Dịch thuật: Gia đình hoà mục hạnh phúc đa (Tăng quảng hiền văn)

 

家庭和睦幸福多

在家由父, 出嫁从夫.

癡人畏妇, 贤女敬夫.

                                                                 (.周希陶: 增广贤文)

Phiên âm

GIA ĐÌNH HOÀ MỤC HẠNH PHÚC ĐA

Tại gia do phụ, xuất giá tùng phu.

Si nhân uý phụ, hiền nữ kính phu.

                                                 (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Dịch nghĩa

GIA ĐÌNH HOÀ THUẬN SẼ CÓ NHIỀU HẠNH PHÚC

Con gái lúc còn ở nhà thì nghe lời của cha, khi lập gia đình nên theo chồng.

Loại đàn ông ngốc nghếch sợ vợ, phụ nữ hiền thục luôn kính trọng chồng.

Phân tích và bình luận

          “Tại gia do phụ, xuất giá tùng phu. Si nhân uý phụ, hiền nữ kính phu”, là điển hình cho quy phạm đạo đức phong kiến. Nó yêu cầu người con gái phải “tam tùng tứ đức”, điều mà nó phản ánh là tư tưởng phụ quyền nam tôn nữ ti trong xã hội phong kiến, là sự giam cầm tư tưởng và hành vi của giới nữ, là cái gông về tinh thần gông cùm phụ nữ, đồng thời không phù hợp với quan niệm phát triển trong xã hội hiện đại, cần phải loại bỏ. Bất luận là nam hay nữ, đều có vai trò trong không thể thay thế trong cuộc sống gia đình và trong xã hội. Tác dụng mà họ có là rất quan trọng. Coi trọng người này coi nhẹ người kia cuối cùng sẽ gây ra sự mất quân bình cho sự phát triển của xã hội.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/7/2024

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post