Câu đối: Tiền đình khứ vũ, hương nhất trụ mính nhất hồ, tịch tĩnh thiều quang lưu tuế nguyệt (HCH)

 

前庭去雨香一柱茗一壺

寂靜韶光流歲月

後院來風菊幾盆梅幾樹

清閑歲月度韶光

Tiền đình khứ vũ, hương nhất trụ mính nhất hồ,

tịch tĩnh thiều quang lưu tuế nguyệt

Hậu viện lai phong, cúc kỉ bồn mai kỉ thụ,

thanh nhàn tuế nguyệt độ thiều quang

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/5/2024

Previous Post Next Post