Sáng tác: Phao cầu lạc - Trần lộ lịch phong vân (HCH)

 

拋毬樂

塵路歷風雲

家鄉幾度春

月光湖上老

梅影岸邊新

菡萏從初夏

汀洲滿白蘋

PHAO CẦU LẠC

Trần lộ lịch phong vân

Gia hương kỉ độ xuân

Nguyệt quang hồ thượng lão

Mai ảnh ngạn biên tân

Hạm đạm tùng sơ hạ

Đinh châu mãn bạch tần

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/6/2024 

Hạm đạm 菡萏: Người xưa gọi hoa sen chưa nở là “hạm đạm” 菡萏tức sen còn đang búp.

Đinh châu mãn bạch tần 汀洲滿白蘋: Khấu Chuẩn 寇准đời Tống ở bài “Giang Nam xuân – Ba miểu miểu” 江南春 - 波渺渺viết rằng:

波渺渺

柳依依

孤村芳草遠

斜日杏花飛

江南春盡離腸斷

蘋滿汀洲人未歸

Ba miểu miểu

Liễu y y

Cô thôn phương thảo viễn

Tà nhật hạnh hoa phi

Giang Nam xuân tận li trường đoạn

Tần mãn đinh châu nhân vị quy

(Sóng mênh mông

Liễu bay bay

Cỏ thơm chốn cô thôn xa tắp

Hoa hạnh bay trong chiều tà

Mùa xuân ở Giang Nam đã qua đi, sầu chia li buồn não ruột

Nơi cồn cát nhỏ hoa tần đã nở đầy mà người vẫn chưa về)

Tần : là loài thực vật thuỷ sinh, phần rễ cắm trong bùn, lá nổi trên mặt nước..

Đinh châu 汀洲: cồn cát nhỏ.

Previous Post Next Post