Sáng tác: Dương liễu chi - Dương liễu chi điều lục sắc thâm (HCH)

 

楊柳枝

楊柳枝條綠色深

軟絲飄拂夜來侵

樹梢裊裊輕烟鎖

寂寞橋邊缺月沉

DƯƠNG LIỄU CHI

Dương liễu chi điều lục sắc thâm

Nhuyễn ti phiêu phất dạ lai xâm

Thụ sao niểu niểu khinh yên toả

Tịch mịch kiều biên khuyết nguyệt trầm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/6/2024

 

Previous Post Next Post