Câu đối: Canh thâm cử động vô sở vô thanh, phất khi diệc trá ... (HCH)

 

以至公無私之心, 行正大光明之事

Dĩ chí công vô tư chi tâm, hành chính đại quang minh chi sự

(Nên lấy tấm lòng chí công vô tư mà làm những việc quang minh chính đại)

(Minh . Lữ Khôn 呂坤: “Thân ngâm ngữ ứng vụ” 呻吟語應務) 

更深舉動無楚無清弗欺亦詐

夜半行爲不明不白非賊必奸

Canh thâm cử động, vô sở vô thanh, phất khi diệc trá

Dạ bán hành vi, bất minh bất bạch, phi tặc tất gian 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/6/2024

 

Previous Post Next Post