Sáng tác: Vũ mã từ - Bạc nùng bích lạc phù vân (HCH)

 

舞馬詞

薄濃碧落浮雲

長途馬脚飛塵

夕照溪邊飲馬

隨風歲月青春

VŨ MÃ TỪ

Bạc nùng bích lạc phù vân

Trường đồ mã cước phi trần

Tịch chiếu khê biên ấm mã

Tuỳ phong tuế nguyệt thanh xuân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/6/2024

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

 

Previous Post Next Post