Sáng tác: Chá chi dẫn - Lan chu nhất diệp phiếm yên hồ (HCH)

 

柘枝引

蘭舟一葉泛烟湖

瑟瑟動葦蘆

風過秋聲起

飄香九里月來無

CHÁ CHI DẪN

Lan chu nhất diệp phiếm yên hồ

Sắt sắt động vi lô

Phong quá thu thanh khởi

Phiêu hương cửu lí nguyệt lai vô

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/5/2024 

Cửu lí 九里: Ở đây chỉ hoa quế. Nhân vì hoa quế toả hương thơm rất xa, nên cũng gọi là “cửu lí hương” 九里香, “cửu lí phiêu hương” 九里飄香.

 

Previous Post Next Post