Sáng tác: Xuân khứ dã - Hồng biện đạm (HCH)

 

春去也

紅瓣淡

赤白漸疏稀

落地金錢皆滿綠

一雙黄鳥上青絲

藍夕柳依依

XUÂN KHỨ DÃ

Hồng biện đạm

Xích bạch tiệm sơ hi

Lạc địa kim tiền giai mãn lục

Nhất song hoàng điểu thướng thanh ti

Lam tịch liễu y y

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/5/2024

Lạc địa kim tiền 落地金錢: tức rau má, còn có tên “kim tiền bạc hà” 金钱薄荷, “đại diệp kim tiền thảo” 大叶金钱草, “liên tiền thảo” 连钱草, “kim tiền thảo” 金钱草, “phế phong thảo” 肺风草, “hoạt huyết đan” 活血丹, “thấu cốt tiêu” 透骨消, “thập bát khuyết” 十八缺.

Previous Post Next Post