Dịch thuật: Tài khí vô song (Thành ngữ cố sự)

 

TÀI KHÍ VÔ SONG

才气无双

Giải thích: Hình dung tài năng, khí khái không có người thứ hai trên đời

Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Lí tướng quân liệt truyện 史记 - 李将军列传

          Thời Tây Hán, Lí Quảng 李广giao chiến cùng Hung nô, nhân vì giỏi cưỡi ngựa bắn cung, giết nhiều quân địch, được phong làm Trung lang tướng 中郎将.

          Lí Quảng từng theo Hán Văn Đế 汉文帝xuất hành, đánh trận xung phong hãm trận. Có một lần trên đường hành quân gặp phải mãnh hổ, ông dũng cảm đánh hổ, Văn Đế vừa cảm thán vừa thương tình, nói rằng:

          -Đáng tiếc thay! Khanh sinh ra không gặp thời, nếu khanh sinh vào thời Cao Tổ hoàng đế, thì có được tước Vạn Hộ Hầu 万户侯không thành vấn đề.

Sau khi Hán Cảnh Đế 汉景帝nối ngôi, chư hầu vương vùng Ngô Sở làm phản, Lí Quảng theo Thái uý Chu Á Phu 周亚夫đi đánh dẹp, chém địch đoạt cờ, lập công lớn. Về sau ông đến vùng biên cảnh đảm nhậm chức Thái uý ở Thượng Cốc 上谷. Đương thời, Hung nô hàng ngày dẫn một đội quân khai chiến với Lí Quảng. Lí Quảng luôn đi trước sĩ tốt, phấn đấu không nghĩ gì đến bản thân, có người tên Công Tôn Côn Khâu 公孙昆邱, lo cho sự an nguy của Lí Quảng, đã khóc nói với hoàng đế:

-Lí Quảng tài khí vô song, một dạ trung thành, lại có bản lĩnh, nhiều lần giao chiến với Hung nô, e rằng sẽ chết trong chiến đấu mất!

Thế là hoàng đế liền điều Lí Quảng đến nhậm chức Thái thú ở Thượng Quận 上郡.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/6/2024

Nguyên tác Trung văn

 TÀI KHÍ VÔ SONG

才气无双

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post