Dịch thuật: Chờ ngày nhảy sóng đợi tuần hoa long (1990) (Nhị độ mai)

 

CHỜ NGÀY NHẢY SÓNG ĐỢI TUẦN HOÁ LONG (1990)

          Điển xuất từ thành ngữ “Ngư dược Long Môn” 鱼跃龙门, cũng gọi là “Lí ngư khiêu Long Môn” 鲤鱼跳龙门, tức cá chép vượt Long Môn hoá rồng, dùng để ví sự nghiệp thành công hoặc địa vị thăng cao, công danh hiển đạt.

          “Ngư dược Long Môn” 龍門là truyền thuyết dân gian của Trung Quốc cổ đại, chỉ việc cá chép ở Hoàng Hà 黃河vượt qua Long Môn.

          Trong “Tân thị Tam Tần kí” 辛氏三秦记có chép:

          Hà Tân nhất danh Long Môn, Vũ tạc sơn khai môn, khoát nhất lí dư, Hoàng Hà tự trung lưu hạ, nhi ngạn bất thông xa mã. Mỗi phùng xuân chi tế, hữu hoàng lí ngư nghịch lưu nhi thướng, đắc quá giả tiện hoá vi long.”

          河津一名龙门, 凿山开门,阔一里馀,黄河自中流下,而岸不通车马.每逢春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得过者便化为龙.

          (Vùng Hà Tân còn có tên là Long Môn, ông Vũ đục núi khơi dòng, rộng hơn một dặm, Hoàng Hà từ trong đó tuôn chảy xuống dưới, bên bờ ngựa xe không thông được. Hàng năm cứ vào mùa xuân, có loài cá chép vàng bơi ngược dòng nước mà tiến lên, con nào vượt qua được sẽ hoá thành rồng.)

https://baike.baidu.com/item/%E9%B1%BC%E8%B7%83%E9%BE%99%E9%97%A8/5992166          

          Theo truyền thuyết, con nào vượt qua được sẽ hoá thành rồng, con nào không vượt qua được sẽ bị đánh dấu trên trán mà quay trở về. Cho nên cá chép ở khu vực Hoàng Hà đa phần trên trán có sắc đỏ.

          Trong bài Tặng Thôi Thị Lang 贈崔侍郎 (bài 1) của Lí Bạch 李白có câu:

Hoàng Hà tam xích lí

Bổn tại Mạnh Tân cư

Điểm ngạch bất thành long

Quy lai bạn phàm ngư

黃河三尺鯉

本在孟津居

點額不成龍

歸來伴凡魚

(Cá chép dài ba xích ở Hoàng Hà

Vốn cư trú ở Mạnh Tân

Vượt không qua Long Môn bị đánh dấu trên trán

Quay về làm bạn với cá thường) 

“Long Môn” 龍門 cũng gọi là “Vũ Môn” 禹門. Ta thường nói “các chép vượt Vũ Môn” hoặc “các chép hoá rồng” cũng là xuất phát từ điển này.

Tớ thầy tìm chốn chứa chân

Chờ ngày nhảy sóng đợi tuần hoá long

(Nhị độ mai 1989 - 1990)

Cậy tài sinh cũng xem sao

Vũ Môn ba đợt sóng đào xem khinh

(Nhị độ mai 1997 - 1998)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 29/6/2023

Previous Post Next Post