Sáng tác: Thái liên tử - Quảng khoát trì đường ánh tịch huy (HCH)

 

採蓮子

廣闊池塘映夕暉

小船開浪採蓮歸

田田蓮葉新鮮色

乍見蜻蜓隱現飛

THÁI LIÊN TỬ

Quảng khoát trì đường ánh tịch huy

Tiểu thuyền khai lãng thái liên quy

Điền điền liên diệp tân tiên sắc

Sạ kiến thanh đình ẩn hiện phi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/6/2024

Điền điền 田田: Lá xanh tươi, nối liền nhau trùng trùng điệp điệp.

Điển xuất từ “Hán nhạc phủ - Giang Nam” 汉乐府 - 江南.

江南可采莲

莲叶何田田

鱼戏莲叶间

鱼戏莲叶东

鱼戏莲叶西

鱼戏莲叶南

鱼戏莲叶北

Giang Nam khả thái liên

Liên diệp hà điền điền

Ngư hí liên diệp gian

Ngư hí liên diệp đông

Ngư hí liên diệp tây

Ngư hí liên diệp nam

Ngư hí liên diệp bắc

(Nơi vùng sông nước ở Giang Nam có thể hái sen,

Lá sen sao mà tươi xanh nối liền nhau trùng điệp

Đàn cá vui đùa nơi khóm sen

Con thì đùa dưới lá bên đông

Con thì đùa dưới lá bên tây

Con thì đùa dưới lá bên nam

Con thì đùa dưới lá bên bắc)

https://www.sohu.com/a/451996345_120988017

Thanh đình 蜻蜓: con chuồn chuồn.

Previous Post Next Post