Sáng tác: Từ bi hoa - Viễn khán hà hoa cửu hạ khai (HCH)

 

慈悲花

遠看荷花九夏開

淤泥不染凈塵埃

慈悲數朶清香繞

洗盡煩憂正念來

TỪ BI HOA

Viễn khán hà hoa cửu hạ khai

Ứ nê bất nhiễm tịnh trần ai

Từ bi sổ đoá thanh hương nhiễu

Tẩy tận phiền ưu chánh niệm lai 

(Phật đản – PL: 2568)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/5/2024 

Cửu hạ 九夏: Mùa hạ đại khái có 90 ngày, cho nên có tên “cửu hạ”. Như Đào Uyên Minh 陶渊明 đời Tấn trong lời tựa bài Vinh mộc 荣木có viết:

Nhật nguyệt thôi thiên

Dĩ phục cửu hạ

日月推迁

已复九夏

(Ngày tháng thay nhau

Lại đến cửu hạ rồi)

Previous Post Next Post