Thư pháp: Bách xích lâu


BÁCH XÍCH LÂU

Sấu cốt khê biên nguyệt hạ khai

Cù tiên hương tự viễn phương lai

La Phù hoàn mộng hồi sơ ảnh

Chuyển đáo phồn hoa bất dị tài 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/5/2025


 

Previous Post Next Post