Dịch thuật: Khuyển nha tương thác (Thành ngữ cố sự)

 

KHUYỂN NHA TƯƠNG THÁC

犬牙相错

Giải thích: Nguyên chỉ giới tuyến quanh co khúc khuỷu, giống như răng chó cao thấp cài vào nhau. Về sau dùng để ví tình huống phức tạp do nhiều nhân tố cấu thành, hoặc so sánh lực lượng của hai bên mạnh yếu khác nhau.

Xuất xứ: Hán . Ban Cố 班固: Hán thư – Trung Sơn Tĩnh Vương truyện 汉书 - 中山靖王传.

          Thời Hán Cảnh Đế 汉景帝, bạo phát “thất vương chi loạn” 七王之乱, may có Thái uý Chu Á Phu 周亚夫đem binh dẹp loạn. Nhưng, Hán Cảnh Đế không từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, lại phong vương hầu cho các con của mình.

          Sau khi Hán Vũ Đế 汉武帝 lên ngôi, thế lực vương hầu đã mạnh. Các đại thần lo họ làm phản nên đã tố cáo tội trạng của họ lên Hán Vũ Đế, kiến nghị nên làm suy yếu thế lực của họ.

          Vương hầu sau khi biết được tình hình, vô cùng tức giận, nói rằng:

          -Chúng ta đều là cốt nhục hoàng thất, tiên đế ban cho chúng ta những phong địa, giống như răng chó cao thấp cài vào nhau, để cho chúng ta chi viện lẫn nhau, bảo vệ kinh đô, khiến họ Lưu làm chủ thiên hạ vững như bàn thạch. Hiện tại bị người ta vu cáo, quả thực oan uổng!

          Trong số các vương hầu, Trung Sơn Tĩnh Vương 中山靖王là hung hãn nhất, trước mặt Vũ Đế, ông ta khóc lóc kêu oan.

          Hán Vũ Đế ngoài mặt an ủi họ, nhưng ngầm tìm cách tước giảm thế lực của họ, củng cố tập quyền trung ương.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 15/6/2024

Nguyên tác Trung văn

 KHUYỂN NHA TƯƠNG THÁC

犬牙相错

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post