Sáng tác: Ngô diệp nhi - Ngô đồng diệp (HCH)

 

梧葉兒

梧桐葉

秋又黄

深夜冷飄霜

庭前静

更漏長

見吳剛

揮斧輕搖桂影

NGÔ DIỆP NHI

Ngô đồng diệp

Thu hựu hoàng

Thâm dạ lãnh phiêu sương

Đình tiền tĩnh

Canh lậu trường

Kiến Ngô Cương

Huy phủ khinh dao quế ảnh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/5/2024

Ngô Cương 吳剛: Ngô Cương còn gọi là Ngô Quyền 吴权, người Hà Tây 河西. Nhân lúc Ngô Cương 3 năm rời nhà đi học đạo, cháu của Viêm Đế 炎帝 là Bá Lăng 伯陵 tư thông với vợ Ngô Cương sinh được 3 người con. Khi trở về biết được, Ngô Cương giận dữ giết chết Bá Lăng, việc đó khiến thần mặt trời Viêm Đế tức giận, đày Ngô Cương lên mặt trăng, sai chặt một cây bất tử, đó là cây nguyệt quế 月桂. Nguyệt Quế cao đến hơn 500 trượng, khi chặt hễ rút dao ra thì chỗ chặt liền lại như cũ. Viêm Đế đã dùng hình thức vĩnh viễn lao động để trừng phạt Ngô Cương. Vợ Ngô Cương cảm thấy áy náy xấu hổ với chồng nên đã sai 3 đứa con lên mặt trăng làm bạn với Ngô Cương. Một đứa biến thành “con cóc”, một đứa biến thành “con thỏ”, còn đứa thứ 3 thì không rõ. Có thuyết cho rằng đứa thứ ba biến thành con rắn.

          (Theo Ngô Cảnh Minh 吴景明: “Thanh thiếu niên tối hỉ hoan đích thần thoại cố sự” 青少年最喜欢的神话故事. 2002)

          “Ngô Cương” ở đây ví mặt trăng.

 

Previous Post Next Post