Dịch thuật: Phóng tứ dữ căng trì (Tiểu song u kí)

 

放肆与矜持

真放肆不在饮酒高歌 (1), 假矜持偏于大庭卖弄 (2).

看明世事透 (3), 自然不重功名:

认得当下真 (4), 是以常寻乐地

                            (小窗幽记)

PHÓNG TỨ DỮ CĂNG TRÌ

Chân phóng tứ bất tại ẩm tửu cao ca (1), giả căng trì thiên vu đại đình mại lộng (2).

Khán minh thế sự thấu (3), tự nhiên bất trọng công danh:

Nhận đắc đương hạ chân (4), thị dĩ thường tầm lạc địa.

                                                                                         (Tiểu song u kí)

Chú thích

1-Phóng tứ 放肆: Không câu nệ vào quy củ và lễ giáo hiện tồn.

2-Căng trì 矜持: Trang trọng tự kiềm chế. Đại đình 大庭: Tức “đại đình quảng chúng” 大庭广众 chỉ chốn đông người.

3-Khán minh thế sự thấu 看明世事透: Nhìn rõ thế sự.

4-Đương hạ 当下: Đương thời, tức thời.

Dịch nghĩa

PHÓNG TỨ VÀ CĂNG TRÌ

          Người phóng tứ phong độ chân chính, không nhất định phải uống rượu cuồng ca, kẻ giả vờ trang trọng thường luôn cố ý làm ra vẻ trước mặt mọi người.

          Người mà thấu triệt được việc đời, đương nhiên sẽ không bao giờ coi trọng công danh,

Kẻ mà có thể nắm bắt được hạnh phúc trước mắt, theo đó thường đi tìm khoảnh đất khoái lạc.

Phân tích và thưởng thức

          “Phóng tứ” là chỉ việc cởi mỏ tính tình, “căng trì” là chỉ việc cẩn thận tính tình. Bất luận là phóng tứ hay căng trì, đều là nói một cách tương đối đối với quy tắc nhất định. Nếu trong giao tiếp giữa người với người có thể đối đãi chân thành thì không cần phải câu nệ vào những hạn chế của quy tắc. Nhưng, một số người luôn cho rằng chỉ có uống rượu cuồng ca mới là sự cởi mở của tính tình; chỉ có trang trọng cẩn thận mới là phong độ của sự giao tiếp. Trang trọng cẩn thận đương nhiên là không sai, nhưng nếu làm ra vẻ để lấy lòng người khác, chỉ sẽ khiến người khác không được thoải mái. Việc đời nhìn được thấu triệt, công danh cũng chẳng qua chỉ là trăm năm một vở tuồng. Nếu sống được với thực tại thì sẽ không quá chấp vào công danh. Bậc chí sĩ nhân nhân xưa nay truy cầu công danh, điều mà họ truy cầu không gì ngoài việc lớn là mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, mà không nghĩ gì đến tư danh của bản thân. Người mà hiểu được tình thú của sinh mệnh, quyết không bao giờ đem sinh mệnh của mình lãng phí vào những việc huyễn tưởng không thực tế, cũng không bao giờ làm những việc không có ý nghĩa phải trói buộc lấy thân tâm. Lúc nào họ cũng giữ được trạng thái thân tâm vui vẻ, mà không bị nhân tình thế thái quấy nhiễu.

Phụ lục của người dịch

Tiểu song u kí 小窗幽记 là tác phẩm ghi lại những cách ngôn tu thân xử thế do Trần Kế Nho 陈继儒biên soạn, thể hiện thái độ nhân sinh tích cực của nho gia về việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tác phẩm này xưa nay được xem là giai tác về việc tu dưỡng bản thân.

          Toàn sách được chia làm 12 quyển:

     quyển 1: tập tỉnh 集醒     quyển 2: tập tình 集情     quyển 3: tập tiễu 集峭

     quyển 4: tập linh 集灵     quyển 5: tập tố 集素        quyển 6: tập cảnh 集景

     quyển 7: tập vận 集韵     quyển 8: tập kì 集奇        quyển 9: tập ỷ 集绮

     quyển 10: tập hào 集豪   quyển 11: tập pháp 集法  quyển 12: tập thiến 集倩

          Theo http://www.360doc.com/content

                   http://baike.baidu.com/view/147434.htm

          Tiểu song u kí được dùng ở đây do Lôi Phương 雷芳 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản năm 2007, sách này  không chia thành 12 quyển như ở trên.

Trần Kế Nho 陈继儒 (1558 – 1639): văn học gia, thư hoạ gia đời Minh, tự Trọng Thuần 仲醇, hiệu Mi Công 眉公, người Hoa Đình 华亭 Tùng Giang 松江 (nay là Tùng Giang Thượng Hải).

Trần Kế Nho lúc nhỏ đã thông minh, ông học rộng biết nhiều, giỏi cả thơ lẫn văn, về thư pháp theo Tô Thức 苏轼, Mễ Phế 米芾 nổi tiếng một thời. Khoảng những năm hai mươi mấy tuổi, ông tuyệt ý với khoa cử, ẩn cư tại Tiểu Côn sơn 小昆山, sau cất nhà tại Đông Xà 东佘 suốt ngày đóng cửa viết sách. Triều đình nhiều lần cho mời nhưng ông đều lấy cớ bệnh tật từ chối.

Trần Kế Nho cả một đời đọc rất nhiều, trứ thuật cũng đồ sộ phong phú. Tác phẩm của ông có Trần Mi Công toàn tập 陈眉公全集  truyền đời.

Nguồn http://www.360doc.com/content

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 12/6/2024

Nguyên tác

PHÓNG TỨ DỮ CĂNG TRÌ

放肆与矜持

Trong quyển

TIỂU SONG U KÍ

小窗幽记

Tác giả: Trần Kế Nho 陈继儒

Chú dịch: Lôi Phương 雷芳

Sùng Văn thư cục, 2007.

Previous Post Next Post