Sáng tác: Quy tự dao - Quy (HCH)

 

歸字謡

碧落來南群雁飛

温和處

寒冷又遷移

 QUY TỰ DAO

Quy

Bích lạc lai nam quần nhạn phi

Ôn hoà xứ

Hàn lãnh hựu thiên di

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/6/2024

Bích lạc 碧落: Đạo giáo gọi tầng trời thứ nhất ở phương đông có ráng biếc là “bích lạc” 碧落. Về sau “bích lạc” 碧落dùng để phiếm chỉ bầu trời. Bạch Cư Dị 白居易đời Đường trong bài Trường hận ca 長恨歌khi thuật lại việc Đường Huyền Tông 唐玄宗sai phương sĩ lên trời cao xuống đất sâu khổ công tìm Dương Quý Phi 楊貴妃,  có viết:

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

上窮碧落下黃泉

兩處茫茫皆不見

(Trên đến tận cùng bích lạc, dưới xuống tận hoàng tuyền

Nhưng cả hai nơi mênh mông tìm không thấy)

Previous Post Next Post