Sáng tác: Thọ khách - Kim thiên thọ khách trước hoàng y (HCH)

夀客

金天夀客著黄衣

傲骨當風裡夕暉

寂靜凌寒香氣郁

悠然歲月伴東籬

THỌ KHÁCH

Kim thiên thọ khách trước hoàng y

Ngạo cốt đương phong lí tịch huy

Tịch tĩnh lăng hàn hương khí úc

Du nhiên tuế nguyệt bạn đông li

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/5/2024 

Thọ khách 夀客: Biệt xưng của hoa cúc. Theo Diêu Khoan 姚宽đời Tống trong “Tây khê tùng ngữ thập khách” 西溪丛语十客có viết:

          牡丹为贵客, 梅为清客, 兰为幽客, ….. 菊为寿客, 木芙蓉为醉客.

          (Mẫu đơn là quý khách, hoa mai là thanh khách, hoa lan là u khách ….. hoa cúc là thọ khách, mộc phù dung là tuý khách.)

Kim thiên 金天: Theo thuyết ngũ hành, thu thuộc kim, với ngũ sắc, thu thuộc bạch, nên “kim thiên” là biệt xưng của mùa thu,  cũng còn gọi là “kim tố. Lí Thiện 李善nói rằng:

金素, 秋也. 秋為金而色白, 故曰金素也.

Kim tố, thu dã. Thu vi kim nhi sắc bạch, cố viết kim tố dã.

(Mùa thu thuộc kim mà sắc trắng, cho nên gọi là “kim tố”)

Du nhiên 悠然và Đông li 東籬: Điển xuất từ trong bài “Ẩm tửu” 飲酒 (bài 5) của Đào Tiềm 陶潛đời Tấn:

採菊東籬下

悠然見南山

Thái cúc đông li hạ

Du nhiên kiến Nam sơn

(Hái cúc bên giậu đông

Thư thái nhìn núi Nam)


Previous Post Next Post