Sáng tác: Thiều quang nhược xúc tâm sầu tự (HCH)

 

韶光若促心愁緒

客去人留兩別離

橋下水清流不斷

橋邊嫩柳染斜暉

Thiều quang nhược xúc tâm sầu tự

Khách khứ nhân lưu lưỡng biệt li

Kiều hạ thuỷ thanh lưu bất đoạn

Kiều biên nộn liễu nhiễm tà huy 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/6/2024

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

Bóng tà như giục cơn buồn,

Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo.

Dưới dòng, nước chảy trong veo,

Bên cầu, tơ liễu bóng chiều thướt tha.

(câu 167 – 170)

(Theo “Từ điển Truyện Kiều” của Đào Duy Anh)

Bản kinh đời Tự Đức 1870, do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo dị, câu 170 là:

Bên cầu tơ liễu bóng chiều la tha

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球

夕阳下, 撩起愁思无限

征騎已远还偷眼送他归程

山溪流水清清

桥边, 絲絲柳影分明

Tịch dương hạ, liêu khởi sầu tư vô hạn,

Chinh kị dĩ viễn, hoàn thâu nhãn tống tha quy trình.

Sơn khê lưu thuỷ thanh thanh

Kiều biên, ti ti liễu ảnh phân minh.

(In tại nhà in Nhật báo Giải phóng, 1976)

Previous Post Next Post