Câu đối: Phong xao thuý trúc tình thiên sắc ... (HCH)

 

風敲翠竹晴天色

雨點寒梅冷月香

Phong xao thuý trúc tình thiên sắc

Vũ điểm hàn mai lãnh nguyệt hương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/6/2024

Previous Post Next Post