Sáng tác: Bách xích lâu - Sấu cốt khê biên nguyệt hạ khai (HCH)

 

百尺樓

瘦骨溪邊月下开

癯仙香自遠方來

羅浮還夢回疏影

轉到繁華不易栽

BÁCH XÍCH LÂU

Sấu cốt khê biên nguyệt hạ khai

Cù tiên hương tự viễn phương lai

La Phù hoàn mộng hồi sơ ảnh

Chuyển đáo phồn hoa bất dị tài

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/5/2024 

Cù tiên 癯仙: Vị tiên nhân gầy, biệt xưng của hoa mai. Trong bài Xạ Đích sơn quan mai” 射的山观梅 của Lục Du 陆游đời Tống có câu:

凌厉冰霜节愈坚

人间那有此癯仙

Lăng lệ băng sương tuyết dũ kiên

Nhân gian na hữu thử cù tiên

(Mạnh mẽ vượt qua sương tuyết tiết tháo càng cững cõi

Chốn nhân gian làm gì có vị cù tiên này)

La Phù 羅浮: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Sơ ảnh 疏影: Cũng là biệt xưng của hoa mai.

Trong bài Sơn viên tiểu mai” 山园小梅  bài thứ 1 (gồm 2 bài) của Lâm Bô 林逋 đời Tống.

疏影横斜水清浅

暗香浮动月黄昏

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển,

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.

(Bóng hoa mai thưa nằm ngang soi trên dòng nước cạn trong,

Mùi hương ngầm thoang thoảng dưới trăng trong buổi hoàng hôn.)

Previous Post Next Post