• Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018  贫贱与富贵
      贫贱之人, 一无所有, 及临命终时 (1), 脱一厌字 (2). 富贵之人, 无所不有, 及临命终时, 带一恋字 (3). 脱一厌字, 如释重负 (4); 带一恋字, 如担枷锁 (5).
                                    (小窗幽记)

  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
            Bần tiện chi nhân, nhất vô sở hữu, cập lâm mệnh chung thời (1), thoát nhất yếm tự (2). Phú quý chi nhân, vô sở bất hữu, cập lâm mệnh chung thời, đới nhất luyến tự (3). Thoát nhất yếm tự, như thích trọng phụ (4); đới nhất luyến tự, như đảm già toả (5).
                                                                           (Tiểu song u kí)

  Chú thích
  1- Cập lâm 及临: đến lúc
  2- Thoát nhất yếm tự 脱一厌字: giải thoát khỏi sự chán ghét nghèo khổ.
  3- Đới nhất luyến tự 带一恋字: mang gánh nặng luyến tiếc không muốn buông.
  4- Như thích trọng phụ如释重负: giống như bỏ gánh nặng xuống. Hình dung giải trừ được gánh nặng nào đó trong lòng cảm thấy dễ chịu khoan khoái.
  5- Như đảm già toả 如担枷锁: giống như mang gông cùm. Hình dung trong lòng cảm thấy nặng nề.
           Già toả 枷锁: vốn chỉ hai loại hình cụ của phạm nhân. Ở đây ví với sự trói buộc về tư tưởng.

  Dịch nghĩa
  NGHÈO HÈN VÀ GIÀU SANG
            Người nghèo khổ thấp hèn, thứ gì cũng không có, lúc sắp mất, họ có cảm giác như thoát được sự chán ghét nghèo khổ. Người giàu có sang trọng, thứ gì cũng có, lúc đối mặt với tử thần, họ lại có cảm giác luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh. Người thoát được sự chán ghét nghèo khổ, khi rời xa nhân thế, họ giống như trút bỏ được gánh nặng; còn người luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh, khi xa rời nhân thế, họ giống như mang gông cùm vào thân.

  Phân tích và thưởng thức
            Sống trên đời, có sự phân chia nghèo hèn và giàu sang, nhưng khi đối mặt với cái chết, mọi người đều bình đẳng như nhau, cái chết đến với nhà nghèo mà cũng đến với nhà giàu. Biết bao hoàng đế cổ đại như Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế  muốn trường sinh bất lão, kết quả cũng bước vào cõi u minh giống như kẻ phàm phu tục tử. Người có cuộc sống nghèo khổ, do bởi vất vả gian nan, khi mất là một sự giải thoát, cho nên đối với sinh tử họ luôn mỉm cười. Người có cuộc sống giàu sang, do bởi quá đầy đủ, thường luyến tiếc vật ngoài thân, cho nên đối với tử vong họ luôn lo sợ. Người chân chính thông đạt, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, thái độ đối với sinh tử là như nhau. Cho dù có nghèo hèn, cũng không chán ghét cuộc sống, bởi ngoài nghèo hèn ra, sinh mệnh còn có những lạc thú khác. Cho dù giàu có, cũng không lo sợ cái chết, bởi trong sự giàu sang phú quý, sinh mệnh cũng mệt mỏi. Lâm Tắc Từ 林则徐có nói:
  Cẩu lợi quốc gia sinh tử kỉ
  Khởi nhân hoạ phúc tị xu chi
  苟利国家生死
  岂因祸福避趍之
  (Chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù có hi sinh tính mệnh cũng cam lòng
  Tuyệt không vì hoạ phúc của bản thân mà né tránh hoặc chạy theo)
            Một người với sinh mệnh phong phú, bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, đều lấy lợi ích của quốc gia làm trọng, thản nhiên đối mặt với sinh tử.

  Chú của người dịch
  Tiểu song u kí 小窗幽记 là tác phẩm ghi lại những cách ngôn tu thân xử thế do Trần Kế Nho 陈继儒biên soạn, thể hiện thái độ nhân sinh tích cực của nho gia về việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác phẩm này xưa nay được xem là giai tác về việc tu dưỡng bản thân.
            Toàn sách được chia làm 12 quyển:
       quyển 1: tập tỉnh 集醒     quyển 2: tập tình 集情     quyển 3: tập tiễu 集峭
       quyển 4: tập linh 集灵     quyển 5: tập tố 集素        quyển 6: tập cảnh 集景
       quyển 7: tập vận 集韵     quyển 8: tập kì 集奇        quyển 9: tập ỷ 集绮
       quyển 10: tập hào 集豪   quyển 11: tập pháp 集法  quyển 12: tập thiến 集倩
            Theo http://www.360doc.com/content
                     http://baike.baidu.com/view/147434.htm
            Tiểu song u kí được dùng ở đây do Lôi Phương 雷芳 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản năm 2007, sách này  không chia thành 12 quyển như ở trên.

  Trần Kế Nho 陈继儒 (1558 – 1639): văn học gia, thư hoạ gia đời Minh, tự Trọng Thuần 仲醇, hiệu Mi Công 眉公, người Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江 (nay là Tùng Giang Thượng Hải).
  Trần Kế Nho lúc nhỏ đã thông minh, ông học rộng biết nhiều, giỏi cả thơ lẫn văn, về thư pháp theo Tô Thức 苏轼, Mễ Phế 米芾 nổi tiếng một thời. Khoảng những năm hai mươi mấy tuổi, ông tuyệt ý với khoa cử, ẩn cư tại Tiểu Côn sơn 小昆山, sau cất nhà tại Đông Xà 东佘 suốt ngày đóng cửa viết sách. Triều đình nhiều lần cho mời nhưng ông đều lấy cớ bệnh tật từ chối.
  Trần Kế Nho cả một đời đọc rất nhiều, trứ thuật cũng đồ sộ phong phú. Tác phẩm của ông có Trần Mi Công toàn tập 陈眉公全集  truyền đời.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 19/3/2018

  Nguyên tác
  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
   贫贱与富贵
  Trong quyển
  TIỂU SONG U KÍ
  小窗幽记
  Tác giả: Trần Kế Nho 陈继儒
  Chú dịch: Lôi Phương 雷芳
  Sùng Văn thư cục, 2007.

  Dịch thuật: Bần tiện dữ phú quý (Tiểu song u kí)

  Đăng lúc  20:39  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  贫贱与富贵
      贫贱之人, 一无所有, 及临命终时 (1), 脱一厌字 (2). 富贵之人, 无所不有, 及临命终时, 带一恋字 (3). 脱一厌字, 如释重负 (4); 带一恋字, 如担枷锁 (5).
                                    (小窗幽记)

  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
            Bần tiện chi nhân, nhất vô sở hữu, cập lâm mệnh chung thời (1), thoát nhất yếm tự (2). Phú quý chi nhân, vô sở bất hữu, cập lâm mệnh chung thời, đới nhất luyến tự (3). Thoát nhất yếm tự, như thích trọng phụ (4); đới nhất luyến tự, như đảm già toả (5).
                                                                           (Tiểu song u kí)

  Chú thích
  1- Cập lâm 及临: đến lúc
  2- Thoát nhất yếm tự 脱一厌字: giải thoát khỏi sự chán ghét nghèo khổ.
  3- Đới nhất luyến tự 带一恋字: mang gánh nặng luyến tiếc không muốn buông.
  4- Như thích trọng phụ如释重负: giống như bỏ gánh nặng xuống. Hình dung giải trừ được gánh nặng nào đó trong lòng cảm thấy dễ chịu khoan khoái.
  5- Như đảm già toả 如担枷锁: giống như mang gông cùm. Hình dung trong lòng cảm thấy nặng nề.
           Già toả 枷锁: vốn chỉ hai loại hình cụ của phạm nhân. Ở đây ví với sự trói buộc về tư tưởng.

  Dịch nghĩa
  NGHÈO HÈN VÀ GIÀU SANG
            Người nghèo khổ thấp hèn, thứ gì cũng không có, lúc sắp mất, họ có cảm giác như thoát được sự chán ghét nghèo khổ. Người giàu có sang trọng, thứ gì cũng có, lúc đối mặt với tử thần, họ lại có cảm giác luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh. Người thoát được sự chán ghét nghèo khổ, khi rời xa nhân thế, họ giống như trút bỏ được gánh nặng; còn người luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh, khi xa rời nhân thế, họ giống như mang gông cùm vào thân.

  Phân tích và thưởng thức
            Sống trên đời, có sự phân chia nghèo hèn và giàu sang, nhưng khi đối mặt với cái chết, mọi người đều bình đẳng như nhau, cái chết đến với nhà nghèo mà cũng đến với nhà giàu. Biết bao hoàng đế cổ đại như Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế  muốn trường sinh bất lão, kết quả cũng bước vào cõi u minh giống như kẻ phàm phu tục tử. Người có cuộc sống nghèo khổ, do bởi vất vả gian nan, khi mất là một sự giải thoát, cho nên đối với sinh tử họ luôn mỉm cười. Người có cuộc sống giàu sang, do bởi quá đầy đủ, thường luyến tiếc vật ngoài thân, cho nên đối với tử vong họ luôn lo sợ. Người chân chính thông đạt, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, thái độ đối với sinh tử là như nhau. Cho dù có nghèo hèn, cũng không chán ghét cuộc sống, bởi ngoài nghèo hèn ra, sinh mệnh còn có những lạc thú khác. Cho dù giàu có, cũng không lo sợ cái chết, bởi trong sự giàu sang phú quý, sinh mệnh cũng mệt mỏi. Lâm Tắc Từ 林则徐có nói:
  Cẩu lợi quốc gia sinh tử kỉ
  Khởi nhân hoạ phúc tị xu chi
  苟利国家生死
  岂因祸福避趍之
  (Chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù có hi sinh tính mệnh cũng cam lòng
  Tuyệt không vì hoạ phúc của bản thân mà né tránh hoặc chạy theo)
            Một người với sinh mệnh phong phú, bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, đều lấy lợi ích của quốc gia làm trọng, thản nhiên đối mặt với sinh tử.

  Chú của người dịch
  Tiểu song u kí 小窗幽记 là tác phẩm ghi lại những cách ngôn tu thân xử thế do Trần Kế Nho 陈继儒biên soạn, thể hiện thái độ nhân sinh tích cực của nho gia về việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác phẩm này xưa nay được xem là giai tác về việc tu dưỡng bản thân.
            Toàn sách được chia làm 12 quyển:
       quyển 1: tập tỉnh 集醒     quyển 2: tập tình 集情     quyển 3: tập tiễu 集峭
       quyển 4: tập linh 集灵     quyển 5: tập tố 集素        quyển 6: tập cảnh 集景
       quyển 7: tập vận 集韵     quyển 8: tập kì 集奇        quyển 9: tập ỷ 集绮
       quyển 10: tập hào 集豪   quyển 11: tập pháp 集法  quyển 12: tập thiến 集倩
            Theo http://www.360doc.com/content
                     http://baike.baidu.com/view/147434.htm
            Tiểu song u kí được dùng ở đây do Lôi Phương 雷芳 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản năm 2007, sách này  không chia thành 12 quyển như ở trên.

  Trần Kế Nho 陈继儒 (1558 – 1639): văn học gia, thư hoạ gia đời Minh, tự Trọng Thuần 仲醇, hiệu Mi Công 眉公, người Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江 (nay là Tùng Giang Thượng Hải).
  Trần Kế Nho lúc nhỏ đã thông minh, ông học rộng biết nhiều, giỏi cả thơ lẫn văn, về thư pháp theo Tô Thức 苏轼, Mễ Phế 米芾 nổi tiếng một thời. Khoảng những năm hai mươi mấy tuổi, ông tuyệt ý với khoa cử, ẩn cư tại Tiểu Côn sơn 小昆山, sau cất nhà tại Đông Xà 东佘 suốt ngày đóng cửa viết sách. Triều đình nhiều lần cho mời nhưng ông đều lấy cớ bệnh tật từ chối.
  Trần Kế Nho cả một đời đọc rất nhiều, trứ thuật cũng đồ sộ phong phú. Tác phẩm của ông có Trần Mi Công toàn tập 陈眉公全集  truyền đời.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 19/3/2018

  Nguyên tác
  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
   贫贱与富贵
  Trong quyển
  TIỂU SONG U KÍ
  小窗幽记
  Tác giả: Trần Kế Nho 陈继儒
  Chú dịch: Lôi Phương 雷芳
  Sùng Văn thư cục, 2007.

  Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

  MỒNG 2 THÁNG 2, RỒNG NGÓC ĐẦU

            Truyền thuyết dân gian kể rằng, hàng năm cứ vào ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch là ngày mà long vương chủ quản việc làm mây làm mưa trên trời ngóc đầu dậy; từ ngày đó trở đi, mưa sẽ dần nhiều lên. Nhân đó, ngày này gọi là “xuân long tiết” 春龙节. Phương bắc Trung Quốc lưu truyền rộng rãi câu ngạn ngữ:
  Nhị nguyệt nhị, long đài đầu; đại thương mãn, tiểu thương lưu.
  二月二, 龙抬头; 大仓满, 小仓流
   (Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu dậy, kho lớn chứa đầy ắp, kho nhỏ chứa tràn ra cả bên ngoài)
            Mỗi khi tiết xuân đến, vào ngày này đại bộ phận khu vực phương bắc từ lúc sáng sớm, nhà nhà đều rước đèn lồng ra bên giếng hoặc bên bờ sông để lấy nước, về đến nhà liền thắp đèn, thắp hương dâng cúng. Thời xưa, mọi người gọi nghi thức này là “dẫn điền long”. Ngày đó, nhà nhà đều ăn mì, bánh chiên, hạt bắp rang bung, ví với “khều đầu rồng”, “ăn mật rồng”, “kim đậu nở hoa, long vương thăng thiên, gọi mây gọi mưa, ngũ cốc dư thừa” để biểu thị cát tường.
            Về nguồn gốc của “xuân long tiết”, trong dân gian ở phía bắc Trung Quốc lưu truyền một câu chuyện thần thoại:
            Khi Võ Tắc Thiên lên làm hoàng đế, đã chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, khiến Ngọc Đế truyền dụ tứ hải long vương, trong 4 năm không được làm mưa chốn nhân gian. Chẳng bao lâu, vị long vương cai quản thiên hà nghe tiếng khóc ai oán của mọi người chốn nhân gian, nhìn thấy thảm cảnh người chết đói khắp nơi, sợ đoạn tuyệt con đường sống ở nhân gian, bèn kháng lại ý chỉ của Ngọc Đế, đã giáng xuống trận mưa.
            Ngọc Đế biết được, đày vị long vương nọ xuống phàm trần, đè dưới một ngọn núi lớn để chịu tội, trên núi dựng một tấm bia, đề rằng:
            Long vương làm mưa phạm thiên quy, đáng chịu tội ngàn năm chốn nhân gian. Nếu muốn trở lên lại Linh Tiêu các 灵霄阁, trừ phi lúc kim đậu nở hoa.
            Để cứu vị long vương nọ, mọi người đi khắp nơi tìm kim đậu đang nở hoa. Đến ngày mồng 2 tháng 2 năm sau, khi mọi người đang phơi bắp, nhìn thấy hạt bắp giống kim đậu, rang lên sẽ nở hoa, chẳng phải là “kim đậu khai hoa” sao? Thế là nhà nhà đều rang bắp, đồng thời đặt án giữa sân thắp hương dâng cúng “kim đậu” đã nở hoa.
            Long vương ngóc đầu lên nhìn, biết bách tính cứu mình, bèn lớn tiếng hướng đến Ngọc Đế la lớn:
  Kim đậu nở hoa rồi, mau thả ta ra!
            Ngọc Đế nhìn xuống nhân gian, thấy trong sân mọi nhà kim đậu đã nở hoa, đành truyền dụ, triệu long vương về lại thiên đình, tiếp tục làm mưa xuống chốn nhân gian.
            Từ đó, trong dân gian hình thành tập quán, cứ vào ngày mồng 2 tháng 2, mọi người đều rang bắp để ăn.
            Kì thực, sau ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch, tiết “vũ thuỷ” đến, chấm dứt hiện tượng ít mưa ở mùa đông, lượng mưa dần nhiều lên. Đây vốn là đặc điểm khí hậu gió mùa ở vùng Hoa bắc.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 18/3/2018
                                                 Mồng 2 tháng 2 năm Mậu Tuất

  Nguyên tác Trung văn
  NHỊ NGUYỆT NHỊ, LONG ĐÀI ĐẦU
  二月二 , 龙抬头
  Trong quyển
  THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
  THẦN THOẠI CỐ SỰ
  青少年最喜欢的
  神话故事
  Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
  Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

  Dịch thuật: Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu

  Đăng lúc  19:40  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  MỒNG 2 THÁNG 2, RỒNG NGÓC ĐẦU

            Truyền thuyết dân gian kể rằng, hàng năm cứ vào ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch là ngày mà long vương chủ quản việc làm mây làm mưa trên trời ngóc đầu dậy; từ ngày đó trở đi, mưa sẽ dần nhiều lên. Nhân đó, ngày này gọi là “xuân long tiết” 春龙节. Phương bắc Trung Quốc lưu truyền rộng rãi câu ngạn ngữ:
  Nhị nguyệt nhị, long đài đầu; đại thương mãn, tiểu thương lưu.
  二月二, 龙抬头; 大仓满, 小仓流
   (Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu dậy, kho lớn chứa đầy ắp, kho nhỏ chứa tràn ra cả bên ngoài)
            Mỗi khi tiết xuân đến, vào ngày này đại bộ phận khu vực phương bắc từ lúc sáng sớm, nhà nhà đều rước đèn lồng ra bên giếng hoặc bên bờ sông để lấy nước, về đến nhà liền thắp đèn, thắp hương dâng cúng. Thời xưa, mọi người gọi nghi thức này là “dẫn điền long”. Ngày đó, nhà nhà đều ăn mì, bánh chiên, hạt bắp rang bung, ví với “khều đầu rồng”, “ăn mật rồng”, “kim đậu nở hoa, long vương thăng thiên, gọi mây gọi mưa, ngũ cốc dư thừa” để biểu thị cát tường.
            Về nguồn gốc của “xuân long tiết”, trong dân gian ở phía bắc Trung Quốc lưu truyền một câu chuyện thần thoại:
            Khi Võ Tắc Thiên lên làm hoàng đế, đã chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, khiến Ngọc Đế truyền dụ tứ hải long vương, trong 4 năm không được làm mưa chốn nhân gian. Chẳng bao lâu, vị long vương cai quản thiên hà nghe tiếng khóc ai oán của mọi người chốn nhân gian, nhìn thấy thảm cảnh người chết đói khắp nơi, sợ đoạn tuyệt con đường sống ở nhân gian, bèn kháng lại ý chỉ của Ngọc Đế, đã giáng xuống trận mưa.
            Ngọc Đế biết được, đày vị long vương nọ xuống phàm trần, đè dưới một ngọn núi lớn để chịu tội, trên núi dựng một tấm bia, đề rằng:
            Long vương làm mưa phạm thiên quy, đáng chịu tội ngàn năm chốn nhân gian. Nếu muốn trở lên lại Linh Tiêu các 灵霄阁, trừ phi lúc kim đậu nở hoa.
            Để cứu vị long vương nọ, mọi người đi khắp nơi tìm kim đậu đang nở hoa. Đến ngày mồng 2 tháng 2 năm sau, khi mọi người đang phơi bắp, nhìn thấy hạt bắp giống kim đậu, rang lên sẽ nở hoa, chẳng phải là “kim đậu khai hoa” sao? Thế là nhà nhà đều rang bắp, đồng thời đặt án giữa sân thắp hương dâng cúng “kim đậu” đã nở hoa.
            Long vương ngóc đầu lên nhìn, biết bách tính cứu mình, bèn lớn tiếng hướng đến Ngọc Đế la lớn:
  Kim đậu nở hoa rồi, mau thả ta ra!
            Ngọc Đế nhìn xuống nhân gian, thấy trong sân mọi nhà kim đậu đã nở hoa, đành truyền dụ, triệu long vương về lại thiên đình, tiếp tục làm mưa xuống chốn nhân gian.
            Từ đó, trong dân gian hình thành tập quán, cứ vào ngày mồng 2 tháng 2, mọi người đều rang bắp để ăn.
            Kì thực, sau ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch, tiết “vũ thuỷ” đến, chấm dứt hiện tượng ít mưa ở mùa đông, lượng mưa dần nhiều lên. Đây vốn là đặc điểm khí hậu gió mùa ở vùng Hoa bắc.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 18/3/2018
                                                 Mồng 2 tháng 2 năm Mậu Tuất

  Nguyên tác Trung văn
  NHỊ NGUYỆT NHỊ, LONG ĐÀI ĐẦU
  二月二 , 龙抬头
  Trong quyển
  THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
  THẦN THOẠI CỐ SỰ
  青少年最喜欢的
  神话故事
  Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
  Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

  Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

  ĐƯỜNG TĂNG TỪ TÂY THIÊN THỈNH VỀ NHỮNG BỘ KINH NÀO

            Tây du kí 西游记là bộ tiểu thuyết đề tài thần thoại được sáng tác trên cơ sở bộ Đại Đường Tây Vực kí 大唐西域叽记kinh qua sự gia công văn học. Theo sự khảo chứng của các chuyên gia, nguyên mẫu Đường Tăng trong tiểu thuyết chính là ngài Huyền Trang 玄奘, người biên soạn bộ Đại Đường Tây Vực kí.
            Ngài Huyền Trang tục danh Trần Y 陈褘 (1), là vị cao tăng thời Trinh Quan 贞观nhà Đường, mọi người xưng là “Tam Tạng pháp sư” 三藏法师. Tại Trung Quốc, người có xưng hiệu “Tam Tạng pháp sư” không nhiều, đây là tôn xưng đối với những vị cao tăng Phật học trong giới Phật giáo. Gọi là “tam tạng” chỉ 3 loại hình thái trong điển tịch Phật giáo, bao gồm “kinh tạng” 经藏, “luật tạng” 律藏 và “luận tạng” 论藏. “Tạng” có hàm nghĩa rất rộng. Nhân đó mà người được xưng là “Tam Tạng pháp sư” nhất định phải là vị cao tăng đắc đạo tinh thông kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đồng thời tham ngộ rất sâu đối với điển tịch Phật giáo. Ngài Huyền Trang là vị “Tam Tạng pháp sư” có ảnh hưởng lớn nhất trong số đó.
            Năm Trinh Quan thứ 3 đời Đường Thái Tông, ngài Huyền Trang từ Lương Châu 凉州ra khỏi Ngọc Môn quan 玉门关, bắt đầu cuộc hành trình đi Thiên Trúc 天竺 thỉnh kinh. Ngài trước sau đi qua A Phú Hãn 阿富汗(Afghanistan), Ba Cơ Tu Thản 巴基斯坦 (Pakistan) ngày nay, cuối cùng tiến vào Ấn Độ 印度nơi phát nguyên Phật giáo. Ngài từng bái qua cao tăng Giới Hiền pháp sư 戒贤法师, và chuyên tâm học Phật 5 năm tại tự viện Na Lan Đà tự 那烂陀寺. Trong quá trình nghiên cứu Phật pháp, ngài lại kiêm tập luôn kinh luận như Câu xá 俱舍, Thuận chính lí 顺正理, Đối pháp 对法, Nhân minh 因明, Thanh minh 声明. Giới Hiền pháp sư từng liên tục giảng kinh bố đạo hơn 5 tháng cho ngài. Tại đại hội biện luận Phật học do Giới Nhật Vương 戒日王triệu khai, ngài đã giảng luận đối diện với 18 vị quốc vương Ấn Độ, 3000 Phật học giả cùng 2000 người ngoài đạo, không ai có thể đánh ngã được ngài, đủ để thấy ngài rất tinh thông đối với việc tham ngộ Phật pháp.
            Năm Trinh Quan thứ 19, ngài Huyền Trang mang về Trường An kinh Phật bằng tiếng Phạn tổng cộng 520 cặp, 657 bộ. Trong đó bao gồm
  Đại thừa kinh 大乘经234 bộ;
  Đại thừa luận 大乘论192 bộ;
  Thượng toạ bộ kinh luật luận 上座部经律论15 bộ;
  Đại chúng bộ kinh luật luận 大众部经律论15 bộ;
  Tam di để bộ kinh luật luận 三弥底部经律论15 bộ;
  Di sa tắc bộ kinh luật luận 弥沙塞部经律论22 bộ;
  Ca Diếp tí da bộ kinh luật luận 迦叶臂部经律论17 bộ;
  Pháp tạng bộ kinh luật luận 法藏部经律论43 cặp;
  Thuyết nhất thiết hữu bất kinh luật luận 说一切有不经律论67 bộ;
  Nhân minh luận 因明论36 bộ;
  Thanh luận 声论13 bộ.
            Theo ghi  chép, ngài Huyền  Trang sau khi về đến Trường An đã cự tuyệt yêu cầu của Thái Tông, Cao Tông phong quan phụ chính, chỉ một lòng theo sự nghiệp biên dịch kinh Phật. Kinh qua sự chỉnh lí của ngài Huyền Trang cùng những người khác, trước sau đã dịch được:
  Đại bát nhã kinh 大般若经600 quyển
  Du già sư địa luận 瑜伽师地论100 quyển
  Đại tì bà sa luận 大毗婆沙论200 quyển
  Câu xá luận 俱舍论, Thâm giải mật kinh 深解密经, Thành duy thức luận 成唯识论, Nhiếp đại thừa luận 摄大乘论75 bộ, tổng cộng 1335 quyển.
  Có thể nói, ngài Huyền Trang tây hành thỉnh kinh, không những đã có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc, mà còn là cầu nối là sợi dây nối liền trong việc giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và các nước khác.

  Chú của người dịch
  1- Về tục danh của ngài Huyền Trang
            Trong nguyên tác ghi tục danh của ngài là 陈禕. Với chữ có mấy âm đọc như sau:
            Hán Việt tự điển của Thiều Chửu chỉ có âm “huy”
            Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan có 2 âm: “huy” và “y”.
            Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng có 2 âm “huy” và “y”.

            Khang Hi từ điển 康熙字典 thu thập 4 âm như sau:
            - Bính âm hui (thanh 1)
            Đường vận唐韻 phiên thiết là HỨA QUY 許歸
       Tập vận 集韻, Vận hội 韻會 phiên thiết là HÔ VI 呼韋
  Đều có âm là (huy)
       - Bính âm wei (thanh 2)
            Thiên hải 篇海 phiên thiết là VŨ PHI 雨非âm (vi)
            - Bính âm yi (thanh 1) có âm đọc là (y)
            - Bính âm ju (thanh 2) có âm đọc là (cúc)
            (Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2002, trang 1097)
            Như vậy, theo Khang Hi từ điển, chữ có 4 âm đọc: huy / vi / y / cúc.

            Theo http://lishi.zhuixue.net/renwu/xuanzang
            Và https://baike.baidu.com.item
  tục danh của ngài Huyền Trang là 陳禕 có bính âm bên cạnh là yi (thanh 1), như vậy đọc là “y”.
            Tôi theo 2 tư liệu này, phiên là “y”. Như vậy tục danh của ngài Huyền Trang là “Trần Y”.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 17/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  Trong quyển
  THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
  趣味文化知识大全
  Thanh Thạch 青石 biên soạn
  Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

  Dịch thuật: Đường Tăng từ Tây thiên thỉnh về những bộ kinh nào

  Đăng lúc  23:23  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  ĐƯỜNG TĂNG TỪ TÂY THIÊN THỈNH VỀ NHỮNG BỘ KINH NÀO

            Tây du kí 西游记là bộ tiểu thuyết đề tài thần thoại được sáng tác trên cơ sở bộ Đại Đường Tây Vực kí 大唐西域叽记kinh qua sự gia công văn học. Theo sự khảo chứng của các chuyên gia, nguyên mẫu Đường Tăng trong tiểu thuyết chính là ngài Huyền Trang 玄奘, người biên soạn bộ Đại Đường Tây Vực kí.
            Ngài Huyền Trang tục danh Trần Y 陈褘 (1), là vị cao tăng thời Trinh Quan 贞观nhà Đường, mọi người xưng là “Tam Tạng pháp sư” 三藏法师. Tại Trung Quốc, người có xưng hiệu “Tam Tạng pháp sư” không nhiều, đây là tôn xưng đối với những vị cao tăng Phật học trong giới Phật giáo. Gọi là “tam tạng” chỉ 3 loại hình thái trong điển tịch Phật giáo, bao gồm “kinh tạng” 经藏, “luật tạng” 律藏 và “luận tạng” 论藏. “Tạng” có hàm nghĩa rất rộng. Nhân đó mà người được xưng là “Tam Tạng pháp sư” nhất định phải là vị cao tăng đắc đạo tinh thông kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đồng thời tham ngộ rất sâu đối với điển tịch Phật giáo. Ngài Huyền Trang là vị “Tam Tạng pháp sư” có ảnh hưởng lớn nhất trong số đó.
            Năm Trinh Quan thứ 3 đời Đường Thái Tông, ngài Huyền Trang từ Lương Châu 凉州ra khỏi Ngọc Môn quan 玉门关, bắt đầu cuộc hành trình đi Thiên Trúc 天竺 thỉnh kinh. Ngài trước sau đi qua A Phú Hãn 阿富汗(Afghanistan), Ba Cơ Tu Thản 巴基斯坦 (Pakistan) ngày nay, cuối cùng tiến vào Ấn Độ 印度nơi phát nguyên Phật giáo. Ngài từng bái qua cao tăng Giới Hiền pháp sư 戒贤法师, và chuyên tâm học Phật 5 năm tại tự viện Na Lan Đà tự 那烂陀寺. Trong quá trình nghiên cứu Phật pháp, ngài lại kiêm tập luôn kinh luận như Câu xá 俱舍, Thuận chính lí 顺正理, Đối pháp 对法, Nhân minh 因明, Thanh minh 声明. Giới Hiền pháp sư từng liên tục giảng kinh bố đạo hơn 5 tháng cho ngài. Tại đại hội biện luận Phật học do Giới Nhật Vương 戒日王triệu khai, ngài đã giảng luận đối diện với 18 vị quốc vương Ấn Độ, 3000 Phật học giả cùng 2000 người ngoài đạo, không ai có thể đánh ngã được ngài, đủ để thấy ngài rất tinh thông đối với việc tham ngộ Phật pháp.
            Năm Trinh Quan thứ 19, ngài Huyền Trang mang về Trường An kinh Phật bằng tiếng Phạn tổng cộng 520 cặp, 657 bộ. Trong đó bao gồm
  Đại thừa kinh 大乘经234 bộ;
  Đại thừa luận 大乘论192 bộ;
  Thượng toạ bộ kinh luật luận 上座部经律论15 bộ;
  Đại chúng bộ kinh luật luận 大众部经律论15 bộ;
  Tam di để bộ kinh luật luận 三弥底部经律论15 bộ;
  Di sa tắc bộ kinh luật luận 弥沙塞部经律论22 bộ;
  Ca Diếp tí da bộ kinh luật luận 迦叶臂部经律论17 bộ;
  Pháp tạng bộ kinh luật luận 法藏部经律论43 cặp;
  Thuyết nhất thiết hữu bất kinh luật luận 说一切有不经律论67 bộ;
  Nhân minh luận 因明论36 bộ;
  Thanh luận 声论13 bộ.
            Theo ghi  chép, ngài Huyền  Trang sau khi về đến Trường An đã cự tuyệt yêu cầu của Thái Tông, Cao Tông phong quan phụ chính, chỉ một lòng theo sự nghiệp biên dịch kinh Phật. Kinh qua sự chỉnh lí của ngài Huyền Trang cùng những người khác, trước sau đã dịch được:
  Đại bát nhã kinh 大般若经600 quyển
  Du già sư địa luận 瑜伽师地论100 quyển
  Đại tì bà sa luận 大毗婆沙论200 quyển
  Câu xá luận 俱舍论, Thâm giải mật kinh 深解密经, Thành duy thức luận 成唯识论, Nhiếp đại thừa luận 摄大乘论75 bộ, tổng cộng 1335 quyển.
  Có thể nói, ngài Huyền Trang tây hành thỉnh kinh, không những đã có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc, mà còn là cầu nối là sợi dây nối liền trong việc giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và các nước khác.

  Chú của người dịch
  1- Về tục danh của ngài Huyền Trang
            Trong nguyên tác ghi tục danh của ngài là 陈禕. Với chữ có mấy âm đọc như sau:
            Hán Việt tự điển của Thiều Chửu chỉ có âm “huy”
            Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan có 2 âm: “huy” và “y”.
            Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng có 2 âm “huy” và “y”.

            Khang Hi từ điển 康熙字典 thu thập 4 âm như sau:
            - Bính âm hui (thanh 1)
            Đường vận唐韻 phiên thiết là HỨA QUY 許歸
       Tập vận 集韻, Vận hội 韻會 phiên thiết là HÔ VI 呼韋
  Đều có âm là (huy)
       - Bính âm wei (thanh 2)
            Thiên hải 篇海 phiên thiết là VŨ PHI 雨非âm (vi)
            - Bính âm yi (thanh 1) có âm đọc là (y)
            - Bính âm ju (thanh 2) có âm đọc là (cúc)
            (Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2002, trang 1097)
            Như vậy, theo Khang Hi từ điển, chữ có 4 âm đọc: huy / vi / y / cúc.

            Theo http://lishi.zhuixue.net/renwu/xuanzang
            Và https://baike.baidu.com.item
  tục danh của ngài Huyền Trang là 陳禕 có bính âm bên cạnh là yi (thanh 1), như vậy đọc là “y”.
            Tôi theo 2 tư liệu này, phiên là “y”. Như vậy tục danh của ngài Huyền Trang là “Trần Y”.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 17/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  Trong quyển
  THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
  趣味文化知识大全
  Thanh Thạch 青石 biên soạn
  Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

  Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018  CHỮ “MÔ
     
  Bính âm ma (thanh điệu 3)
    3 nét
    10 nét

  1- Tên một loại gia súc (tức ngựa), đầu nhỏ mà dài, tai dựng lên, nơi cổ có bờm, bốn chân khoẻ, chạy giỏi, đuôi có lông dài, có thể dùng để kéo xe, cày ruộng và để cưỡi.
            Mã xa  马车 / mã đáo thành công 马到成功/ kị mã 骑马/ chiến mã 战马 / huyền nhai lặc mã 悬崖勒马.
  2- Lớn
            Mã phong 马蜂 / mã đao 马刀 / mã thược 马勺

  Thuyết giải
            , bộ , kết cấu độc thể.Chữ  giản hoá thành , bảo lưu phần bên ngoài của chữ gốc, đã thấy trong Tạp kịch 杂剧  bản san khắc đời Nguyên và Mục Liên kí 目莲记 bản san khắc đời Thanh. Ngoài ra trong Tam quốc chí 三国志 bản san khắc đời Nguyên những chữ lấy làm thiên bàng đa phần đều giản hoá thành như (giá), (mạ).
            có thể giản hoá dùng làm thiên bàng, như () kị  / () mạ.
            Chữ cũ này, tự thân nó là một bộ.
           
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 16/3/2018

  Nguồn
  GIẢN HOÁ TỰ, PHỒN THỂ TỰ ĐỐI CHIẾU TỰ ĐIỂN
  简化字繁体字对照字典
  Chủ biên: Giang Lam Sinh 江蓝生, Lục Tôn Ngô 陆尊梧
  Thượng Hải – Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1998

  Dịch thuật: Chữ "mã" (Đối chiếu tự điển)

  Đăng lúc  21:54  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  CHỮ “MÔ
     
  Bính âm ma (thanh điệu 3)
    3 nét
    10 nét

  1- Tên một loại gia súc (tức ngựa), đầu nhỏ mà dài, tai dựng lên, nơi cổ có bờm, bốn chân khoẻ, chạy giỏi, đuôi có lông dài, có thể dùng để kéo xe, cày ruộng và để cưỡi.
            Mã xa  马车 / mã đáo thành công 马到成功/ kị mã 骑马/ chiến mã 战马 / huyền nhai lặc mã 悬崖勒马.
  2- Lớn
            Mã phong 马蜂 / mã đao 马刀 / mã thược 马勺

  Thuyết giải
            , bộ , kết cấu độc thể.Chữ  giản hoá thành , bảo lưu phần bên ngoài của chữ gốc, đã thấy trong Tạp kịch 杂剧  bản san khắc đời Nguyên và Mục Liên kí 目莲记 bản san khắc đời Thanh. Ngoài ra trong Tam quốc chí 三国志 bản san khắc đời Nguyên những chữ lấy làm thiên bàng đa phần đều giản hoá thành như (giá), (mạ).
            có thể giản hoá dùng làm thiên bàng, như () kị  / () mạ.
            Chữ cũ này, tự thân nó là một bộ.
           
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 16/3/2018

  Nguồn
  GIẢN HOÁ TỰ, PHỒN THỂ TỰ ĐỐI CHIẾU TỰ ĐIỂN
  简化字繁体字对照字典
  Chủ biên: Giang Lam Sinh 江蓝生, Lục Tôn Ngô 陆尊梧
  Thượng Hải – Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1998

  Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

  MÈO, CỌP VÀ CHUỘT

            Truyền thuyết kể rằng, cọp trước khi xưng vương xưng bá với muôn thú, nó thuần hơn con hoẵng, ngốc hơn con trâu, đần hơn con heo, thường bị khỉ, hồ li bắt nạt. Hổ vốn thuần một sắc vàng, không có những vằn đen; do bởi bị khỉ và hồ li cào cắn mới có những vằn đen như thế.
            Quả thực cọp không thể chịu thiệt được nữa, nó liền tìm đến mèo học bản lĩnh. Lúc bấy giờ, mèo là thầy dạy muôn thú, nó dạy khỉ chụp bắt, dạy chó sói cắn xé, dạy chó đánh hơi, dạy trâu học liếm ...
            Nhưng mèo không muốn làm thầy dạy cọp. Bởi khỉ, chó sói, trâu sau khi học xong, con nào cũng trở mặt, quên thầy dạy. Mặc dù cọp hai ba lần khẩn cầu, mèo cũng không màng tới.
            Cọp bái sư không thành, thất thểu kéo lê chiếc đuôi đi. Khi đi ngang qua cửa nhà chuột, con chuột lắm mồm liền hỏi:
            - Này anh cọp, sao lại có bộ dạng như thế?
            Cọp rơi nước mắt, nói rằng:
            - Tôi không có bản lĩnh, luôn bị bắt nạt.
            Nó đem chuyện bái sư không thành nói với chuột.
            Chuột ở cách vách nhà mèo, nó là loại tiểu quỷ, quỷ kế đa đoan. Trong chốc lát nó nghĩ ra một cách. Nó khoét một cái lỗ nơi vách, bảo cọp hàng ngày hàng đêm nấp trong nhà nó lén nhìn mèo dạy bản lĩnh cho con nó.
            Cách này là cách hay. Nhưng đương lúc mèo mới sinh, bên cạnh có 3 con mèo nhỏ, mèo mỗi ngày chỉ dạy chúng 3 chiêu: vồ, xốc, xé. Cọp nhìn qua mấy ngày liền học được.
            Qua 2 ngày sau, cọp gặp mèo, cười và cất tiếng gọi mèo “sư phụ”. Cọp đem 3 chiêu học được biểu diễn trước mặt mèo. Mèo cảm thấy kì lạ, liền hỏi làm thế nào học được. Cọp thực thà kế lại quá trình.
            Mèo thấy cọp tốn công phu học bản lĩnh như thế, liền hảo tâm hảo ý nói rằng:
            - Đáng tiếc, đáng tiếc, anh chỉ học đoạn giữa, bỏ mất đoạn đầu và đoạn cuối. Nếu học toàn bộ bản lĩnh, anh có thể làm thú vương.
           Cọp vội quỳ xuống khấu đầu, xin mèo dạy cho toàn bộ bản lĩnh. Mèo dạy cho cách đánh hơi, cách cắn xé và liếm. Nhưng cọp không đủ nhẫn nại, cách đánh hơi và cắn xé chưa học đến 8 phần, liếm và vồ chỉ học đến 4, 5 phần.
            Cuối cùng, mèo đem công phu bảo bối “phát uy” ra dạy. “Phát uy” là loại bản lĩnh tuyệt vời, mắt nhìn trừng trừng, lông dựng lên, đuôi vống cao, đem bản lĩnh “phát uy” triển xuất ra, kẻ địch ngoài trăm bước bị doạ đến mức không dám cử động.
            Cọp biết bản lĩnh này rất quan trọng, nên học rất chăm chỉ so với học cách vồ, cách xốc, xé, đánh hơi, liếm v.v..., nhưng coi như học đến 10 phần là đủ.
            Cọp làm đồ đệ của mèo như thế, đối đãi với mèo vô cùng cung kính, đi đường thì cõng mèo đi.
            Chuột lại lắm lời, ở phía sau cười cọp là “thầy mèo, trò cọp; đại hán lại bị tiểu hán cưỡi”.
            Cọp tuy học được nhiều bản lĩnh, nhưng vẫn cứ đần như heo. Nó nghe được mấy lời của chuột, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng để tâm làm gì.
            Một ngày nọ, cọp gặp phải chuột, con chuột gian trá này tìm kế bản lĩnh li gián. Chuột nói với cọp rằng:
            - Xem anh cái loại nhát gan, anh vốn đồng tông đồng tộc với mèo, anh là đại ca, mèo vốn là tên ma cà bông mà thôi. Anh lại chăm chỉ cần mẫn, thể phách tráng kiện, đâu có giống với thân thể gầy ốm bệnh tật như mèo, suốt ngày lười chỉ biết có ăn, rình cơ hội. Không ngờ anh lại cung kính với mèo.
            Cọp đáp rằng:
            - Mèo là ân sư của ta!
            Chuột nguýt một cái, đáp rằng:
            - Tôi sống cách vách lẽ nào không biết. Mèo vốn coi thường anh, nó xem anh như bùn đất. Tôi thường nghe được mèo trước mặt 3 con của nó nói anh là vô năng, nói anh đần như heo.
            Cọp nghe xong, giận đến mức lông dựng đứng, vội chạy về nhà.
            Ngày hôm sau, cọp vẫn cõng mèo ra khỏi cửa như thường ngày, giữa đường nhân lúc mèo không chú ý, nó liền hung hăng quăng mèo xuống đất, rồi vồ, chụp, khiến toàn thân mèo rách da chảy máu, suýt chút nữa mất mạng. Mèo vội “leo” lên cây. Nó còn giữ lại chiêu “leo cây” không dạy cho cọp, thực là may mắn, may mắn.
            Cọp nhìn trân trân không biết làm cách nào, nó dựa vào vách đá, giận dữ mắng rằng:
            - Con mèo chết treo trên cây kia! Con mèo chết treo trên cây kia!
            Mèo cũng giận, mắng lại rằng:
            - Con cọp chết dựa vách kia! Con cọp chết dựa vách kia!
            Chuột biết mình lắm lời, khiến mèo và cọp trở mặt nhau, nó cực sợ, thế là ngay trong đêm lén chạy xuống núi ẩn nấp. Từ đó, ban ngày chuột không dám lộ diện chỉ đợi đến đêm tối, lén ra ngoài tìm cái ăn.
            Nhưng mèo đã biết đó là kế li gián của chuột ác ý gây ra, mèo thề từ nay về sau không đội chung trời với chuột, nó muốn ăn hết chuột trong thiên hạ mới thoả nỗi căm giận.
            Mèo lập tức xuống núi truy tìm tung tích của chuột. Hễ thấy chuột thì chụp lấy cắn xé, làm món ăn.
            Cũng đương lúc mèo xuống núi tìm chuột, cọp ở trên núi xưng bá.
            Từ đó mèo, cọp và chuột kết thành oan gia. Mãi đến hiện nay, cọp vẫn không biết leo cây.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 15/3/2018

  Nguồn
  PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
  飛禽走獸的寓言
  Nhóm biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000

  Dịch thuật: Mèo, cọp và chuột

  Đăng lúc  21:27  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  MÈO, CỌP VÀ CHUỘT

            Truyền thuyết kể rằng, cọp trước khi xưng vương xưng bá với muôn thú, nó thuần hơn con hoẵng, ngốc hơn con trâu, đần hơn con heo, thường bị khỉ, hồ li bắt nạt. Hổ vốn thuần một sắc vàng, không có những vằn đen; do bởi bị khỉ và hồ li cào cắn mới có những vằn đen như thế.
            Quả thực cọp không thể chịu thiệt được nữa, nó liền tìm đến mèo học bản lĩnh. Lúc bấy giờ, mèo là thầy dạy muôn thú, nó dạy khỉ chụp bắt, dạy chó sói cắn xé, dạy chó đánh hơi, dạy trâu học liếm ...
            Nhưng mèo không muốn làm thầy dạy cọp. Bởi khỉ, chó sói, trâu sau khi học xong, con nào cũng trở mặt, quên thầy dạy. Mặc dù cọp hai ba lần khẩn cầu, mèo cũng không màng tới.
            Cọp bái sư không thành, thất thểu kéo lê chiếc đuôi đi. Khi đi ngang qua cửa nhà chuột, con chuột lắm mồm liền hỏi:
            - Này anh cọp, sao lại có bộ dạng như thế?
            Cọp rơi nước mắt, nói rằng:
            - Tôi không có bản lĩnh, luôn bị bắt nạt.
            Nó đem chuyện bái sư không thành nói với chuột.
            Chuột ở cách vách nhà mèo, nó là loại tiểu quỷ, quỷ kế đa đoan. Trong chốc lát nó nghĩ ra một cách. Nó khoét một cái lỗ nơi vách, bảo cọp hàng ngày hàng đêm nấp trong nhà nó lén nhìn mèo dạy bản lĩnh cho con nó.
            Cách này là cách hay. Nhưng đương lúc mèo mới sinh, bên cạnh có 3 con mèo nhỏ, mèo mỗi ngày chỉ dạy chúng 3 chiêu: vồ, xốc, xé. Cọp nhìn qua mấy ngày liền học được.
            Qua 2 ngày sau, cọp gặp mèo, cười và cất tiếng gọi mèo “sư phụ”. Cọp đem 3 chiêu học được biểu diễn trước mặt mèo. Mèo cảm thấy kì lạ, liền hỏi làm thế nào học được. Cọp thực thà kế lại quá trình.
            Mèo thấy cọp tốn công phu học bản lĩnh như thế, liền hảo tâm hảo ý nói rằng:
            - Đáng tiếc, đáng tiếc, anh chỉ học đoạn giữa, bỏ mất đoạn đầu và đoạn cuối. Nếu học toàn bộ bản lĩnh, anh có thể làm thú vương.
           Cọp vội quỳ xuống khấu đầu, xin mèo dạy cho toàn bộ bản lĩnh. Mèo dạy cho cách đánh hơi, cách cắn xé và liếm. Nhưng cọp không đủ nhẫn nại, cách đánh hơi và cắn xé chưa học đến 8 phần, liếm và vồ chỉ học đến 4, 5 phần.
            Cuối cùng, mèo đem công phu bảo bối “phát uy” ra dạy. “Phát uy” là loại bản lĩnh tuyệt vời, mắt nhìn trừng trừng, lông dựng lên, đuôi vống cao, đem bản lĩnh “phát uy” triển xuất ra, kẻ địch ngoài trăm bước bị doạ đến mức không dám cử động.
            Cọp biết bản lĩnh này rất quan trọng, nên học rất chăm chỉ so với học cách vồ, cách xốc, xé, đánh hơi, liếm v.v..., nhưng coi như học đến 10 phần là đủ.
            Cọp làm đồ đệ của mèo như thế, đối đãi với mèo vô cùng cung kính, đi đường thì cõng mèo đi.
            Chuột lại lắm lời, ở phía sau cười cọp là “thầy mèo, trò cọp; đại hán lại bị tiểu hán cưỡi”.
            Cọp tuy học được nhiều bản lĩnh, nhưng vẫn cứ đần như heo. Nó nghe được mấy lời của chuột, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng để tâm làm gì.
            Một ngày nọ, cọp gặp phải chuột, con chuột gian trá này tìm kế bản lĩnh li gián. Chuột nói với cọp rằng:
            - Xem anh cái loại nhát gan, anh vốn đồng tông đồng tộc với mèo, anh là đại ca, mèo vốn là tên ma cà bông mà thôi. Anh lại chăm chỉ cần mẫn, thể phách tráng kiện, đâu có giống với thân thể gầy ốm bệnh tật như mèo, suốt ngày lười chỉ biết có ăn, rình cơ hội. Không ngờ anh lại cung kính với mèo.
            Cọp đáp rằng:
            - Mèo là ân sư của ta!
            Chuột nguýt một cái, đáp rằng:
            - Tôi sống cách vách lẽ nào không biết. Mèo vốn coi thường anh, nó xem anh như bùn đất. Tôi thường nghe được mèo trước mặt 3 con của nó nói anh là vô năng, nói anh đần như heo.
            Cọp nghe xong, giận đến mức lông dựng đứng, vội chạy về nhà.
            Ngày hôm sau, cọp vẫn cõng mèo ra khỏi cửa như thường ngày, giữa đường nhân lúc mèo không chú ý, nó liền hung hăng quăng mèo xuống đất, rồi vồ, chụp, khiến toàn thân mèo rách da chảy máu, suýt chút nữa mất mạng. Mèo vội “leo” lên cây. Nó còn giữ lại chiêu “leo cây” không dạy cho cọp, thực là may mắn, may mắn.
            Cọp nhìn trân trân không biết làm cách nào, nó dựa vào vách đá, giận dữ mắng rằng:
            - Con mèo chết treo trên cây kia! Con mèo chết treo trên cây kia!
            Mèo cũng giận, mắng lại rằng:
            - Con cọp chết dựa vách kia! Con cọp chết dựa vách kia!
            Chuột biết mình lắm lời, khiến mèo và cọp trở mặt nhau, nó cực sợ, thế là ngay trong đêm lén chạy xuống núi ẩn nấp. Từ đó, ban ngày chuột không dám lộ diện chỉ đợi đến đêm tối, lén ra ngoài tìm cái ăn.
            Nhưng mèo đã biết đó là kế li gián của chuột ác ý gây ra, mèo thề từ nay về sau không đội chung trời với chuột, nó muốn ăn hết chuột trong thiên hạ mới thoả nỗi căm giận.
            Mèo lập tức xuống núi truy tìm tung tích của chuột. Hễ thấy chuột thì chụp lấy cắn xé, làm món ăn.
            Cũng đương lúc mèo xuống núi tìm chuột, cọp ở trên núi xưng bá.
            Từ đó mèo, cọp và chuột kết thành oan gia. Mãi đến hiện nay, cọp vẫn không biết leo cây.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 15/3/2018

  Nguồn
  PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
  飛禽走獸的寓言
  Nhóm biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000

  Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018  HỒ PHỤC XẠ KỊ
  (kì 2)

            国人皆不欲, 公子成称疾不朝 (1). 王使人请之曰: “家听于亲, 国听于君. 今寡人作教易服而公叔不服 (2), 吾恐天下议己也. 制国有常(3), 利民为本; 从政有经 (4), 令行为上 (5). 明德先论于贱 (6), 而从政先信于贵 (7), 故愿慕公叔之义以成胡服之功也 (8).” 公子成再拜稽首曰 (9): “臣闻中国者 (10), 圣贤之所教也, 礼乐之所用也, 远方之所观赴也, 蛮夷之所则效也 (11). 今王舍此而袭远方之服, 变古之道, 逆人之心, 臣愿王孰图之也 (12)!” 使者以报.

  Phiên âm
          Quốc nhân giai bất dục, công tử Thành xưng tật bất triều (1). Vương sử nhân thỉnh chi viết: “Gia thính vu thân, quốc thính vu quân. Kim quả nhân tác giáo dịch phục nhi công thúc bất phục (2), ngô khủng thiên hạ nghị kỉ dã. Chế quốc hữu thường (3), lợi dân vi bản; tùng chính hữu kinh (4), lệnh hành vi thượng (5). Minh đức tiên luận vu tiện (6), nhi tùng chính tiên tín vu quý (7), cố nguyện mộ công thúc chi nghĩa dĩ thành Hồ phục chi công dã (8). Công  tử Thành tái bái khể thủ viết (9): “Thần văn trung quốc giả (10), thánh hiền chi sở giáo dã, lễ nhạc chi sở dụng dã, viễn phương chi sở quan phó dã, man di chi sở tắc hiệu dã (11). Kim vương xả thử nhi tập viễn phương chi phục, biến cổ chi đạo, nghịch nhân chi tâm, thần nguyện mộ vương thục đồ chi dã (12)!” Sứ giả dĩ báo.

  Chú thích
  1- Công tử Thành 公子成: thúc phụ của Triệu Vũ Linh Vương 赵武灵王.
  2- Bất phục 不服: không mặc y phục người Hồ.
  3- Chế quốc 制国: trị lí quốc gia.
  4- Hữu kinh 有经: có nguyên tắc nhất định.
  5- Lệnh hành 令行: chính lệnh được thi hành.
  6- Minh đức tiên luận vu tiện 明德先论于贱: ý là làm sáng đức hạnh trước tiên để bách tính nghị luận minh bạch. 
            Tiện : chỉ bách tính tầng lớp dưới.
  7- Nhi hành chính tiên tín vu quý 而从政先信于贵: ý  là quán triệt chính lệnh trước tiên phải để cho quý tộc tín phục phụng hành.
  8- Mộ công thúc chi nghĩa 慕公叔之义: nương nhờ thanh vọng của thúc phụ.
  9- Khể thủ 稽首: khấu đầu sát đất, là lễ quỳ bái cung kính nhất thời cổ.
  10- Trung quốc 中国: khu vực trung nguyên.
  11- Tắc hiệu 则效: theo pháp bắt chước theo.
  12- Thục đồ 孰图: suy nghĩ kĩ lưỡng. Chữ (thục) như chữ (thục).

  Dịch nghĩa
            Người trong nước đều không muốn mặc như thế, công tử Thành lấy cớ bệnh không lên triều. Triệu Vũ Linh Vương bèn phái sứ giả đi thuyết phục, nói rằng:
             - Việc nhà nghe lời cha mẹ, việc nước nghe lệnh của quốc quân. Hiện ta đề xướng mọi người thay đổi trang phục, mà thúc phụ không chịu mặc, ta lo người trong thiên hạ sẽ nghị luận ta có lòng riêng. Trị lí đất nước cần phải có phép tắc nhất định, lấy cái lợi của dân làm gốc; theo chính vụ có nguyên tắc nhất định, chính lệnh được chấp hành là quan trọng nhất. Làm sáng đức hạnh trước tiên phải để bách tính nghị luận cho minh bạch, còn quán triệt chính lệnh đầu tiên phải khiến quý tộc tín phục phụng hành, cho nên ta hi vọng có thể lấy thúc phụ làm gương, thực hiện công nghiệp mặc trang phục người Hồ.
            Công tử Thành bái tạ đáp rằng:
            - Thần nghe nói, trung nguyên là nơi mà được các bậc tiên hiền cổ đại giáo hoá, dùng lễ nhạc nghi chế, khiến các nước từ phương xa đến triều bái, man di bốn phương bắt chước theo. Hiện quân vương bỏ đi những điều này, lại còn học theo cách phục sức man di phương xa, đó là tự ý thay đổi tập tục truyền thống, đi ngược lại lòng dân. Thần mong ngài suy nghĩ cẩn thận.
            Sứ giả đem những lời của ông về báo lại với Triệu Vũ Linh Vương.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 14/3/2018

  Nguồn
  TƯ TRỊ THÔNG GIÁM
  资治通鉴
  Bắc Tống . Tư Mã Quang 司马光
  Chủ biên: Nhậm Tư Vũ 任思武
  Bắc Kinh . Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

  Dịch thuật: Hồ phục xạ kị (kì 2) (Tư trị thông giám)

  Đăng lúc  19:17  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  HỒ PHỤC XẠ KỊ
  (kì 2)

            国人皆不欲, 公子成称疾不朝 (1). 王使人请之曰: “家听于亲, 国听于君. 今寡人作教易服而公叔不服 (2), 吾恐天下议己也. 制国有常(3), 利民为本; 从政有经 (4), 令行为上 (5). 明德先论于贱 (6), 而从政先信于贵 (7), 故愿慕公叔之义以成胡服之功也 (8).” 公子成再拜稽首曰 (9): “臣闻中国者 (10), 圣贤之所教也, 礼乐之所用也, 远方之所观赴也, 蛮夷之所则效也 (11). 今王舍此而袭远方之服, 变古之道, 逆人之心, 臣愿王孰图之也 (12)!” 使者以报.

  Phiên âm
          Quốc nhân giai bất dục, công tử Thành xưng tật bất triều (1). Vương sử nhân thỉnh chi viết: “Gia thính vu thân, quốc thính vu quân. Kim quả nhân tác giáo dịch phục nhi công thúc bất phục (2), ngô khủng thiên hạ nghị kỉ dã. Chế quốc hữu thường (3), lợi dân vi bản; tùng chính hữu kinh (4), lệnh hành vi thượng (5). Minh đức tiên luận vu tiện (6), nhi tùng chính tiên tín vu quý (7), cố nguyện mộ công thúc chi nghĩa dĩ thành Hồ phục chi công dã (8). Công  tử Thành tái bái khể thủ viết (9): “Thần văn trung quốc giả (10), thánh hiền chi sở giáo dã, lễ nhạc chi sở dụng dã, viễn phương chi sở quan phó dã, man di chi sở tắc hiệu dã (11). Kim vương xả thử nhi tập viễn phương chi phục, biến cổ chi đạo, nghịch nhân chi tâm, thần nguyện mộ vương thục đồ chi dã (12)!” Sứ giả dĩ báo.

  Chú thích
  1- Công tử Thành 公子成: thúc phụ của Triệu Vũ Linh Vương 赵武灵王.
  2- Bất phục 不服: không mặc y phục người Hồ.
  3- Chế quốc 制国: trị lí quốc gia.
  4- Hữu kinh 有经: có nguyên tắc nhất định.
  5- Lệnh hành 令行: chính lệnh được thi hành.
  6- Minh đức tiên luận vu tiện 明德先论于贱: ý là làm sáng đức hạnh trước tiên để bách tính nghị luận minh bạch. 
            Tiện : chỉ bách tính tầng lớp dưới.
  7- Nhi hành chính tiên tín vu quý 而从政先信于贵: ý  là quán triệt chính lệnh trước tiên phải để cho quý tộc tín phục phụng hành.
  8- Mộ công thúc chi nghĩa 慕公叔之义: nương nhờ thanh vọng của thúc phụ.
  9- Khể thủ 稽首: khấu đầu sát đất, là lễ quỳ bái cung kính nhất thời cổ.
  10- Trung quốc 中国: khu vực trung nguyên.
  11- Tắc hiệu 则效: theo pháp bắt chước theo.
  12- Thục đồ 孰图: suy nghĩ kĩ lưỡng. Chữ (thục) như chữ (thục).

  Dịch nghĩa
            Người trong nước đều không muốn mặc như thế, công tử Thành lấy cớ bệnh không lên triều. Triệu Vũ Linh Vương bèn phái sứ giả đi thuyết phục, nói rằng:
             - Việc nhà nghe lời cha mẹ, việc nước nghe lệnh của quốc quân. Hiện ta đề xướng mọi người thay đổi trang phục, mà thúc phụ không chịu mặc, ta lo người trong thiên hạ sẽ nghị luận ta có lòng riêng. Trị lí đất nước cần phải có phép tắc nhất định, lấy cái lợi của dân làm gốc; theo chính vụ có nguyên tắc nhất định, chính lệnh được chấp hành là quan trọng nhất. Làm sáng đức hạnh trước tiên phải để bách tính nghị luận cho minh bạch, còn quán triệt chính lệnh đầu tiên phải khiến quý tộc tín phục phụng hành, cho nên ta hi vọng có thể lấy thúc phụ làm gương, thực hiện công nghiệp mặc trang phục người Hồ.
            Công tử Thành bái tạ đáp rằng:
            - Thần nghe nói, trung nguyên là nơi mà được các bậc tiên hiền cổ đại giáo hoá, dùng lễ nhạc nghi chế, khiến các nước từ phương xa đến triều bái, man di bốn phương bắt chước theo. Hiện quân vương bỏ đi những điều này, lại còn học theo cách phục sức man di phương xa, đó là tự ý thay đổi tập tục truyền thống, đi ngược lại lòng dân. Thần mong ngài suy nghĩ cẩn thận.
            Sứ giả đem những lời của ông về báo lại với Triệu Vũ Linh Vương.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 14/3/2018

  Nguồn
  TƯ TRỊ THÔNG GIÁM
  资治通鉴
  Bắc Tống . Tư Mã Quang 司马光
  Chủ biên: Nhậm Tư Vũ 任思武
  Bắc Kinh . Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

  Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

  VƯƠNG LÃO ĐẮC ĐẠO

            Theo Tục tiên truyện 续仙传
            Có một người tên Vương Lão 王老, sinh ra ở huyện Nghi Quân 宜君Phường Châu 坊州. Vương Lão sinh sống ở nông thôn, rất thích đạo thuật, một đời hành thiện tích đức, được mọi người tôn kính. Vợ của ông cũng là người lương thiện, rất nhiệt tâm giúp cho ông.
            Một buổi sáng sớm nọ, có một vị đạo sĩ mặc áo quần rách rưới đến gõ cửa nhà Vương Lão, nói là ra ngoài vân du, muốn nghỉ lại nhà ông một thời gian. Vương Lão và vợ tiếp đãi đạo sĩ nhiệt tình, đồng thời hoan nghinh đạo sĩ ở lại, hai vợ chồng còn lấy những món ngon ở trong nhà để chiêu đãi. Chẳng mấy chốc, vị đạo sĩ đã ở tại nhà Vương Lão hơn một tháng.
            Ngày nọ, vị đạo sĩ và Vương Lão cùng uống rượu trò chuyện, chủ khách đều vui, bỗng nhiên trên người đạo sĩ xuất hiện nhọt độc, nhọt nhanh chóng nổi đầy cả người. Vương Đạo vội tìm thầy hỏi thuốc cho đạo sĩ, nhưng sau khi uống thuốc không những không thấy công hiệu mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, và cứ như thế kéo dài gần một năm.
            Đạo sĩ nói với Vương Lão rằng:
            - Nhọt độc này xem ra dùng thuốc thường để trị không có hiệu quả, cần dùng mấy hộc rượu để ngâm mình mới có thể khỏi.
            Thế là Vương Lão lại ủ rượu cho đạo sĩ, đợi rượu ủ thành, đạo sĩ bảo đem rượu đổ vào một cái chum lớn, tự mình bỏ thuốc vào trong đó để ngâm, sau đó đạo sĩ bước vào chum, ba ngày sau mới bước ra. Vị đạo sĩ từ trong chum bước ra hoàn toàn biến đổi, không những nhọt độc không còn, ngay cả râu tóc cũng trở nên đen mượt, dung nhan như một thiếu niên, da dẻ tươi mát như được thoa phấn. Cả nhà Vương Lão nhìn thấy đều giật mình.
            Đạo sĩ nói với Vương Lão:
            - Rượu trong chum này có thể uống. Sau khi uống,  người có thể bay lên trời.
            Vương Lão đổ rượu trong chum ra, hoá ra 5 hộc rượu giờ chỉ còn lại hai ba thăng, mùi thơm bay ngào ngạt, rượu thường không thể sánh lại. Thế là Vương Lão cùng vợ đổ rượu ra để uống, uống đến độ ngà ngà. Đạo sĩ sau đó cũng uống theo rồi hỏi Vương Lão:
            - Ông có muốn lên trời không?
            Vương Lão đáp rằng:
            - Nguyện đi cùng thầy.
            Vương Lão vừa dứt lời, một làn gió mát nổi lên, phút chốc trông thấy đám mây lành giống như luồng khí xông lên, nâng căn nhà cùng cây cỏ chung quanh, nâng luôn cả người và gà chó, từ từ bay lên không trung. Lúc bấy giờ người nhà Vương Lão còn nghe được tiếng gặt lúa trong thôn.
            Người ở các thôn gần đó đều đổ ra xem cảnh tượng kì lạ này, ai nấy đều buông lời cảm thán. Sau đó, thôn dân hiếu kì kéo đến chỗ nhà Vương Lão, phát hiện mọi thứ đều không thấy, chỉ có mèo và chuột còn sót lại. Về sau, mèo và chuột nhà Vương Lão bị người ta đuổi đến gốc cây một thôn khác, chúng không ăn không uống gì, nhưng lại mạnh khoẻ sống dai.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 13/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  VƯƠNG LÃO ĐẮC ĐẠO
  王老得道
  Trong quyển
  ĐẠO KINH CỐ SỰ
  道经故事
  Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
  Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

  Dịch thuật: Vương Lão đắc đạo

  Đăng lúc  19:54  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  VƯƠNG LÃO ĐẮC ĐẠO

            Theo Tục tiên truyện 续仙传
            Có một người tên Vương Lão 王老, sinh ra ở huyện Nghi Quân 宜君Phường Châu 坊州. Vương Lão sinh sống ở nông thôn, rất thích đạo thuật, một đời hành thiện tích đức, được mọi người tôn kính. Vợ của ông cũng là người lương thiện, rất nhiệt tâm giúp cho ông.
            Một buổi sáng sớm nọ, có một vị đạo sĩ mặc áo quần rách rưới đến gõ cửa nhà Vương Lão, nói là ra ngoài vân du, muốn nghỉ lại nhà ông một thời gian. Vương Lão và vợ tiếp đãi đạo sĩ nhiệt tình, đồng thời hoan nghinh đạo sĩ ở lại, hai vợ chồng còn lấy những món ngon ở trong nhà để chiêu đãi. Chẳng mấy chốc, vị đạo sĩ đã ở tại nhà Vương Lão hơn một tháng.
            Ngày nọ, vị đạo sĩ và Vương Lão cùng uống rượu trò chuyện, chủ khách đều vui, bỗng nhiên trên người đạo sĩ xuất hiện nhọt độc, nhọt nhanh chóng nổi đầy cả người. Vương Đạo vội tìm thầy hỏi thuốc cho đạo sĩ, nhưng sau khi uống thuốc không những không thấy công hiệu mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, và cứ như thế kéo dài gần một năm.
            Đạo sĩ nói với Vương Lão rằng:
            - Nhọt độc này xem ra dùng thuốc thường để trị không có hiệu quả, cần dùng mấy hộc rượu để ngâm mình mới có thể khỏi.
            Thế là Vương Lão lại ủ rượu cho đạo sĩ, đợi rượu ủ thành, đạo sĩ bảo đem rượu đổ vào một cái chum lớn, tự mình bỏ thuốc vào trong đó để ngâm, sau đó đạo sĩ bước vào chum, ba ngày sau mới bước ra. Vị đạo sĩ từ trong chum bước ra hoàn toàn biến đổi, không những nhọt độc không còn, ngay cả râu tóc cũng trở nên đen mượt, dung nhan như một thiếu niên, da dẻ tươi mát như được thoa phấn. Cả nhà Vương Lão nhìn thấy đều giật mình.
            Đạo sĩ nói với Vương Lão:
            - Rượu trong chum này có thể uống. Sau khi uống,  người có thể bay lên trời.
            Vương Lão đổ rượu trong chum ra, hoá ra 5 hộc rượu giờ chỉ còn lại hai ba thăng, mùi thơm bay ngào ngạt, rượu thường không thể sánh lại. Thế là Vương Lão cùng vợ đổ rượu ra để uống, uống đến độ ngà ngà. Đạo sĩ sau đó cũng uống theo rồi hỏi Vương Lão:
            - Ông có muốn lên trời không?
            Vương Lão đáp rằng:
            - Nguyện đi cùng thầy.
            Vương Lão vừa dứt lời, một làn gió mát nổi lên, phút chốc trông thấy đám mây lành giống như luồng khí xông lên, nâng căn nhà cùng cây cỏ chung quanh, nâng luôn cả người và gà chó, từ từ bay lên không trung. Lúc bấy giờ người nhà Vương Lão còn nghe được tiếng gặt lúa trong thôn.
            Người ở các thôn gần đó đều đổ ra xem cảnh tượng kì lạ này, ai nấy đều buông lời cảm thán. Sau đó, thôn dân hiếu kì kéo đến chỗ nhà Vương Lão, phát hiện mọi thứ đều không thấy, chỉ có mèo và chuột còn sót lại. Về sau, mèo và chuột nhà Vương Lão bị người ta đuổi đến gốc cây một thôn khác, chúng không ăn không uống gì, nhưng lại mạnh khoẻ sống dai.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 13/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  VƯƠNG LÃO ĐẮC ĐẠO
  王老得道
  Trong quyển
  ĐẠO KINH CỐ SỰ
  道经故事
  Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
  Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

  Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

  THI NHÂN THÔI HỘ

            Thôi Hộ 崔护 là thi nhân nổi tiếng triều Đường, bài thơ Đề đô thành nam trang 题都城南庄 của ông lưu truyền rất rộng. Theo truyền thuyết, Thôi Hộ sáng tác bài này từ một sự thể nghiệm trong cuộc sống.
            Một năm nọ sắp đến tiết Thanh Minh 清明, Thôi Hộ một mình đi dạo trên đường, nhìn thấy một cửa hàng bán tranh, ông liền bước vào.
            Thôi Hộ lựa cả buổi, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh, trong tranh vẽ một gian nhà nhỏ bên hàng rào trúc, chung quanh gian nhà, hoa đào đang nở rộ, một con chó con màu trắng đang đùa cùng lũ bướm, một thiếu nữ đang tựa cửa vừa có vẻ u buồn, vừa có vẻ băn khoăn, xem rất có thần. Thôi Hộ muốn đề cho bức tranh này một bài thơ, nhưng nghĩ mãi chưa ra.
            Ngày hôm sau đúng lúc tiết Thanh Minh, Thôi Hộ đi bộ ra dạo ngoài đồng. Cứ đi như thế, bỗng nhiên Thôi Hộ nhìn thấy một rừng hoa đào, lại có gian nhà nhỏ cạnh hàng rào trúc, còn có một con chó con màu trắng đang vui đùa, đó chẳng phải là cảnh tượng trong bức tranh sao? Thôi Hộ tiến lên phía trước nhẹ nhàng gõ cửa.
            Một thiếu nữ cất tiếng hỏi:
            - Thưa công tử, công tử có việc gì chăng?
            Thôi Hộ đáp lời:
            - Tôi mãi đi dạo đạp lên cỏ xanh, bất giác miệng khô khát nước. Cô nương có thể cho tôi xin một chén?
            Thôi Hộ vừa dứt lời, thiếu nữ từ trong nhà bưng ra một chén trà thơm. Thôi Hộ tiếp lấy chén trà, ghi nhớ trong lòng thanh âm và dung nhan của thiếu nữ.
            Thanh Minh năm sau, Thôi Hộ lại đến nơi này, tiếc là người đi nhà vắng, cửa đóng chặt, chỉ có hoa đào chung quanh nở giống như năm ngoái. Thôi Hộ trầm tư cả buổi, cuối cùng đã làm ra bài thơ cho bức tranh kia.
  Khứ niên kim nhật thử môn trung
  Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
  Nhân diện bất tri hà xứ khứ
  Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
  去年今日此门中
  人面桃花相映红
  人面不知何处去
       桃花依旧笑春风         
  Năm ngoái vào ngày này cũng tại nơi cửa này
  Mặt người và hoa đào cùng nhau phản chiếu sắc đỏ
  Năm nay trở lại, mặt người không biết ở nơi đâu
  Chỉ thấy hoa đào giống như năm ngoái đang cười trong gió xuân

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 12/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  THI NHÂN THÔI HỘ
  诗人崔护
  Trong quyển
  BÁCH GIA TÍNH
  百家姓
  Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
  Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 

  Dịch thuật: Thi nhân Thôi Hộ

  Đăng lúc  19:47  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  THI NHÂN THÔI HỘ

            Thôi Hộ 崔护 là thi nhân nổi tiếng triều Đường, bài thơ Đề đô thành nam trang 题都城南庄 của ông lưu truyền rất rộng. Theo truyền thuyết, Thôi Hộ sáng tác bài này từ một sự thể nghiệm trong cuộc sống.
            Một năm nọ sắp đến tiết Thanh Minh 清明, Thôi Hộ một mình đi dạo trên đường, nhìn thấy một cửa hàng bán tranh, ông liền bước vào.
            Thôi Hộ lựa cả buổi, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh, trong tranh vẽ một gian nhà nhỏ bên hàng rào trúc, chung quanh gian nhà, hoa đào đang nở rộ, một con chó con màu trắng đang đùa cùng lũ bướm, một thiếu nữ đang tựa cửa vừa có vẻ u buồn, vừa có vẻ băn khoăn, xem rất có thần. Thôi Hộ muốn đề cho bức tranh này một bài thơ, nhưng nghĩ mãi chưa ra.
            Ngày hôm sau đúng lúc tiết Thanh Minh, Thôi Hộ đi bộ ra dạo ngoài đồng. Cứ đi như thế, bỗng nhiên Thôi Hộ nhìn thấy một rừng hoa đào, lại có gian nhà nhỏ cạnh hàng rào trúc, còn có một con chó con màu trắng đang vui đùa, đó chẳng phải là cảnh tượng trong bức tranh sao? Thôi Hộ tiến lên phía trước nhẹ nhàng gõ cửa.
            Một thiếu nữ cất tiếng hỏi:
            - Thưa công tử, công tử có việc gì chăng?
            Thôi Hộ đáp lời:
            - Tôi mãi đi dạo đạp lên cỏ xanh, bất giác miệng khô khát nước. Cô nương có thể cho tôi xin một chén?
            Thôi Hộ vừa dứt lời, thiếu nữ từ trong nhà bưng ra một chén trà thơm. Thôi Hộ tiếp lấy chén trà, ghi nhớ trong lòng thanh âm và dung nhan của thiếu nữ.
            Thanh Minh năm sau, Thôi Hộ lại đến nơi này, tiếc là người đi nhà vắng, cửa đóng chặt, chỉ có hoa đào chung quanh nở giống như năm ngoái. Thôi Hộ trầm tư cả buổi, cuối cùng đã làm ra bài thơ cho bức tranh kia.
  Khứ niên kim nhật thử môn trung
  Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
  Nhân diện bất tri hà xứ khứ
  Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
  去年今日此门中
  人面桃花相映红
  人面不知何处去
       桃花依旧笑春风         
  Năm ngoái vào ngày này cũng tại nơi cửa này
  Mặt người và hoa đào cùng nhau phản chiếu sắc đỏ
  Năm nay trở lại, mặt người không biết ở nơi đâu
  Chỉ thấy hoa đào giống như năm ngoái đang cười trong gió xuân

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 12/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  THI NHÂN THÔI HỘ
  诗人崔护
  Trong quyển
  BÁCH GIA TÍNH
  百家姓
  Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
  Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 

  Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018  NGUỒN GỐC HỌ THÔI

            Nguồn gốc họ Thôi tương đối đơn nhất, chủ yếu xuất phát từ nước Tề thời Tây Chu, bắt nguồn từ tính Khương 姜姜. Vị quân chủ khai quốc của nước Tề là Lữ Thượng吕尚, cháu của Lữ Thượng tên Quý Tử 季子, vốn là người sẽ kế thừa quân vị, nhưng ông đã nhường cho em trai là Thúc Ất 叔乙, tự mình đến ở tại thực địa Thôi ấp 崔邑, về sau lấy ấp làm thị, chính là Thôi thị 崔氏.
             Họ Thôi ước chiếm 0,28% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 74.

  Danh nhân các đời
            Nước Tề thời Xuân Thu có Thôi Trữ 崔杼. Thời Hán có Thị ngự sử Thôi Triều 崔朝, văn học gia Thôi Nhân 崔洇, thư pháp gia Thôi Viện 崔瑗, chính trị gia Thôi Thị 崔是.Bắc Nguỵ có sử học gia Thôi Hoành 崔宏, Tư đồ Thôi Hạo 崔浩, kinh học gia Thôi Linh Ân 崔灵恩. Thời Đường có thi nhân Thôi Hiệu 崔颢, Thôi Quốc Phụ 崔国辅, Thôi Hộ 崔护. Thời Tống có hoạ gia Thôi Bạch 崔白, kinh học gia Thôi Tử Phương 崔子方, Hữu thừa tướng Thôi Dữ Chi 崔与之. Thời Nguyên có thư hoạ gia Thôi Ngạn Huy 崔彦辉. Thời Minh có hoạ gia Thôi Tử Trung 崔子忠. Thời Thanh có học giả Thôi Thuật 崔述. Cận đại có kinh học gia Thôi Thích 崔适.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 11/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  THÔI TÍNH UYÊN NGUYÊN
  崔姓渊源
  Trong quyển
  BÁCH GIA TÍNH
  百家姓
  Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
  Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 

  Dịch thuật: Nguồn gốc họ Thôi

  Đăng lúc  21:42  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  NGUỒN GỐC HỌ THÔI

            Nguồn gốc họ Thôi tương đối đơn nhất, chủ yếu xuất phát từ nước Tề thời Tây Chu, bắt nguồn từ tính Khương 姜姜. Vị quân chủ khai quốc của nước Tề là Lữ Thượng吕尚, cháu của Lữ Thượng tên Quý Tử 季子, vốn là người sẽ kế thừa quân vị, nhưng ông đã nhường cho em trai là Thúc Ất 叔乙, tự mình đến ở tại thực địa Thôi ấp 崔邑, về sau lấy ấp làm thị, chính là Thôi thị 崔氏.
             Họ Thôi ước chiếm 0,28% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 74.

  Danh nhân các đời
            Nước Tề thời Xuân Thu có Thôi Trữ 崔杼. Thời Hán có Thị ngự sử Thôi Triều 崔朝, văn học gia Thôi Nhân 崔洇, thư pháp gia Thôi Viện 崔瑗, chính trị gia Thôi Thị 崔是.Bắc Nguỵ có sử học gia Thôi Hoành 崔宏, Tư đồ Thôi Hạo 崔浩, kinh học gia Thôi Linh Ân 崔灵恩. Thời Đường có thi nhân Thôi Hiệu 崔颢, Thôi Quốc Phụ 崔国辅, Thôi Hộ 崔护. Thời Tống có hoạ gia Thôi Bạch 崔白, kinh học gia Thôi Tử Phương 崔子方, Hữu thừa tướng Thôi Dữ Chi 崔与之. Thời Nguyên có thư hoạ gia Thôi Ngạn Huy 崔彦辉. Thời Minh có hoạ gia Thôi Tử Trung 崔子忠. Thời Thanh có học giả Thôi Thuật 崔述. Cận đại có kinh học gia Thôi Thích 崔适.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 11/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  THÔI TÍNH UYÊN NGUYÊN
  崔姓渊源
  Trong quyển
  BÁCH GIA TÍNH
  百家姓
  Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
  Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 

  Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
  Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
  back to top