Dịch thuật: Chữ "trung" 中 và chữ "xuyến" 串

 

CHỮ “TRUNG VÀ CHỮ “XUYẾN” 

1-Chữ “trung”

          Ở trên là chữ “trung” trong giáp cốt văn.

          Về nguồn gốc tạo ra chữ “trung” , có nhiều thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng, “trung” giống như “trắc thiên nghi” 测天仪 (dụng cụ đo bóng mặt trời), nét sổ chính giữa là trụ đứng. Một thuyết khác cho là, chữ “trung” giống lá cờ gắn chữ (khẩu) ở giữa, dẫn đến ý nghĩa tả , trung , hữu .

          Tự hình của chữ “trung” trong kim văn về cơ bản tương đồng với tự hình trong giáp cốt văn.

2-Chữ “xuyến”

          Chữ “xuyến” trong kim văn có hình dạng hai vật được xuyên lại với nhau. Hiện tại chữ “xuyến” thường được dùng làm lượng từ. 


Chữ "xuyến"

Quá trình diễn biến của chữ “trung”


Kim văn      Tiểu triện      Lệ thư       Khải thư

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 29/6/2024

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018 

Previous Post Next Post