thuật: Nguồn gốc cụm từ "cửu ngũ chí tôn"

Dịch thuật: Nguồn gốc cụm từ "cửu ngũ chí tôn" NGUỒN GỐC CỤM TỪ “CỬU NGŨ CHÍ TÔN”            Người ta thường gọi các bậc đế vương cổ đại là “c...

Dịch thuật: Tiêu tường

Dịch thuật: Tiêu tường   TIÊU TƯỜNG            Từ “tiêu tường” 萧墙 trong câu “hoạ khởi tiêu tường” 祸起萧墙 (hoạ dấy lên ...

Dịch thuật: Minh biện ngu hoà giả, thức phá gian ác nhân

Dịch thuật: Minh biện ngu hoà giả, thức phá gian ác nhân 明辨愚和假 , 识破奸恶人     忠有愚忠 , 孝有愚孝 , 可知忠孝二字 , 不是伶俐人做得来 ; 仁有假仁 , 义有假义 , 可知仁义两途 , 不无奸恶人藏其内 .    ...

Dịch thuật: Triều Tần thống nhất chế độ hoá tệ và đo lường

Dịch thuật: Triều Tần thống nhất chế độ hoá tệ và đo lường TRIỀU TẦN THỐNG NHẤT CHẾ ĐỘ HOÁ TỆ VÀ ĐO LƯỜNG           Thời Chiến Quốc, chế độ hoá tệ và chế...

Dịch thuật: Nhất tiền bất trị (thành ngữ)

Dịch thuật: Nhất tiền bất trị (thành ngữ) NHẤT TIỀN BẤT TRỊ 一钱不值  KHÔNG ĐÁNG MỘT XU Giải thích : “trị” 值 , chỉ hoá vật và giá trị của...

Dịch thuật Cam La

Dịch thuật Cam La CAM LA           Cam La 甘罗 , không rõ năm sinh năm mất. 12 tuổi nhậm chức Tể tướng th...

Dịch thuật: Ý nghĩa tượng trưng của một số loài cây và hoa

Dịch thuật: Ý nghĩa tượng trưng của một số loài cây và hoa Ý NGHĨA TƯỢNG TRƯNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY VÀ HOA             Cây và hoa rất có nhiều chủng loại, ...

Dịch thuật: Thập tam lăng triều Minh

Dịch thuật: Thập tam lăng triều Minh THẬP TAM LĂNG TRIỀU MINH           Căn cứ vào thời gian kiến tạo trước sau, thứ tự của Th...