Dịch thuật: Chúc Chi Vũ dùng ngoại giao đẩy lui quân Tần

Dịch thuật: Chúc Chi Vũ dùng ngoại giao đẩy lui quân Tần CHÚC CHI VŨ DÙNG NGOẠI GIAO ĐẨY LUI QUÂN TẦN            Năm 630 trước công nguyên (năm Trịnh Vă...

Dịch thuật: "Thử trí kính lễ" có ý nghĩa gì

Dịch thuật: "Thử trí kính lễ" có ý nghĩa gì “THỬ TRÍ KÍNH LỄ” CÓ Ý NGHĨA GÌ           Mọi người khi viết thư, cuối thư thường viết “thử trí...

Dịch thuật: Giảo tuế (Tiếu lâm quảng kí)

Dịch thuật: Giảo tuế (Tiếu lâm quảng kí) 较岁     一人新育女 , 有以两岁儿来议亲者 , 其人怒曰 : “ 何得欺我 ! 吾女一岁 , 他子两岁 , 若吾女十岁 , 渠儿二十岁矣 , 安得许此老婿 ! ” 妻谓...

Dịch thuật: "Trọng văn khinh võ" và "bôi tửu thích binh quyền" ....

Dịch thuật: "Trọng văn khinh võ" và "bôi tửu thích binh quyền" .... “TRỌNG VĂN KHINH VÕ” VÀ “BÔI TỬU THÍCH BINH QUYỀN”  CỦA TRIỀU TỐNG CÓ LIÊN QUAN VỚI NHAU KHÔNG ...

Dịch thuật: Tam gia phân Tấn (kì 2)

Dịch thuật: Tam gia phân Tấn (kì 2) TAM GIA PHÂN TẤN (kì 2)           初 , 智宣子将以瑶为后 (1) . 智果曰 : “ 不如宵也 . 瑶之贤于人者五 , 其不逮者一也 ....

Dịch thuật: Vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - Tần Thuỷ Hoàng

Dịch thuật: Vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - Tần Thuỷ Hoàng VỊ HOÀNG ĐẾ ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG QUỐC  TẦN THUỶ HOÀNG           Tần Vương Doanh Chính 秦王 嬴政 t...

Dịch thuật: Vịnh Hoá sơn (Khấu Chuẩn)

Dịch thuật: Vịnh Hoá sơn (Khấu Chuẩn) 咏华山 只有天在上 更无山与齐 举头红日近 回首白云低           ( 寇准 ) VỊNH HOÁ SƠN  Chỉ hữu thiên thượ...

Dịch thuật: Nam Tinh cải mệnh

Dịch thuật: Nam Tinh cải mệnh NAM TINH CẢI MỆNH           Theo Sưu thần kí 搜神记 :           Thời Tam Quốc tại nước Nguỵ có...

Dịch thuật: Tại sao "Thập nhất diện Quán Âm" có 11 khuôn mặt

Dịch thuật: Tại sao "Thập nhất diện Quán Âm" có 11 khuôn mặt TẠI SAO “THẬP NHẤT DIỆN QUÁN ÂM”   CÓ 11 KHUÔN MẶT Ý nghĩa “thập nhất diện”           Quán ...