• Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018  翻脸
      穷人暑月无帐, 复惜蚊烟费, 忍热拥被而卧, 蚊囋其面. 邻家有一鬼脸, 借而戴之. 蚊口不能入, 谓曰: 汝不过省得一文钱耳, 如何便翻了脸?”
                                          (笑林广记)

  PHIÊN KIỂM
            Cùng nhân thử nguyệt vô trướng, phục tích văn yên tiền, nhẫn nhiệt ủng bị nhi ngoạ. Lân gia hữu nhất quỷ kiểm, tá nhi đới chi. Văn khẩu bất năng nhập, vị viết: “Nhữ bất quá tỉnh đắc nhất văn tiền nhĩ, như hà tiện phiên liễu kiểm?”
                                                                          (Tiếu lâm quảng kí)

  TRỞ MẶT
            Một anh nhà nghèo tháng nóng ngủ mà không có mùng, lại tiếc tiền mua nhang muỗi, nên chịu nóng đắp mền mà ngủ, muỗi bèn chích nơi mặt anh ta. Bên nhà hàng xóm có một chiếc mặt nạ quỷ, anh ta liền mượn về đeo lên mặt ngủ. Muỗi không chích được, nói rằng: “Ông chẳng qua tiết kiệm được một văn tiền, sao mà lại trở mặt như thế?”

  Chú của người dịch
  TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
  - Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
  - Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
  - Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
  - Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
            Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
            Truyện Phiên kiểm Tham lận bộ.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 22/3/2018

  TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
  笑林广记
  (Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
  Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
  Sùng Văn thư cục, 2007

  Dịch thuật: Phiên kiểm (Tiếu lâm quảng kí)

  Đăng lúc  19:50  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  翻脸
      穷人暑月无帐, 复惜蚊烟费, 忍热拥被而卧, 蚊囋其面. 邻家有一鬼脸, 借而戴之. 蚊口不能入, 谓曰: 汝不过省得一文钱耳, 如何便翻了脸?”
                                          (笑林广记)

  PHIÊN KIỂM
            Cùng nhân thử nguyệt vô trướng, phục tích văn yên tiền, nhẫn nhiệt ủng bị nhi ngoạ. Lân gia hữu nhất quỷ kiểm, tá nhi đới chi. Văn khẩu bất năng nhập, vị viết: “Nhữ bất quá tỉnh đắc nhất văn tiền nhĩ, như hà tiện phiên liễu kiểm?”
                                                                          (Tiếu lâm quảng kí)

  TRỞ MẶT
            Một anh nhà nghèo tháng nóng ngủ mà không có mùng, lại tiếc tiền mua nhang muỗi, nên chịu nóng đắp mền mà ngủ, muỗi bèn chích nơi mặt anh ta. Bên nhà hàng xóm có một chiếc mặt nạ quỷ, anh ta liền mượn về đeo lên mặt ngủ. Muỗi không chích được, nói rằng: “Ông chẳng qua tiết kiệm được một văn tiền, sao mà lại trở mặt như thế?”

  Chú của người dịch
  TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
  - Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
  - Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
  - Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
  - Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
            Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
            Truyện Phiên kiểm Tham lận bộ.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 22/3/2018

  TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
  笑林广记
  (Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
  Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
  Sùng Văn thư cục, 2007

  Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

  CHỦ MƯU SAU BỨC MÀN “HỒNG HOÀN ÁN” ĐỜI MINH LÀ AI

            Cuối đời Minh, cung đình liên tiếp phát sinh 3 đại án li kì liên quan mật thiết với 3 ông cháu Thần Tông 神宗, Quang Tông 光宗, Hi Tông 熹宗, và cũng đã khiến các phái trong triều vướng chặt vào cuộc đấu tranh. Ba vụ án trở thành sự kiện mấu chốt trên chính đàn cuối thời Minh, các thế lực lần lượt can thiệp vào. Án kiện không có cách nào thẩm lí bình thường, nhân đó trở nên mơ hồ mông lung. “Hồng hoàn án” 红丸案 nổi tiếng chính là 1 trong 3 vụ án đó.
            Ngày 29 tháng 8 năm Thái Xương 泰昌 thứ nhất (năm 1620), tại cung Càn Thanh 乾清, Minh Quang Tông triệu kiến nhóm phụ thần Phương Tùng Triết 方从哲 gồm văn võ đại thần 13 người. Các đại thần sau khi thỉnh an hoàng đế, hoàng đế bắt đầu hỏi việc sách lập hoàng thái tử. Phương Tùng Triết tâu rằng:
            - Nên sách lập hoàng thái tử sớm, hoàn thành lễ mừng, hoàng thượng sẽ yên tâm.
            Quang Tông lại bảo hoàng thái tử ra gặp mọi người. Hoàng thượng nhìn hoàng thái tử rồi nói với mọi người:
            - Các khanh ngày sau phò tá hoàng thái tử, phải làm sao để hoàng thái tử trở thành vị thánh đế hiền quân như Nghiêu Thuấn trong lịch sử, trẫm mới yên tâm.
            Nhóm Phương Tùng Triết còn muốn tâu điều gì nữa, nhưng Quang Tông lại hỏi:
            - Thọ cung (thần từ mộ địa) xây xong chưa?
            Phụ thần dâng lời:
            - Lăng tẩm tiên đế đã xây xong, xin hoàng thượng yên tâm!
            Quang Tông chỉ vào mình hỏi rằng:
            - Thế còn thọ cung của trẫm?
            Nhóm Phương Tùng Triết đồng thanh tâu rằng:
            - Chúc hoàng đế vạn thọ vô cương.
            Hoàng thượng vẫn dặn đi dặn lại không ngớt, lời nói chẳng có thứ tự gì. Cuối cùng khóc lên một cách mệt nhọc, nói rằng:
            - Trẫm tự biết mình bệnh nặng, khó mà khoẻ lại, không chừng chẳng được bao lâu nữa.
            Nói đến đó, hơi thở đã yếu, tay run run miễn cưỡng ra hiệu cho các đại thần thoái triều, chỉ để Phương Tùng Triết ở lại.
            Hoàng thượng hỏi Phương Tùng Triết:
            - Có quan Hồng Lô tự (vị quan nắm giữ lễ nghi) dâng thuốc không? người ở đâu rồi?
            Phương Tùng Triết đáp rằng:
            - Hồng Lô Tự Thừa Lí Khả Chước 鸿胪寺丞丞李可灼nói có tiên đan diệu dược, thần hạ không dám cả tin.
            Hoàng thượng nghe qua, lệnh cho người hầu trong cung lập tức truyền gọi Lí Khả Chước đến ngự tiền xem bệnh bắt mạch cho hoàng thượng. Khi Lí Khả Chước nói nguyên nhân phát bệnh và cách trị liệu, hoàng đế vô cùng vui mừng, sai dâng thuốc, bảo các đại thần lui ra, đồng thời lệnh cho Lí Khả Chước và các ngự y nghiên cứu dùng thuốc như thế nào. Mãi mà chưa định được, phụ thần họ Lưutâu rằng:
            - Thần có 2 người cùng quê dùng thuốc này rồi, một người thì không có công hiệu, còn người kia lại có công hiệu. Thuốc này không thập toàn thập mĩ.
            Quan Lễ bộ Tôn Như Du 孙如游tâu rằng:
            - Thuốc này dùng hay không, có quan hệ cực lớn, không thể khinh cử vọng động.
            Qua một lúc sau, có một bà lão đến ngự tiền vấn an hoàng đế. Hoàng thượng thúc giục mọi người phối thuốc, các đại thần trở lại ngự tiền, Lí Khả Chước đem dược vật điều phối xong, dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng trước giờ khi uống thuống thường bị thở gấp, giờ uống thuốc của Lí Khả Chước, không còn bị như thế nữa. Hoàng thượng khen đi khen lại lòng trung thành của Lí Khả Chước. Các đại thần đợi ngoài cung. Ước khoảng chừng qua 1 tiếng đồng hồ, nội thị trong cung cấp báo:
            - Sau khi thánh thượng dùng thuốc, tứ chi ấm lại, muốn ăn.
            Các đại thần vui mừng hoan hô, lui cả ra ngoài, Lí Khả Chước và các ngự y ở lại trong cung.
            Đến xế chiều, Phương Tùng Triết không yên tâm, lại đến cung môn đợi, gặp Lí Khả Chước đi ra liền hỏi thăm tin tức. Lí Khả Chước đáp rằng:
            - Uống xong viên hồng hoàn, hoàng thượng cảm thấy đẽ chịu, sợ thuốc chưa đủ mạnh, muốn uống thêm một viên nữa, nếu hiệu quả tốt thì thánh thể có  thể hồi phục.
            Các ngự y cho rằng không nên quá gấp, nhưng hoàng thượng cứ giục dâng thuốc, mọi người khó mà cưỡng lại thánh mệnh. Các đại thần liền hỏi hiệu quả  như thế nào sau khi dùng viên thuốc sau, Lí Khả Chước nói rằng:
            - Thánh cung sau khi dùng, cảm thấy thoải mái dễ chịu như viên thuốc trước.
            Nhóm Phương Tùng Triết lúc bấy giờ mới yên tâm rời khỏi.
            Ai ngờ sáng sớm hôm sau, trong cung khẩn cấp truyền ra thánh chỉ triệu tập quần thần nhanh chóng vào cung. Các đại thần vội thức dậy, không kịp rửa mặt súc miệng, vội mặc y phục, cấp tốc vào cung. Nhưng khi sắp vào trong cung, đã nghe tiếng gào khóc bi thương vang ra, Minh Quang Tông đã quy thiên từ sáng sớm. Đó là ngày mồng 1 tháng 9 năm Thái Xương thứ nhất triều Minh (năm 1620).
            Đối với biến cố thình lình này, dư luận cả triều râm ran. Trong lúc cảm thấy kinh ngạc, mọi người liên tưởng đến cảnh ngộ tân hoàng đế mới đăng cơ mới có 1 tháng, không hẹn mà gặp, cùng chuyển sự nghi ngờ đến quý phi họ Trịnh . Trịnh quý phi dâng mĩ nữ cho thái tử, sai Thôi Văn Thăng 崔文升dâng thuốc, mọi người đều thấy cả, nhưng Lí Khả Chước có bị Trịnh quý phi sai khiến không thì lại không có căn cứ. Vốn là Minh Quang Tông bệnh đã nặng, khó mà chữa khỏi, nhưng nhân vì uống loại quái dược chốn giang hồ, nên sự tình trở nên không đơn giản.
  Cuối cùng, vụ án này không những truy tra đến Trịnh quý phi, mà Phương Tùng Triết cũng bị bức phải từ chức, Lí Khả Chước bị sung quân, Thôi Văn Thăng bị biếm đến Nam Kinh. Nhưng rốt cuộc ai là chủ mưu đằng sau vụ án, hiện cũng chưa rõ.

  Chú của người dịch
  Minh Quang Tông 明光宗 (1582 – 1620): tức Chu Thường Lạc朱常洛, con trưởng của Minh Thần Tông Chu Dực Quân 明神宗朱翊钧, mẫu thân là Lí Tĩnh hoàng hậu Vương thị 李靖皇后王氏. Ông là vị hoàng đế thứ 15 của triều Minh, thời gian ở ngôi ngắn nhất trong lịch sử nhà Minh, chỉ có 1 tháng, nên cũng được gọi là “Nhất nguyệt thiên tử”.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 21/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  MINH “HỒNG HOÀN ÁN” MẠC HẬU CHỦ SỬ THỊ THUỲ
  红丸案幕后主使是谁
  Trong quyển
  TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
  中国未解之谜
  Tác giả: Hải Tử 海子
  Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013 

  Dịch thuật: Chủ mưu sau bức màn "hồng hoàn án" đời Minh là ai

  Đăng lúc  19:10  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  CHỦ MƯU SAU BỨC MÀN “HỒNG HOÀN ÁN” ĐỜI MINH LÀ AI

            Cuối đời Minh, cung đình liên tiếp phát sinh 3 đại án li kì liên quan mật thiết với 3 ông cháu Thần Tông 神宗, Quang Tông 光宗, Hi Tông 熹宗, và cũng đã khiến các phái trong triều vướng chặt vào cuộc đấu tranh. Ba vụ án trở thành sự kiện mấu chốt trên chính đàn cuối thời Minh, các thế lực lần lượt can thiệp vào. Án kiện không có cách nào thẩm lí bình thường, nhân đó trở nên mơ hồ mông lung. “Hồng hoàn án” 红丸案 nổi tiếng chính là 1 trong 3 vụ án đó.
            Ngày 29 tháng 8 năm Thái Xương 泰昌 thứ nhất (năm 1620), tại cung Càn Thanh 乾清, Minh Quang Tông triệu kiến nhóm phụ thần Phương Tùng Triết 方从哲 gồm văn võ đại thần 13 người. Các đại thần sau khi thỉnh an hoàng đế, hoàng đế bắt đầu hỏi việc sách lập hoàng thái tử. Phương Tùng Triết tâu rằng:
            - Nên sách lập hoàng thái tử sớm, hoàn thành lễ mừng, hoàng thượng sẽ yên tâm.
            Quang Tông lại bảo hoàng thái tử ra gặp mọi người. Hoàng thượng nhìn hoàng thái tử rồi nói với mọi người:
            - Các khanh ngày sau phò tá hoàng thái tử, phải làm sao để hoàng thái tử trở thành vị thánh đế hiền quân như Nghiêu Thuấn trong lịch sử, trẫm mới yên tâm.
            Nhóm Phương Tùng Triết còn muốn tâu điều gì nữa, nhưng Quang Tông lại hỏi:
            - Thọ cung (thần từ mộ địa) xây xong chưa?
            Phụ thần dâng lời:
            - Lăng tẩm tiên đế đã xây xong, xin hoàng thượng yên tâm!
            Quang Tông chỉ vào mình hỏi rằng:
            - Thế còn thọ cung của trẫm?
            Nhóm Phương Tùng Triết đồng thanh tâu rằng:
            - Chúc hoàng đế vạn thọ vô cương.
            Hoàng thượng vẫn dặn đi dặn lại không ngớt, lời nói chẳng có thứ tự gì. Cuối cùng khóc lên một cách mệt nhọc, nói rằng:
            - Trẫm tự biết mình bệnh nặng, khó mà khoẻ lại, không chừng chẳng được bao lâu nữa.
            Nói đến đó, hơi thở đã yếu, tay run run miễn cưỡng ra hiệu cho các đại thần thoái triều, chỉ để Phương Tùng Triết ở lại.
            Hoàng thượng hỏi Phương Tùng Triết:
            - Có quan Hồng Lô tự (vị quan nắm giữ lễ nghi) dâng thuốc không? người ở đâu rồi?
            Phương Tùng Triết đáp rằng:
            - Hồng Lô Tự Thừa Lí Khả Chước 鸿胪寺丞丞李可灼nói có tiên đan diệu dược, thần hạ không dám cả tin.
            Hoàng thượng nghe qua, lệnh cho người hầu trong cung lập tức truyền gọi Lí Khả Chước đến ngự tiền xem bệnh bắt mạch cho hoàng thượng. Khi Lí Khả Chước nói nguyên nhân phát bệnh và cách trị liệu, hoàng đế vô cùng vui mừng, sai dâng thuốc, bảo các đại thần lui ra, đồng thời lệnh cho Lí Khả Chước và các ngự y nghiên cứu dùng thuốc như thế nào. Mãi mà chưa định được, phụ thần họ Lưutâu rằng:
            - Thần có 2 người cùng quê dùng thuốc này rồi, một người thì không có công hiệu, còn người kia lại có công hiệu. Thuốc này không thập toàn thập mĩ.
            Quan Lễ bộ Tôn Như Du 孙如游tâu rằng:
            - Thuốc này dùng hay không, có quan hệ cực lớn, không thể khinh cử vọng động.
            Qua một lúc sau, có một bà lão đến ngự tiền vấn an hoàng đế. Hoàng thượng thúc giục mọi người phối thuốc, các đại thần trở lại ngự tiền, Lí Khả Chước đem dược vật điều phối xong, dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng trước giờ khi uống thuống thường bị thở gấp, giờ uống thuốc của Lí Khả Chước, không còn bị như thế nữa. Hoàng thượng khen đi khen lại lòng trung thành của Lí Khả Chước. Các đại thần đợi ngoài cung. Ước khoảng chừng qua 1 tiếng đồng hồ, nội thị trong cung cấp báo:
            - Sau khi thánh thượng dùng thuốc, tứ chi ấm lại, muốn ăn.
            Các đại thần vui mừng hoan hô, lui cả ra ngoài, Lí Khả Chước và các ngự y ở lại trong cung.
            Đến xế chiều, Phương Tùng Triết không yên tâm, lại đến cung môn đợi, gặp Lí Khả Chước đi ra liền hỏi thăm tin tức. Lí Khả Chước đáp rằng:
            - Uống xong viên hồng hoàn, hoàng thượng cảm thấy đẽ chịu, sợ thuốc chưa đủ mạnh, muốn uống thêm một viên nữa, nếu hiệu quả tốt thì thánh thể có  thể hồi phục.
            Các ngự y cho rằng không nên quá gấp, nhưng hoàng thượng cứ giục dâng thuốc, mọi người khó mà cưỡng lại thánh mệnh. Các đại thần liền hỏi hiệu quả  như thế nào sau khi dùng viên thuốc sau, Lí Khả Chước nói rằng:
            - Thánh cung sau khi dùng, cảm thấy thoải mái dễ chịu như viên thuốc trước.
            Nhóm Phương Tùng Triết lúc bấy giờ mới yên tâm rời khỏi.
            Ai ngờ sáng sớm hôm sau, trong cung khẩn cấp truyền ra thánh chỉ triệu tập quần thần nhanh chóng vào cung. Các đại thần vội thức dậy, không kịp rửa mặt súc miệng, vội mặc y phục, cấp tốc vào cung. Nhưng khi sắp vào trong cung, đã nghe tiếng gào khóc bi thương vang ra, Minh Quang Tông đã quy thiên từ sáng sớm. Đó là ngày mồng 1 tháng 9 năm Thái Xương thứ nhất triều Minh (năm 1620).
            Đối với biến cố thình lình này, dư luận cả triều râm ran. Trong lúc cảm thấy kinh ngạc, mọi người liên tưởng đến cảnh ngộ tân hoàng đế mới đăng cơ mới có 1 tháng, không hẹn mà gặp, cùng chuyển sự nghi ngờ đến quý phi họ Trịnh . Trịnh quý phi dâng mĩ nữ cho thái tử, sai Thôi Văn Thăng 崔文升dâng thuốc, mọi người đều thấy cả, nhưng Lí Khả Chước có bị Trịnh quý phi sai khiến không thì lại không có căn cứ. Vốn là Minh Quang Tông bệnh đã nặng, khó mà chữa khỏi, nhưng nhân vì uống loại quái dược chốn giang hồ, nên sự tình trở nên không đơn giản.
  Cuối cùng, vụ án này không những truy tra đến Trịnh quý phi, mà Phương Tùng Triết cũng bị bức phải từ chức, Lí Khả Chước bị sung quân, Thôi Văn Thăng bị biếm đến Nam Kinh. Nhưng rốt cuộc ai là chủ mưu đằng sau vụ án, hiện cũng chưa rõ.

  Chú của người dịch
  Minh Quang Tông 明光宗 (1582 – 1620): tức Chu Thường Lạc朱常洛, con trưởng của Minh Thần Tông Chu Dực Quân 明神宗朱翊钧, mẫu thân là Lí Tĩnh hoàng hậu Vương thị 李靖皇后王氏. Ông là vị hoàng đế thứ 15 của triều Minh, thời gian ở ngôi ngắn nhất trong lịch sử nhà Minh, chỉ có 1 tháng, nên cũng được gọi là “Nhất nguyệt thiên tử”.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 21/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  MINH “HỒNG HOÀN ÁN” MẠC HẬU CHỦ SỬ THỊ THUỲ
  红丸案幕后主使是谁
  Trong quyển
  TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
  中国未解之谜
  Tác giả: Hải Tử 海子
  Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013 

  Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

  DANH, TỰ HIỆU CỦA LÍ BẠCH ĐỀU CÓ LAI LỊCH

            Đại thi nhân Lí Bạch 李白thời Đường được mọi người xưng tụng là “Thi tiên” 诗仙 có tên tự là Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青莲居士. Danh, tự và hiệu của ông đều có lai lịch.
       Tương truyền, Lí Bạch lên 7 tuổi mới chính thức được đặt tên, đó là do bởi lúc “thôi nôi”, ông đã bốc quyển “Thi kinh”. Phụ thân của ông rất mừng, liệu định là sau này trưởng thành, ông sẽ là một thi tài, thế là muốn đặt cho ông một cái tên lí tưởng.
            Năm Lí Bạch 7 tuổi, có một lần cả nhà đi dạo trong sân, phụ thân ông muốn làm một bài thơ thất tuyệt để thử ông, liền lấy ngày xuân làm đề, vịnh 2 câu:
  Xuân phong tống noãn đẳng hoa khai
  Nghinh xuân trán kim tha tiên lai
  春风送暖等花开
  迎春绽金它先来
  (Gió xuân đem hơi ấm đến đợi hoa nở
  Đón xuân bạc vàng đã đến trước)
  Hai câu sau không nói nữa, bảo Lí Bạch và mẫu thân Lí Bạch làm nối vào. Mẫu thân Lí Bạch suy nghĩ một lát rồi nói:
  Hoả thiêu cổ lâm hồng hà lạc
  火烧古林红霞落
  (Lửa cháy rừng xưa ráng đỏ rơi)
  Bà vừa dứt lời, Lí Bạch liền chỉ cây lí trong sân đang trổ hoa trắng, nói rằng:
  Lí hoa nộ phóng nhất thụ bạch
  李华怒放一树白
  (Hoa lí nở rộ cả cây một màu trắng)
            Phụ thân nghe qua luôn miệng khen hay. Bỗng nhiên trong lòng rung động, đầu câu thơ này là một chữ “lí”, chẳng phải là họ của nhà ta sao? Cuối câu là chữ “bạch”, chẳng phải là nói hoa lí thanh khiết cao nhã sao? Thế là ông quyết định đặt cho con tên “Lí Bạch”.
            Về tên tự “Thái Bạch” của Lí Bạch đến từ một giấc mộng của mẫu thân ông. Theo truyền thuyết, mẫu thân Lí Bạch khi sinh ông, nằm mộng thấy sao Trường Canh 长庚, sao Trường Canh tức sao Kim , cũng gọi là Thái Bạch tinh. Thời cổ cho rằng, nằm mộng thấy sao Thái Bạch là điềm cát tường, cho nên người nhà đã đặt cho Lí Bạch tên tự là “Thái Bạch”. Danh tự của Lí Bạch có liên quan đến sao, điều thú vị hơn là, ông đã đặt tiểu danh cho người con gái của mình có liên quan đến mặt trăng. Khi con gái ông được sinh ra, đương lúc trên không trăng sáng, ánh sáng bạc tràn khắp cả đất, thế là ông đặt tiểu danh cho con gái là “Minh Nguyệt Nô” 明月奴.
            Về lai lịch “Thanh Liên cư sĩ” của Lí Bạch, liên quan đến việc Lí Bạch yêu thích sen, sùng bái sen.
            Lí Bạch tự xưng tổ tịch của mình tại Thành Kỉ 成纪Lũng Tây 陇西, tức
  nay là phía tây nam Tĩnh Ninh 静宁 Cam Túc 甘肃, thời Tuỳ, tổ tiên của Lí Bạch lưu ngụ đến Toái Diệp 碎叶, vị trí nguyên tại Thác Khắc Mã Khắc 托克马克trong địa phận Cáp Tát Khắc 哈萨克 Liên Xô, Lí Bạch được sinh ra ở đây. Năm ông lên 5 tuổi, theo phụ thân dời đến ở làng Thanh Liêm 清廉 ở Xương Long 昌隆 Miên Châu 绵州(nay là Giang Du 江油 Tứ Xuyên 四川). Thời Minh, làng Thanh Liêm đổi tên là Thanh Liên 青莲, ở đây sản sinh rất nhiều sen sanh, sen xanh nở rộ, mùi hương thanh khiết tràn khắp nơi, thấm vào lòng người. Điều này đã để lại hồi ức tốt đẹp khi Lí Bạch còn nhỏ, cũng chính là một trong những nguyên nhân ông lấy hiệu là “Thanh Liên cư sĩ”.
            Lí Bạch rất yêu thích sen xanh, ông thường lấy phẩm cách thanh tân của sen xanh để tự ví. Lí Bạch từng viết qua nhiều bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của sen xanh
  Thanh thuỷ xuất phù dung
  Thiên nhiên khứ điêu sức
  清水出芙蓉
  天然去雕饰
  (Hoa sen mọc lên từ nước trong
  Đẹp tự nhiên không cần phải trang sức)
  Đây là câu thơ nổi tiếng của Lí Bạch. Việc ca tụng sen xanh của thi nhân chính là đã bộc lộ phẩm hạnh  cao khiết, tính cách hào phóng của ông. Thi nhân yêu thích sen xanh như thế, đặt tên hiêuh là “Thanh Liên cư sĩ” cũng là điều tự nhiên.
            Ngoài ra, Lí Bạch tự đặt tên hiệu “Thanh Liên cư sĩ” cũng có liên quan đến Phật giáo. Lí Bạch kính tin Phật giáo, “thanh liên” là thánh vật của Phật giáo, màu sắc của hoa đứng đầu trong 4 màu của hoa sen: xanh, vàng, đỏ, trắng, ý cảnh rất cao. Còn “cư sĩ” là người một lòng kính tin Phật Giáo nhưng không xuất gia, nhân đó “Thanh Liên cư sĩ” có thể đã thể hiện xưng hiệu lòng tôn kính Phật giáo của thi nhân.
            Điều đáng để nói đến đó là, theo sự khảo chứng của Trương Thư Thành 张书成 tại thư viện Đại học Lan Châu 兰州, Lí Bạch là cháu đời thứ 25 của danh tướng “Phi tướng quân” 飞将军Lí Quảng 李广 thời Tây Hán. Tổ tiên vốn ở trung nguyên, sau nhân vì đích tôn của Lí Quảng là Lí Lăng 李陵 tác chiến với Hung Nô, khi binh bại đã đầu hàng, thân thuộc ở trung nguyên đều bị giết. Lí Lăng ở Hung Nô kết hôn cùng con gái của Thiền vu, và mãi sống ở phương bắc. Thời Tuỳ, con cháu đời sau mới dời đến Toái Diệp, đến thời của phụ thân Lí Bạch lại dời đến làng Thanh Liêm ở Tứ Xuyên, hoàn cảnh sống ở đây và sen xanh đã đào luyện Lí Bạch, và cũng đã cho ông linh cảm đặt tên hiệu là “Thanh Liên cư sĩ”.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 20/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  Trong quyển
  TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
  中国人名的故事
  Tác giả:  Trương Tráng Niên  张壮年
                 Trương Dĩnh Chấn  张颖震
  Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005

  Dịch thuật: Danh, tự, hiệu của Lí Bạch đều có lai lịch

  Đăng lúc  19:41  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  DANH, TỰ HIỆU CỦA LÍ BẠCH ĐỀU CÓ LAI LỊCH

            Đại thi nhân Lí Bạch 李白thời Đường được mọi người xưng tụng là “Thi tiên” 诗仙 có tên tự là Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青莲居士. Danh, tự và hiệu của ông đều có lai lịch.
       Tương truyền, Lí Bạch lên 7 tuổi mới chính thức được đặt tên, đó là do bởi lúc “thôi nôi”, ông đã bốc quyển “Thi kinh”. Phụ thân của ông rất mừng, liệu định là sau này trưởng thành, ông sẽ là một thi tài, thế là muốn đặt cho ông một cái tên lí tưởng.
            Năm Lí Bạch 7 tuổi, có một lần cả nhà đi dạo trong sân, phụ thân ông muốn làm một bài thơ thất tuyệt để thử ông, liền lấy ngày xuân làm đề, vịnh 2 câu:
  Xuân phong tống noãn đẳng hoa khai
  Nghinh xuân trán kim tha tiên lai
  春风送暖等花开
  迎春绽金它先来
  (Gió xuân đem hơi ấm đến đợi hoa nở
  Đón xuân bạc vàng đã đến trước)
  Hai câu sau không nói nữa, bảo Lí Bạch và mẫu thân Lí Bạch làm nối vào. Mẫu thân Lí Bạch suy nghĩ một lát rồi nói:
  Hoả thiêu cổ lâm hồng hà lạc
  火烧古林红霞落
  (Lửa cháy rừng xưa ráng đỏ rơi)
  Bà vừa dứt lời, Lí Bạch liền chỉ cây lí trong sân đang trổ hoa trắng, nói rằng:
  Lí hoa nộ phóng nhất thụ bạch
  李华怒放一树白
  (Hoa lí nở rộ cả cây một màu trắng)
            Phụ thân nghe qua luôn miệng khen hay. Bỗng nhiên trong lòng rung động, đầu câu thơ này là một chữ “lí”, chẳng phải là họ của nhà ta sao? Cuối câu là chữ “bạch”, chẳng phải là nói hoa lí thanh khiết cao nhã sao? Thế là ông quyết định đặt cho con tên “Lí Bạch”.
            Về tên tự “Thái Bạch” của Lí Bạch đến từ một giấc mộng của mẫu thân ông. Theo truyền thuyết, mẫu thân Lí Bạch khi sinh ông, nằm mộng thấy sao Trường Canh 长庚, sao Trường Canh tức sao Kim , cũng gọi là Thái Bạch tinh. Thời cổ cho rằng, nằm mộng thấy sao Thái Bạch là điềm cát tường, cho nên người nhà đã đặt cho Lí Bạch tên tự là “Thái Bạch”. Danh tự của Lí Bạch có liên quan đến sao, điều thú vị hơn là, ông đã đặt tiểu danh cho người con gái của mình có liên quan đến mặt trăng. Khi con gái ông được sinh ra, đương lúc trên không trăng sáng, ánh sáng bạc tràn khắp cả đất, thế là ông đặt tiểu danh cho con gái là “Minh Nguyệt Nô” 明月奴.
            Về lai lịch “Thanh Liên cư sĩ” của Lí Bạch, liên quan đến việc Lí Bạch yêu thích sen, sùng bái sen.
            Lí Bạch tự xưng tổ tịch của mình tại Thành Kỉ 成纪Lũng Tây 陇西, tức
  nay là phía tây nam Tĩnh Ninh 静宁 Cam Túc 甘肃, thời Tuỳ, tổ tiên của Lí Bạch lưu ngụ đến Toái Diệp 碎叶, vị trí nguyên tại Thác Khắc Mã Khắc 托克马克trong địa phận Cáp Tát Khắc 哈萨克 Liên Xô, Lí Bạch được sinh ra ở đây. Năm ông lên 5 tuổi, theo phụ thân dời đến ở làng Thanh Liêm 清廉 ở Xương Long 昌隆 Miên Châu 绵州(nay là Giang Du 江油 Tứ Xuyên 四川). Thời Minh, làng Thanh Liêm đổi tên là Thanh Liên 青莲, ở đây sản sinh rất nhiều sen sanh, sen xanh nở rộ, mùi hương thanh khiết tràn khắp nơi, thấm vào lòng người. Điều này đã để lại hồi ức tốt đẹp khi Lí Bạch còn nhỏ, cũng chính là một trong những nguyên nhân ông lấy hiệu là “Thanh Liên cư sĩ”.
            Lí Bạch rất yêu thích sen xanh, ông thường lấy phẩm cách thanh tân của sen xanh để tự ví. Lí Bạch từng viết qua nhiều bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của sen xanh
  Thanh thuỷ xuất phù dung
  Thiên nhiên khứ điêu sức
  清水出芙蓉
  天然去雕饰
  (Hoa sen mọc lên từ nước trong
  Đẹp tự nhiên không cần phải trang sức)
  Đây là câu thơ nổi tiếng của Lí Bạch. Việc ca tụng sen xanh của thi nhân chính là đã bộc lộ phẩm hạnh  cao khiết, tính cách hào phóng của ông. Thi nhân yêu thích sen xanh như thế, đặt tên hiêuh là “Thanh Liên cư sĩ” cũng là điều tự nhiên.
            Ngoài ra, Lí Bạch tự đặt tên hiệu “Thanh Liên cư sĩ” cũng có liên quan đến Phật giáo. Lí Bạch kính tin Phật giáo, “thanh liên” là thánh vật của Phật giáo, màu sắc của hoa đứng đầu trong 4 màu của hoa sen: xanh, vàng, đỏ, trắng, ý cảnh rất cao. Còn “cư sĩ” là người một lòng kính tin Phật Giáo nhưng không xuất gia, nhân đó “Thanh Liên cư sĩ” có thể đã thể hiện xưng hiệu lòng tôn kính Phật giáo của thi nhân.
            Điều đáng để nói đến đó là, theo sự khảo chứng của Trương Thư Thành 张书成 tại thư viện Đại học Lan Châu 兰州, Lí Bạch là cháu đời thứ 25 của danh tướng “Phi tướng quân” 飞将军Lí Quảng 李广 thời Tây Hán. Tổ tiên vốn ở trung nguyên, sau nhân vì đích tôn của Lí Quảng là Lí Lăng 李陵 tác chiến với Hung Nô, khi binh bại đã đầu hàng, thân thuộc ở trung nguyên đều bị giết. Lí Lăng ở Hung Nô kết hôn cùng con gái của Thiền vu, và mãi sống ở phương bắc. Thời Tuỳ, con cháu đời sau mới dời đến Toái Diệp, đến thời của phụ thân Lí Bạch lại dời đến làng Thanh Liêm ở Tứ Xuyên, hoàn cảnh sống ở đây và sen xanh đã đào luyện Lí Bạch, và cũng đã cho ông linh cảm đặt tên hiệu là “Thanh Liên cư sĩ”.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 20/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  Trong quyển
  TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
  中国人名的故事
  Tác giả:  Trương Tráng Niên  张壮年
                 Trương Dĩnh Chấn  张颖震
  Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005

  Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018  贫贱与富贵
      贫贱之人, 一无所有, 及临命终时 (1), 脱一厌字 (2). 富贵之人, 无所不有, 及临命终时, 带一恋字 (3). 脱一厌字, 如释重负 (4); 带一恋字, 如担枷锁 (5).
                                    (小窗幽记)

  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
            Bần tiện chi nhân, nhất vô sở hữu, cập lâm mệnh chung thời (1), thoát nhất yếm tự (2). Phú quý chi nhân, vô sở bất hữu, cập lâm mệnh chung thời, đới nhất luyến tự (3). Thoát nhất yếm tự, như thích trọng phụ (4); đới nhất luyến tự, như đảm già toả (5).
                                                                           (Tiểu song u kí)

  Chú thích
  1- Cập lâm 及临: đến lúc
  2- Thoát nhất yếm tự 脱一厌字: giải thoát khỏi sự chán ghét nghèo khổ.
  3- Đới nhất luyến tự 带一恋字: mang gánh nặng luyến tiếc không muốn buông.
  4- Như thích trọng phụ如释重负: giống như bỏ gánh nặng xuống. Hình dung giải trừ được gánh nặng nào đó trong lòng cảm thấy dễ chịu khoan khoái.
  5- Như đảm già toả 如担枷锁: giống như mang gông cùm. Hình dung trong lòng cảm thấy nặng nề.
           Già toả 枷锁: vốn chỉ hai loại hình cụ của phạm nhân. Ở đây ví với sự trói buộc về tư tưởng.

  Dịch nghĩa
  NGHÈO HÈN VÀ GIÀU SANG
            Người nghèo khổ thấp hèn, thứ gì cũng không có, lúc sắp mất, họ có cảm giác như thoát được sự chán ghét nghèo khổ. Người giàu có sang trọng, thứ gì cũng có, lúc đối mặt với tử thần, họ lại có cảm giác luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh. Người thoát được sự chán ghét nghèo khổ, khi rời xa nhân thế, họ giống như trút bỏ được gánh nặng; còn người luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh, khi xa rời nhân thế, họ giống như mang gông cùm vào thân.

  Phân tích và thưởng thức
            Sống trên đời, có sự phân chia nghèo hèn và giàu sang, nhưng khi đối mặt với cái chết, mọi người đều bình đẳng như nhau, cái chết đến với nhà nghèo mà cũng đến với nhà giàu. Biết bao hoàng đế cổ đại như Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế  muốn trường sinh bất lão, kết quả cũng bước vào cõi u minh giống như kẻ phàm phu tục tử. Người có cuộc sống nghèo khổ, do bởi vất vả gian nan, khi mất là một sự giải thoát, cho nên đối với sinh tử họ luôn mỉm cười. Người có cuộc sống giàu sang, do bởi quá đầy đủ, thường luyến tiếc vật ngoài thân, cho nên đối với tử vong họ luôn lo sợ. Người chân chính thông đạt, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, thái độ đối với sinh tử là như nhau. Cho dù có nghèo hèn, cũng không chán ghét cuộc sống, bởi ngoài nghèo hèn ra, sinh mệnh còn có những lạc thú khác. Cho dù giàu có, cũng không lo sợ cái chết, bởi trong sự giàu sang phú quý, sinh mệnh cũng mệt mỏi. Lâm Tắc Từ 林则徐có nói:
  Cẩu lợi quốc gia sinh tử kỉ
  Khởi nhân hoạ phúc tị xu chi
  苟利国家生死
  岂因祸福避趍之
  (Chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù có hi sinh tính mệnh cũng cam lòng
  Tuyệt không vì hoạ phúc của bản thân mà né tránh hoặc chạy theo)
            Một người với sinh mệnh phong phú, bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, đều lấy lợi ích của quốc gia làm trọng, thản nhiên đối mặt với sinh tử.

  Chú của người dịch
  Tiểu song u kí 小窗幽记 là tác phẩm ghi lại những cách ngôn tu thân xử thế do Trần Kế Nho 陈继儒biên soạn, thể hiện thái độ nhân sinh tích cực của nho gia về việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác phẩm này xưa nay được xem là giai tác về việc tu dưỡng bản thân.
            Toàn sách được chia làm 12 quyển:
       quyển 1: tập tỉnh 集醒     quyển 2: tập tình 集情     quyển 3: tập tiễu 集峭
       quyển 4: tập linh 集灵     quyển 5: tập tố 集素        quyển 6: tập cảnh 集景
       quyển 7: tập vận 集韵     quyển 8: tập kì 集奇        quyển 9: tập ỷ 集绮
       quyển 10: tập hào 集豪   quyển 11: tập pháp 集法  quyển 12: tập thiến 集倩
            Theo http://www.360doc.com/content
                     http://baike.baidu.com/view/147434.htm
            Tiểu song u kí được dùng ở đây do Lôi Phương 雷芳 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản năm 2007, sách này  không chia thành 12 quyển như ở trên.

  Trần Kế Nho 陈继儒 (1558 – 1639): văn học gia, thư hoạ gia đời Minh, tự Trọng Thuần 仲醇, hiệu Mi Công 眉公, người Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江 (nay là Tùng Giang Thượng Hải).
  Trần Kế Nho lúc nhỏ đã thông minh, ông học rộng biết nhiều, giỏi cả thơ lẫn văn, về thư pháp theo Tô Thức 苏轼, Mễ Phế 米芾 nổi tiếng một thời. Khoảng những năm hai mươi mấy tuổi, ông tuyệt ý với khoa cử, ẩn cư tại Tiểu Côn sơn 小昆山, sau cất nhà tại Đông Xà 东佘 suốt ngày đóng cửa viết sách. Triều đình nhiều lần cho mời nhưng ông đều lấy cớ bệnh tật từ chối.
  Trần Kế Nho cả một đời đọc rất nhiều, trứ thuật cũng đồ sộ phong phú. Tác phẩm của ông có Trần Mi Công toàn tập 陈眉公全集  truyền đời.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 19/3/2018

  Nguyên tác
  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
   贫贱与富贵
  Trong quyển
  TIỂU SONG U KÍ
  小窗幽记
  Tác giả: Trần Kế Nho 陈继儒
  Chú dịch: Lôi Phương 雷芳
  Sùng Văn thư cục, 2007.

  Dịch thuật: Bần tiện dữ phú quý (Tiểu song u kí)

  Đăng lúc  20:39  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  贫贱与富贵
      贫贱之人, 一无所有, 及临命终时 (1), 脱一厌字 (2). 富贵之人, 无所不有, 及临命终时, 带一恋字 (3). 脱一厌字, 如释重负 (4); 带一恋字, 如担枷锁 (5).
                                    (小窗幽记)

  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
            Bần tiện chi nhân, nhất vô sở hữu, cập lâm mệnh chung thời (1), thoát nhất yếm tự (2). Phú quý chi nhân, vô sở bất hữu, cập lâm mệnh chung thời, đới nhất luyến tự (3). Thoát nhất yếm tự, như thích trọng phụ (4); đới nhất luyến tự, như đảm già toả (5).
                                                                           (Tiểu song u kí)

  Chú thích
  1- Cập lâm 及临: đến lúc
  2- Thoát nhất yếm tự 脱一厌字: giải thoát khỏi sự chán ghét nghèo khổ.
  3- Đới nhất luyến tự 带一恋字: mang gánh nặng luyến tiếc không muốn buông.
  4- Như thích trọng phụ如释重负: giống như bỏ gánh nặng xuống. Hình dung giải trừ được gánh nặng nào đó trong lòng cảm thấy dễ chịu khoan khoái.
  5- Như đảm già toả 如担枷锁: giống như mang gông cùm. Hình dung trong lòng cảm thấy nặng nề.
           Già toả 枷锁: vốn chỉ hai loại hình cụ của phạm nhân. Ở đây ví với sự trói buộc về tư tưởng.

  Dịch nghĩa
  NGHÈO HÈN VÀ GIÀU SANG
            Người nghèo khổ thấp hèn, thứ gì cũng không có, lúc sắp mất, họ có cảm giác như thoát được sự chán ghét nghèo khổ. Người giàu có sang trọng, thứ gì cũng có, lúc đối mặt với tử thần, họ lại có cảm giác luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh. Người thoát được sự chán ghét nghèo khổ, khi rời xa nhân thế, họ giống như trút bỏ được gánh nặng; còn người luyến tiếc không nỡ buông bỏ lợi danh, khi xa rời nhân thế, họ giống như mang gông cùm vào thân.

  Phân tích và thưởng thức
            Sống trên đời, có sự phân chia nghèo hèn và giàu sang, nhưng khi đối mặt với cái chết, mọi người đều bình đẳng như nhau, cái chết đến với nhà nghèo mà cũng đến với nhà giàu. Biết bao hoàng đế cổ đại như Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế  muốn trường sinh bất lão, kết quả cũng bước vào cõi u minh giống như kẻ phàm phu tục tử. Người có cuộc sống nghèo khổ, do bởi vất vả gian nan, khi mất là một sự giải thoát, cho nên đối với sinh tử họ luôn mỉm cười. Người có cuộc sống giàu sang, do bởi quá đầy đủ, thường luyến tiếc vật ngoài thân, cho nên đối với tử vong họ luôn lo sợ. Người chân chính thông đạt, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, thái độ đối với sinh tử là như nhau. Cho dù có nghèo hèn, cũng không chán ghét cuộc sống, bởi ngoài nghèo hèn ra, sinh mệnh còn có những lạc thú khác. Cho dù giàu có, cũng không lo sợ cái chết, bởi trong sự giàu sang phú quý, sinh mệnh cũng mệt mỏi. Lâm Tắc Từ 林则徐có nói:
  Cẩu lợi quốc gia sinh tử kỉ
  Khởi nhân hoạ phúc tị xu chi
  苟利国家生死
  岂因祸福避趍之
  (Chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù có hi sinh tính mệnh cũng cam lòng
  Tuyệt không vì hoạ phúc của bản thân mà né tránh hoặc chạy theo)
            Một người với sinh mệnh phong phú, bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, đều lấy lợi ích của quốc gia làm trọng, thản nhiên đối mặt với sinh tử.

  Chú của người dịch
  Tiểu song u kí 小窗幽记 là tác phẩm ghi lại những cách ngôn tu thân xử thế do Trần Kế Nho 陈继儒biên soạn, thể hiện thái độ nhân sinh tích cực của nho gia về việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác phẩm này xưa nay được xem là giai tác về việc tu dưỡng bản thân.
            Toàn sách được chia làm 12 quyển:
       quyển 1: tập tỉnh 集醒     quyển 2: tập tình 集情     quyển 3: tập tiễu 集峭
       quyển 4: tập linh 集灵     quyển 5: tập tố 集素        quyển 6: tập cảnh 集景
       quyển 7: tập vận 集韵     quyển 8: tập kì 集奇        quyển 9: tập ỷ 集绮
       quyển 10: tập hào 集豪   quyển 11: tập pháp 集法  quyển 12: tập thiến 集倩
            Theo http://www.360doc.com/content
                     http://baike.baidu.com/view/147434.htm
            Tiểu song u kí được dùng ở đây do Lôi Phương 雷芳 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản năm 2007, sách này  không chia thành 12 quyển như ở trên.

  Trần Kế Nho 陈继儒 (1558 – 1639): văn học gia, thư hoạ gia đời Minh, tự Trọng Thuần 仲醇, hiệu Mi Công 眉公, người Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江 (nay là Tùng Giang Thượng Hải).
  Trần Kế Nho lúc nhỏ đã thông minh, ông học rộng biết nhiều, giỏi cả thơ lẫn văn, về thư pháp theo Tô Thức 苏轼, Mễ Phế 米芾 nổi tiếng một thời. Khoảng những năm hai mươi mấy tuổi, ông tuyệt ý với khoa cử, ẩn cư tại Tiểu Côn sơn 小昆山, sau cất nhà tại Đông Xà 东佘 suốt ngày đóng cửa viết sách. Triều đình nhiều lần cho mời nhưng ông đều lấy cớ bệnh tật từ chối.
  Trần Kế Nho cả một đời đọc rất nhiều, trứ thuật cũng đồ sộ phong phú. Tác phẩm của ông có Trần Mi Công toàn tập 陈眉公全集  truyền đời.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 19/3/2018

  Nguyên tác
  BẦN TIỆN DỮ PHÚ QUÝ
   贫贱与富贵
  Trong quyển
  TIỂU SONG U KÍ
  小窗幽记
  Tác giả: Trần Kế Nho 陈继儒
  Chú dịch: Lôi Phương 雷芳
  Sùng Văn thư cục, 2007.

  Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

  MỒNG 2 THÁNG 2, RỒNG NGÓC ĐẦU

            Truyền thuyết dân gian kể rằng, hàng năm cứ vào ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch là ngày mà long vương chủ quản việc làm mây làm mưa trên trời ngóc đầu dậy; từ ngày đó trở đi, mưa sẽ dần nhiều lên. Nhân đó, ngày này gọi là “xuân long tiết” 春龙节. Phương bắc Trung Quốc lưu truyền rộng rãi câu ngạn ngữ:
  Nhị nguyệt nhị, long đài đầu; đại thương mãn, tiểu thương lưu.
  二月二, 龙抬头; 大仓满, 小仓流
   (Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu dậy, kho lớn chứa đầy ắp, kho nhỏ chứa tràn ra cả bên ngoài)
            Mỗi khi tiết xuân đến, vào ngày này đại bộ phận khu vực phương bắc từ lúc sáng sớm, nhà nhà đều rước đèn lồng ra bên giếng hoặc bên bờ sông để lấy nước, về đến nhà liền thắp đèn, thắp hương dâng cúng. Thời xưa, mọi người gọi nghi thức này là “dẫn điền long”. Ngày đó, nhà nhà đều ăn mì, bánh chiên, hạt bắp rang bung, ví với “khều đầu rồng”, “ăn mật rồng”, “kim đậu nở hoa, long vương thăng thiên, gọi mây gọi mưa, ngũ cốc dư thừa” để biểu thị cát tường.
            Về nguồn gốc của “xuân long tiết”, trong dân gian ở phía bắc Trung Quốc lưu truyền một câu chuyện thần thoại:
            Khi Võ Tắc Thiên lên làm hoàng đế, đã chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, khiến Ngọc Đế truyền dụ tứ hải long vương, trong 4 năm không được làm mưa chốn nhân gian. Chẳng bao lâu, vị long vương cai quản thiên hà nghe tiếng khóc ai oán của mọi người chốn nhân gian, nhìn thấy thảm cảnh người chết đói khắp nơi, sợ đoạn tuyệt con đường sống ở nhân gian, bèn kháng lại ý chỉ của Ngọc Đế, đã giáng xuống trận mưa.
            Ngọc Đế biết được, đày vị long vương nọ xuống phàm trần, đè dưới một ngọn núi lớn để chịu tội, trên núi dựng một tấm bia, đề rằng:
            Long vương làm mưa phạm thiên quy, đáng chịu tội ngàn năm chốn nhân gian. Nếu muốn trở lên lại Linh Tiêu các 灵霄阁, trừ phi lúc kim đậu nở hoa.
            Để cứu vị long vương nọ, mọi người đi khắp nơi tìm kim đậu đang nở hoa. Đến ngày mồng 2 tháng 2 năm sau, khi mọi người đang phơi bắp, nhìn thấy hạt bắp giống kim đậu, rang lên sẽ nở hoa, chẳng phải là “kim đậu khai hoa” sao? Thế là nhà nhà đều rang bắp, đồng thời đặt án giữa sân thắp hương dâng cúng “kim đậu” đã nở hoa.
            Long vương ngóc đầu lên nhìn, biết bách tính cứu mình, bèn lớn tiếng hướng đến Ngọc Đế la lớn:
  Kim đậu nở hoa rồi, mau thả ta ra!
            Ngọc Đế nhìn xuống nhân gian, thấy trong sân mọi nhà kim đậu đã nở hoa, đành truyền dụ, triệu long vương về lại thiên đình, tiếp tục làm mưa xuống chốn nhân gian.
            Từ đó, trong dân gian hình thành tập quán, cứ vào ngày mồng 2 tháng 2, mọi người đều rang bắp để ăn.
            Kì thực, sau ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch, tiết “vũ thuỷ” đến, chấm dứt hiện tượng ít mưa ở mùa đông, lượng mưa dần nhiều lên. Đây vốn là đặc điểm khí hậu gió mùa ở vùng Hoa bắc.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 18/3/2018
                                                 Mồng 2 tháng 2 năm Mậu Tuất

  Nguyên tác Trung văn
  NHỊ NGUYỆT NHỊ, LONG ĐÀI ĐẦU
  二月二 , 龙抬头
  Trong quyển
  THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
  THẦN THOẠI CỐ SỰ
  青少年最喜欢的
  神话故事
  Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
  Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

  Dịch thuật: Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu

  Đăng lúc  19:40  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  MỒNG 2 THÁNG 2, RỒNG NGÓC ĐẦU

            Truyền thuyết dân gian kể rằng, hàng năm cứ vào ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch là ngày mà long vương chủ quản việc làm mây làm mưa trên trời ngóc đầu dậy; từ ngày đó trở đi, mưa sẽ dần nhiều lên. Nhân đó, ngày này gọi là “xuân long tiết” 春龙节. Phương bắc Trung Quốc lưu truyền rộng rãi câu ngạn ngữ:
  Nhị nguyệt nhị, long đài đầu; đại thương mãn, tiểu thương lưu.
  二月二, 龙抬头; 大仓满, 小仓流
   (Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu dậy, kho lớn chứa đầy ắp, kho nhỏ chứa tràn ra cả bên ngoài)
            Mỗi khi tiết xuân đến, vào ngày này đại bộ phận khu vực phương bắc từ lúc sáng sớm, nhà nhà đều rước đèn lồng ra bên giếng hoặc bên bờ sông để lấy nước, về đến nhà liền thắp đèn, thắp hương dâng cúng. Thời xưa, mọi người gọi nghi thức này là “dẫn điền long”. Ngày đó, nhà nhà đều ăn mì, bánh chiên, hạt bắp rang bung, ví với “khều đầu rồng”, “ăn mật rồng”, “kim đậu nở hoa, long vương thăng thiên, gọi mây gọi mưa, ngũ cốc dư thừa” để biểu thị cát tường.
            Về nguồn gốc của “xuân long tiết”, trong dân gian ở phía bắc Trung Quốc lưu truyền một câu chuyện thần thoại:
            Khi Võ Tắc Thiên lên làm hoàng đế, đã chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, khiến Ngọc Đế truyền dụ tứ hải long vương, trong 4 năm không được làm mưa chốn nhân gian. Chẳng bao lâu, vị long vương cai quản thiên hà nghe tiếng khóc ai oán của mọi người chốn nhân gian, nhìn thấy thảm cảnh người chết đói khắp nơi, sợ đoạn tuyệt con đường sống ở nhân gian, bèn kháng lại ý chỉ của Ngọc Đế, đã giáng xuống trận mưa.
            Ngọc Đế biết được, đày vị long vương nọ xuống phàm trần, đè dưới một ngọn núi lớn để chịu tội, trên núi dựng một tấm bia, đề rằng:
            Long vương làm mưa phạm thiên quy, đáng chịu tội ngàn năm chốn nhân gian. Nếu muốn trở lên lại Linh Tiêu các 灵霄阁, trừ phi lúc kim đậu nở hoa.
            Để cứu vị long vương nọ, mọi người đi khắp nơi tìm kim đậu đang nở hoa. Đến ngày mồng 2 tháng 2 năm sau, khi mọi người đang phơi bắp, nhìn thấy hạt bắp giống kim đậu, rang lên sẽ nở hoa, chẳng phải là “kim đậu khai hoa” sao? Thế là nhà nhà đều rang bắp, đồng thời đặt án giữa sân thắp hương dâng cúng “kim đậu” đã nở hoa.
            Long vương ngóc đầu lên nhìn, biết bách tính cứu mình, bèn lớn tiếng hướng đến Ngọc Đế la lớn:
  Kim đậu nở hoa rồi, mau thả ta ra!
            Ngọc Đế nhìn xuống nhân gian, thấy trong sân mọi nhà kim đậu đã nở hoa, đành truyền dụ, triệu long vương về lại thiên đình, tiếp tục làm mưa xuống chốn nhân gian.
            Từ đó, trong dân gian hình thành tập quán, cứ vào ngày mồng 2 tháng 2, mọi người đều rang bắp để ăn.
            Kì thực, sau ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch, tiết “vũ thuỷ” đến, chấm dứt hiện tượng ít mưa ở mùa đông, lượng mưa dần nhiều lên. Đây vốn là đặc điểm khí hậu gió mùa ở vùng Hoa bắc.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 18/3/2018
                                                 Mồng 2 tháng 2 năm Mậu Tuất

  Nguyên tác Trung văn
  NHỊ NGUYỆT NHỊ, LONG ĐÀI ĐẦU
  二月二 , 龙抬头
  Trong quyển
  THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
  THẦN THOẠI CỐ SỰ
  青少年最喜欢的
  神话故事
  Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
  Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

  Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

  ĐƯỜNG TĂNG TỪ TÂY THIÊN THỈNH VỀ NHỮNG BỘ KINH NÀO

            Tây du kí 西游记là bộ tiểu thuyết đề tài thần thoại được sáng tác trên cơ sở bộ Đại Đường Tây Vực kí 大唐西域叽记kinh qua sự gia công văn học. Theo sự khảo chứng của các chuyên gia, nguyên mẫu Đường Tăng trong tiểu thuyết chính là ngài Huyền Trang 玄奘, người biên soạn bộ Đại Đường Tây Vực kí.
            Ngài Huyền Trang tục danh Trần Y 陈褘 (1), là vị cao tăng thời Trinh Quan 贞观nhà Đường, mọi người xưng là “Tam Tạng pháp sư” 三藏法师. Tại Trung Quốc, người có xưng hiệu “Tam Tạng pháp sư” không nhiều, đây là tôn xưng đối với những vị cao tăng Phật học trong giới Phật giáo. Gọi là “tam tạng” chỉ 3 loại hình thái trong điển tịch Phật giáo, bao gồm “kinh tạng” 经藏, “luật tạng” 律藏 và “luận tạng” 论藏. “Tạng” có hàm nghĩa rất rộng. Nhân đó mà người được xưng là “Tam Tạng pháp sư” nhất định phải là vị cao tăng đắc đạo tinh thông kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đồng thời tham ngộ rất sâu đối với điển tịch Phật giáo. Ngài Huyền Trang là vị “Tam Tạng pháp sư” có ảnh hưởng lớn nhất trong số đó.
            Năm Trinh Quan thứ 3 đời Đường Thái Tông, ngài Huyền Trang từ Lương Châu 凉州ra khỏi Ngọc Môn quan 玉门关, bắt đầu cuộc hành trình đi Thiên Trúc 天竺 thỉnh kinh. Ngài trước sau đi qua A Phú Hãn 阿富汗(Afghanistan), Ba Cơ Tu Thản 巴基斯坦 (Pakistan) ngày nay, cuối cùng tiến vào Ấn Độ 印度nơi phát nguyên Phật giáo. Ngài từng bái qua cao tăng Giới Hiền pháp sư 戒贤法师, và chuyên tâm học Phật 5 năm tại tự viện Na Lan Đà tự 那烂陀寺. Trong quá trình nghiên cứu Phật pháp, ngài lại kiêm tập luôn kinh luận như Câu xá 俱舍, Thuận chính lí 顺正理, Đối pháp 对法, Nhân minh 因明, Thanh minh 声明. Giới Hiền pháp sư từng liên tục giảng kinh bố đạo hơn 5 tháng cho ngài. Tại đại hội biện luận Phật học do Giới Nhật Vương 戒日王triệu khai, ngài đã giảng luận đối diện với 18 vị quốc vương Ấn Độ, 3000 Phật học giả cùng 2000 người ngoài đạo, không ai có thể đánh ngã được ngài, đủ để thấy ngài rất tinh thông đối với việc tham ngộ Phật pháp.
            Năm Trinh Quan thứ 19, ngài Huyền Trang mang về Trường An kinh Phật bằng tiếng Phạn tổng cộng 520 cặp, 657 bộ. Trong đó bao gồm
  Đại thừa kinh 大乘经234 bộ;
  Đại thừa luận 大乘论192 bộ;
  Thượng toạ bộ kinh luật luận 上座部经律论15 bộ;
  Đại chúng bộ kinh luật luận 大众部经律论15 bộ;
  Tam di để bộ kinh luật luận 三弥底部经律论15 bộ;
  Di sa tắc bộ kinh luật luận 弥沙塞部经律论22 bộ;
  Ca Diếp tí da bộ kinh luật luận 迦叶臂部经律论17 bộ;
  Pháp tạng bộ kinh luật luận 法藏部经律论43 cặp;
  Thuyết nhất thiết hữu bất kinh luật luận 说一切有不经律论67 bộ;
  Nhân minh luận 因明论36 bộ;
  Thanh luận 声论13 bộ.
            Theo ghi  chép, ngài Huyền  Trang sau khi về đến Trường An đã cự tuyệt yêu cầu của Thái Tông, Cao Tông phong quan phụ chính, chỉ một lòng theo sự nghiệp biên dịch kinh Phật. Kinh qua sự chỉnh lí của ngài Huyền Trang cùng những người khác, trước sau đã dịch được:
  Đại bát nhã kinh 大般若经600 quyển
  Du già sư địa luận 瑜伽师地论100 quyển
  Đại tì bà sa luận 大毗婆沙论200 quyển
  Câu xá luận 俱舍论, Thâm giải mật kinh 深解密经, Thành duy thức luận 成唯识论, Nhiếp đại thừa luận 摄大乘论75 bộ, tổng cộng 1335 quyển.
  Có thể nói, ngài Huyền Trang tây hành thỉnh kinh, không những đã có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc, mà còn là cầu nối là sợi dây nối liền trong việc giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và các nước khác.

  Chú của người dịch
  1- Về tục danh của ngài Huyền Trang
            Trong nguyên tác ghi tục danh của ngài là 陈禕. Với chữ có mấy âm đọc như sau:
            Hán Việt tự điển của Thiều Chửu chỉ có âm “huy”
            Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan có 2 âm: “huy” và “y”.
            Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng có 2 âm “huy” và “y”.

            Khang Hi từ điển 康熙字典 thu thập 4 âm như sau:
            - Bính âm hui (thanh 1)
            Đường vận唐韻 phiên thiết là HỨA QUY 許歸
       Tập vận 集韻, Vận hội 韻會 phiên thiết là HÔ VI 呼韋
  Đều có âm là (huy)
       - Bính âm wei (thanh 2)
            Thiên hải 篇海 phiên thiết là VŨ PHI 雨非âm (vi)
            - Bính âm yi (thanh 1) có âm đọc là (y)
            - Bính âm ju (thanh 2) có âm đọc là (cúc)
            (Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2002, trang 1097)
            Như vậy, theo Khang Hi từ điển, chữ có 4 âm đọc: huy / vi / y / cúc.

            Theo http://lishi.zhuixue.net/renwu/xuanzang
            Và https://baike.baidu.com.item
  tục danh của ngài Huyền Trang là 陳禕 có bính âm bên cạnh là yi (thanh 1), như vậy đọc là “y”.
            Tôi theo 2 tư liệu này, phiên là “y”. Như vậy tục danh của ngài Huyền Trang là “Trần Y”.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 17/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  Trong quyển
  THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
  趣味文化知识大全
  Thanh Thạch 青石 biên soạn
  Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

  Dịch thuật: Đường Tăng từ Tây thiên thỉnh về những bộ kinh nào

  Đăng lúc  23:23  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  ĐƯỜNG TĂNG TỪ TÂY THIÊN THỈNH VỀ NHỮNG BỘ KINH NÀO

            Tây du kí 西游记là bộ tiểu thuyết đề tài thần thoại được sáng tác trên cơ sở bộ Đại Đường Tây Vực kí 大唐西域叽记kinh qua sự gia công văn học. Theo sự khảo chứng của các chuyên gia, nguyên mẫu Đường Tăng trong tiểu thuyết chính là ngài Huyền Trang 玄奘, người biên soạn bộ Đại Đường Tây Vực kí.
            Ngài Huyền Trang tục danh Trần Y 陈褘 (1), là vị cao tăng thời Trinh Quan 贞观nhà Đường, mọi người xưng là “Tam Tạng pháp sư” 三藏法师. Tại Trung Quốc, người có xưng hiệu “Tam Tạng pháp sư” không nhiều, đây là tôn xưng đối với những vị cao tăng Phật học trong giới Phật giáo. Gọi là “tam tạng” chỉ 3 loại hình thái trong điển tịch Phật giáo, bao gồm “kinh tạng” 经藏, “luật tạng” 律藏 và “luận tạng” 论藏. “Tạng” có hàm nghĩa rất rộng. Nhân đó mà người được xưng là “Tam Tạng pháp sư” nhất định phải là vị cao tăng đắc đạo tinh thông kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đồng thời tham ngộ rất sâu đối với điển tịch Phật giáo. Ngài Huyền Trang là vị “Tam Tạng pháp sư” có ảnh hưởng lớn nhất trong số đó.
            Năm Trinh Quan thứ 3 đời Đường Thái Tông, ngài Huyền Trang từ Lương Châu 凉州ra khỏi Ngọc Môn quan 玉门关, bắt đầu cuộc hành trình đi Thiên Trúc 天竺 thỉnh kinh. Ngài trước sau đi qua A Phú Hãn 阿富汗(Afghanistan), Ba Cơ Tu Thản 巴基斯坦 (Pakistan) ngày nay, cuối cùng tiến vào Ấn Độ 印度nơi phát nguyên Phật giáo. Ngài từng bái qua cao tăng Giới Hiền pháp sư 戒贤法师, và chuyên tâm học Phật 5 năm tại tự viện Na Lan Đà tự 那烂陀寺. Trong quá trình nghiên cứu Phật pháp, ngài lại kiêm tập luôn kinh luận như Câu xá 俱舍, Thuận chính lí 顺正理, Đối pháp 对法, Nhân minh 因明, Thanh minh 声明. Giới Hiền pháp sư từng liên tục giảng kinh bố đạo hơn 5 tháng cho ngài. Tại đại hội biện luận Phật học do Giới Nhật Vương 戒日王triệu khai, ngài đã giảng luận đối diện với 18 vị quốc vương Ấn Độ, 3000 Phật học giả cùng 2000 người ngoài đạo, không ai có thể đánh ngã được ngài, đủ để thấy ngài rất tinh thông đối với việc tham ngộ Phật pháp.
            Năm Trinh Quan thứ 19, ngài Huyền Trang mang về Trường An kinh Phật bằng tiếng Phạn tổng cộng 520 cặp, 657 bộ. Trong đó bao gồm
  Đại thừa kinh 大乘经234 bộ;
  Đại thừa luận 大乘论192 bộ;
  Thượng toạ bộ kinh luật luận 上座部经律论15 bộ;
  Đại chúng bộ kinh luật luận 大众部经律论15 bộ;
  Tam di để bộ kinh luật luận 三弥底部经律论15 bộ;
  Di sa tắc bộ kinh luật luận 弥沙塞部经律论22 bộ;
  Ca Diếp tí da bộ kinh luật luận 迦叶臂部经律论17 bộ;
  Pháp tạng bộ kinh luật luận 法藏部经律论43 cặp;
  Thuyết nhất thiết hữu bất kinh luật luận 说一切有不经律论67 bộ;
  Nhân minh luận 因明论36 bộ;
  Thanh luận 声论13 bộ.
            Theo ghi  chép, ngài Huyền  Trang sau khi về đến Trường An đã cự tuyệt yêu cầu của Thái Tông, Cao Tông phong quan phụ chính, chỉ một lòng theo sự nghiệp biên dịch kinh Phật. Kinh qua sự chỉnh lí của ngài Huyền Trang cùng những người khác, trước sau đã dịch được:
  Đại bát nhã kinh 大般若经600 quyển
  Du già sư địa luận 瑜伽师地论100 quyển
  Đại tì bà sa luận 大毗婆沙论200 quyển
  Câu xá luận 俱舍论, Thâm giải mật kinh 深解密经, Thành duy thức luận 成唯识论, Nhiếp đại thừa luận 摄大乘论75 bộ, tổng cộng 1335 quyển.
  Có thể nói, ngài Huyền Trang tây hành thỉnh kinh, không những đã có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc, mà còn là cầu nối là sợi dây nối liền trong việc giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và các nước khác.

  Chú của người dịch
  1- Về tục danh của ngài Huyền Trang
            Trong nguyên tác ghi tục danh của ngài là 陈禕. Với chữ có mấy âm đọc như sau:
            Hán Việt tự điển của Thiều Chửu chỉ có âm “huy”
            Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan có 2 âm: “huy” và “y”.
            Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng có 2 âm “huy” và “y”.

            Khang Hi từ điển 康熙字典 thu thập 4 âm như sau:
            - Bính âm hui (thanh 1)
            Đường vận唐韻 phiên thiết là HỨA QUY 許歸
       Tập vận 集韻, Vận hội 韻會 phiên thiết là HÔ VI 呼韋
  Đều có âm là (huy)
       - Bính âm wei (thanh 2)
            Thiên hải 篇海 phiên thiết là VŨ PHI 雨非âm (vi)
            - Bính âm yi (thanh 1) có âm đọc là (y)
            - Bính âm ju (thanh 2) có âm đọc là (cúc)
            (Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2002, trang 1097)
            Như vậy, theo Khang Hi từ điển, chữ có 4 âm đọc: huy / vi / y / cúc.

            Theo http://lishi.zhuixue.net/renwu/xuanzang
            Và https://baike.baidu.com.item
  tục danh của ngài Huyền Trang là 陳禕 có bính âm bên cạnh là yi (thanh 1), như vậy đọc là “y”.
            Tôi theo 2 tư liệu này, phiên là “y”. Như vậy tục danh của ngài Huyền Trang là “Trần Y”.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 17/3/2018

  Nguyên tác Trung văn
  Trong quyển
  THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
  趣味文化知识大全
  Thanh Thạch 青石 biên soạn
  Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

  Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018  CHỮ “MÔ
     
  Bính âm ma (thanh điệu 3)
    3 nét
    10 nét

  1- Tên một loại gia súc (tức ngựa), đầu nhỏ mà dài, tai dựng lên, nơi cổ có bờm, bốn chân khoẻ, chạy giỏi, đuôi có lông dài, có thể dùng để kéo xe, cày ruộng và để cưỡi.
            Mã xa  马车 / mã đáo thành công 马到成功/ kị mã 骑马/ chiến mã 战马 / huyền nhai lặc mã 悬崖勒马.
  2- Lớn
            Mã phong 马蜂 / mã đao 马刀 / mã thược 马勺

  Thuyết giải
            , bộ , kết cấu độc thể.Chữ  giản hoá thành , bảo lưu phần bên ngoài của chữ gốc, đã thấy trong Tạp kịch 杂剧  bản san khắc đời Nguyên và Mục Liên kí 目莲记 bản san khắc đời Thanh. Ngoài ra trong Tam quốc chí 三国志 bản san khắc đời Nguyên những chữ lấy làm thiên bàng đa phần đều giản hoá thành như (giá), (mạ).
            có thể giản hoá dùng làm thiên bàng, như () kị  / () mạ.
            Chữ cũ này, tự thân nó là một bộ.
           
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 16/3/2018

  Nguồn
  GIẢN HOÁ TỰ, PHỒN THỂ TỰ ĐỐI CHIẾU TỰ ĐIỂN
  简化字繁体字对照字典
  Chủ biên: Giang Lam Sinh 江蓝生, Lục Tôn Ngô 陆尊梧
  Thượng Hải – Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1998

  Dịch thuật: Chữ "mã" (Đối chiếu tự điển)

  Đăng lúc  21:54  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »  CHỮ “MÔ
     
  Bính âm ma (thanh điệu 3)
    3 nét
    10 nét

  1- Tên một loại gia súc (tức ngựa), đầu nhỏ mà dài, tai dựng lên, nơi cổ có bờm, bốn chân khoẻ, chạy giỏi, đuôi có lông dài, có thể dùng để kéo xe, cày ruộng và để cưỡi.
            Mã xa  马车 / mã đáo thành công 马到成功/ kị mã 骑马/ chiến mã 战马 / huyền nhai lặc mã 悬崖勒马.
  2- Lớn
            Mã phong 马蜂 / mã đao 马刀 / mã thược 马勺

  Thuyết giải
            , bộ , kết cấu độc thể.Chữ  giản hoá thành , bảo lưu phần bên ngoài của chữ gốc, đã thấy trong Tạp kịch 杂剧  bản san khắc đời Nguyên và Mục Liên kí 目莲记 bản san khắc đời Thanh. Ngoài ra trong Tam quốc chí 三国志 bản san khắc đời Nguyên những chữ lấy làm thiên bàng đa phần đều giản hoá thành như (giá), (mạ).
            có thể giản hoá dùng làm thiên bàng, như () kị  / () mạ.
            Chữ cũ này, tự thân nó là một bộ.
           
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 16/3/2018

  Nguồn
  GIẢN HOÁ TỰ, PHỒN THỂ TỰ ĐỐI CHIẾU TỰ ĐIỂN
  简化字繁体字对照字典
  Chủ biên: Giang Lam Sinh 江蓝生, Lục Tôn Ngô 陆尊梧
  Thượng Hải – Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 1998

  Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

  MÈO, CỌP VÀ CHUỘT

            Truyền thuyết kể rằng, cọp trước khi xưng vương xưng bá với muôn thú, nó thuần hơn con hoẵng, ngốc hơn con trâu, đần hơn con heo, thường bị khỉ, hồ li bắt nạt. Hổ vốn thuần một sắc vàng, không có những vằn đen; do bởi bị khỉ và hồ li cào cắn mới có những vằn đen như thế.
            Quả thực cọp không thể chịu thiệt được nữa, nó liền tìm đến mèo học bản lĩnh. Lúc bấy giờ, mèo là thầy dạy muôn thú, nó dạy khỉ chụp bắt, dạy chó sói cắn xé, dạy chó đánh hơi, dạy trâu học liếm ...
            Nhưng mèo không muốn làm thầy dạy cọp. Bởi khỉ, chó sói, trâu sau khi học xong, con nào cũng trở mặt, quên thầy dạy. Mặc dù cọp hai ba lần khẩn cầu, mèo cũng không màng tới.
            Cọp bái sư không thành, thất thểu kéo lê chiếc đuôi đi. Khi đi ngang qua cửa nhà chuột, con chuột lắm mồm liền hỏi:
            - Này anh cọp, sao lại có bộ dạng như thế?
            Cọp rơi nước mắt, nói rằng:
            - Tôi không có bản lĩnh, luôn bị bắt nạt.
            Nó đem chuyện bái sư không thành nói với chuột.
            Chuột ở cách vách nhà mèo, nó là loại tiểu quỷ, quỷ kế đa đoan. Trong chốc lát nó nghĩ ra một cách. Nó khoét một cái lỗ nơi vách, bảo cọp hàng ngày hàng đêm nấp trong nhà nó lén nhìn mèo dạy bản lĩnh cho con nó.
            Cách này là cách hay. Nhưng đương lúc mèo mới sinh, bên cạnh có 3 con mèo nhỏ, mèo mỗi ngày chỉ dạy chúng 3 chiêu: vồ, xốc, xé. Cọp nhìn qua mấy ngày liền học được.
            Qua 2 ngày sau, cọp gặp mèo, cười và cất tiếng gọi mèo “sư phụ”. Cọp đem 3 chiêu học được biểu diễn trước mặt mèo. Mèo cảm thấy kì lạ, liền hỏi làm thế nào học được. Cọp thực thà kế lại quá trình.
            Mèo thấy cọp tốn công phu học bản lĩnh như thế, liền hảo tâm hảo ý nói rằng:
            - Đáng tiếc, đáng tiếc, anh chỉ học đoạn giữa, bỏ mất đoạn đầu và đoạn cuối. Nếu học toàn bộ bản lĩnh, anh có thể làm thú vương.
           Cọp vội quỳ xuống khấu đầu, xin mèo dạy cho toàn bộ bản lĩnh. Mèo dạy cho cách đánh hơi, cách cắn xé và liếm. Nhưng cọp không đủ nhẫn nại, cách đánh hơi và cắn xé chưa học đến 8 phần, liếm và vồ chỉ học đến 4, 5 phần.
            Cuối cùng, mèo đem công phu bảo bối “phát uy” ra dạy. “Phát uy” là loại bản lĩnh tuyệt vời, mắt nhìn trừng trừng, lông dựng lên, đuôi vống cao, đem bản lĩnh “phát uy” triển xuất ra, kẻ địch ngoài trăm bước bị doạ đến mức không dám cử động.
            Cọp biết bản lĩnh này rất quan trọng, nên học rất chăm chỉ so với học cách vồ, cách xốc, xé, đánh hơi, liếm v.v..., nhưng coi như học đến 10 phần là đủ.
            Cọp làm đồ đệ của mèo như thế, đối đãi với mèo vô cùng cung kính, đi đường thì cõng mèo đi.
            Chuột lại lắm lời, ở phía sau cười cọp là “thầy mèo, trò cọp; đại hán lại bị tiểu hán cưỡi”.
            Cọp tuy học được nhiều bản lĩnh, nhưng vẫn cứ đần như heo. Nó nghe được mấy lời của chuột, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng để tâm làm gì.
            Một ngày nọ, cọp gặp phải chuột, con chuột gian trá này tìm kế bản lĩnh li gián. Chuột nói với cọp rằng:
            - Xem anh cái loại nhát gan, anh vốn đồng tông đồng tộc với mèo, anh là đại ca, mèo vốn là tên ma cà bông mà thôi. Anh lại chăm chỉ cần mẫn, thể phách tráng kiện, đâu có giống với thân thể gầy ốm bệnh tật như mèo, suốt ngày lười chỉ biết có ăn, rình cơ hội. Không ngờ anh lại cung kính với mèo.
            Cọp đáp rằng:
            - Mèo là ân sư của ta!
            Chuột nguýt một cái, đáp rằng:
            - Tôi sống cách vách lẽ nào không biết. Mèo vốn coi thường anh, nó xem anh như bùn đất. Tôi thường nghe được mèo trước mặt 3 con của nó nói anh là vô năng, nói anh đần như heo.
            Cọp nghe xong, giận đến mức lông dựng đứng, vội chạy về nhà.
            Ngày hôm sau, cọp vẫn cõng mèo ra khỏi cửa như thường ngày, giữa đường nhân lúc mèo không chú ý, nó liền hung hăng quăng mèo xuống đất, rồi vồ, chụp, khiến toàn thân mèo rách da chảy máu, suýt chút nữa mất mạng. Mèo vội “leo” lên cây. Nó còn giữ lại chiêu “leo cây” không dạy cho cọp, thực là may mắn, may mắn.
            Cọp nhìn trân trân không biết làm cách nào, nó dựa vào vách đá, giận dữ mắng rằng:
            - Con mèo chết treo trên cây kia! Con mèo chết treo trên cây kia!
            Mèo cũng giận, mắng lại rằng:
            - Con cọp chết dựa vách kia! Con cọp chết dựa vách kia!
            Chuột biết mình lắm lời, khiến mèo và cọp trở mặt nhau, nó cực sợ, thế là ngay trong đêm lén chạy xuống núi ẩn nấp. Từ đó, ban ngày chuột không dám lộ diện chỉ đợi đến đêm tối, lén ra ngoài tìm cái ăn.
            Nhưng mèo đã biết đó là kế li gián của chuột ác ý gây ra, mèo thề từ nay về sau không đội chung trời với chuột, nó muốn ăn hết chuột trong thiên hạ mới thoả nỗi căm giận.
            Mèo lập tức xuống núi truy tìm tung tích của chuột. Hễ thấy chuột thì chụp lấy cắn xé, làm món ăn.
            Cũng đương lúc mèo xuống núi tìm chuột, cọp ở trên núi xưng bá.
            Từ đó mèo, cọp và chuột kết thành oan gia. Mãi đến hiện nay, cọp vẫn không biết leo cây.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 15/3/2018

  Nguồn
  PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
  飛禽走獸的寓言
  Nhóm biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000

  Dịch thuật: Mèo, cọp và chuột

  Đăng lúc  21:27  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật  |  Xem chi tiết »

  MÈO, CỌP VÀ CHUỘT

            Truyền thuyết kể rằng, cọp trước khi xưng vương xưng bá với muôn thú, nó thuần hơn con hoẵng, ngốc hơn con trâu, đần hơn con heo, thường bị khỉ, hồ li bắt nạt. Hổ vốn thuần một sắc vàng, không có những vằn đen; do bởi bị khỉ và hồ li cào cắn mới có những vằn đen như thế.
            Quả thực cọp không thể chịu thiệt được nữa, nó liền tìm đến mèo học bản lĩnh. Lúc bấy giờ, mèo là thầy dạy muôn thú, nó dạy khỉ chụp bắt, dạy chó sói cắn xé, dạy chó đánh hơi, dạy trâu học liếm ...
            Nhưng mèo không muốn làm thầy dạy cọp. Bởi khỉ, chó sói, trâu sau khi học xong, con nào cũng trở mặt, quên thầy dạy. Mặc dù cọp hai ba lần khẩn cầu, mèo cũng không màng tới.
            Cọp bái sư không thành, thất thểu kéo lê chiếc đuôi đi. Khi đi ngang qua cửa nhà chuột, con chuột lắm mồm liền hỏi:
            - Này anh cọp, sao lại có bộ dạng như thế?
            Cọp rơi nước mắt, nói rằng:
            - Tôi không có bản lĩnh, luôn bị bắt nạt.
            Nó đem chuyện bái sư không thành nói với chuột.
            Chuột ở cách vách nhà mèo, nó là loại tiểu quỷ, quỷ kế đa đoan. Trong chốc lát nó nghĩ ra một cách. Nó khoét một cái lỗ nơi vách, bảo cọp hàng ngày hàng đêm nấp trong nhà nó lén nhìn mèo dạy bản lĩnh cho con nó.
            Cách này là cách hay. Nhưng đương lúc mèo mới sinh, bên cạnh có 3 con mèo nhỏ, mèo mỗi ngày chỉ dạy chúng 3 chiêu: vồ, xốc, xé. Cọp nhìn qua mấy ngày liền học được.
            Qua 2 ngày sau, cọp gặp mèo, cười và cất tiếng gọi mèo “sư phụ”. Cọp đem 3 chiêu học được biểu diễn trước mặt mèo. Mèo cảm thấy kì lạ, liền hỏi làm thế nào học được. Cọp thực thà kế lại quá trình.
            Mèo thấy cọp tốn công phu học bản lĩnh như thế, liền hảo tâm hảo ý nói rằng:
            - Đáng tiếc, đáng tiếc, anh chỉ học đoạn giữa, bỏ mất đoạn đầu và đoạn cuối. Nếu học toàn bộ bản lĩnh, anh có thể làm thú vương.
           Cọp vội quỳ xuống khấu đầu, xin mèo dạy cho toàn bộ bản lĩnh. Mèo dạy cho cách đánh hơi, cách cắn xé và liếm. Nhưng cọp không đủ nhẫn nại, cách đánh hơi và cắn xé chưa học đến 8 phần, liếm và vồ chỉ học đến 4, 5 phần.
            Cuối cùng, mèo đem công phu bảo bối “phát uy” ra dạy. “Phát uy” là loại bản lĩnh tuyệt vời, mắt nhìn trừng trừng, lông dựng lên, đuôi vống cao, đem bản lĩnh “phát uy” triển xuất ra, kẻ địch ngoài trăm bước bị doạ đến mức không dám cử động.
            Cọp biết bản lĩnh này rất quan trọng, nên học rất chăm chỉ so với học cách vồ, cách xốc, xé, đánh hơi, liếm v.v..., nhưng coi như học đến 10 phần là đủ.
            Cọp làm đồ đệ của mèo như thế, đối đãi với mèo vô cùng cung kính, đi đường thì cõng mèo đi.
            Chuột lại lắm lời, ở phía sau cười cọp là “thầy mèo, trò cọp; đại hán lại bị tiểu hán cưỡi”.
            Cọp tuy học được nhiều bản lĩnh, nhưng vẫn cứ đần như heo. Nó nghe được mấy lời của chuột, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng để tâm làm gì.
            Một ngày nọ, cọp gặp phải chuột, con chuột gian trá này tìm kế bản lĩnh li gián. Chuột nói với cọp rằng:
            - Xem anh cái loại nhát gan, anh vốn đồng tông đồng tộc với mèo, anh là đại ca, mèo vốn là tên ma cà bông mà thôi. Anh lại chăm chỉ cần mẫn, thể phách tráng kiện, đâu có giống với thân thể gầy ốm bệnh tật như mèo, suốt ngày lười chỉ biết có ăn, rình cơ hội. Không ngờ anh lại cung kính với mèo.
            Cọp đáp rằng:
            - Mèo là ân sư của ta!
            Chuột nguýt một cái, đáp rằng:
            - Tôi sống cách vách lẽ nào không biết. Mèo vốn coi thường anh, nó xem anh như bùn đất. Tôi thường nghe được mèo trước mặt 3 con của nó nói anh là vô năng, nói anh đần như heo.
            Cọp nghe xong, giận đến mức lông dựng đứng, vội chạy về nhà.
            Ngày hôm sau, cọp vẫn cõng mèo ra khỏi cửa như thường ngày, giữa đường nhân lúc mèo không chú ý, nó liền hung hăng quăng mèo xuống đất, rồi vồ, chụp, khiến toàn thân mèo rách da chảy máu, suýt chút nữa mất mạng. Mèo vội “leo” lên cây. Nó còn giữ lại chiêu “leo cây” không dạy cho cọp, thực là may mắn, may mắn.
            Cọp nhìn trân trân không biết làm cách nào, nó dựa vào vách đá, giận dữ mắng rằng:
            - Con mèo chết treo trên cây kia! Con mèo chết treo trên cây kia!
            Mèo cũng giận, mắng lại rằng:
            - Con cọp chết dựa vách kia! Con cọp chết dựa vách kia!
            Chuột biết mình lắm lời, khiến mèo và cọp trở mặt nhau, nó cực sợ, thế là ngay trong đêm lén chạy xuống núi ẩn nấp. Từ đó, ban ngày chuột không dám lộ diện chỉ đợi đến đêm tối, lén ra ngoài tìm cái ăn.
            Nhưng mèo đã biết đó là kế li gián của chuột ác ý gây ra, mèo thề từ nay về sau không đội chung trời với chuột, nó muốn ăn hết chuột trong thiên hạ mới thoả nỗi căm giận.
            Mèo lập tức xuống núi truy tìm tung tích của chuột. Hễ thấy chuột thì chụp lấy cắn xé, làm món ăn.
            Cũng đương lúc mèo xuống núi tìm chuột, cọp ở trên núi xưng bá.
            Từ đó mèo, cọp và chuột kết thành oan gia. Mãi đến hiện nay, cọp vẫn không biết leo cây.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 15/3/2018

  Nguồn
  PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
  飛禽走獸的寓言
  Nhóm biên soạn
  Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000

  Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
  Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
  back to top