Dịch thuật: Bất tu Đào mễ (Thế thuyết tân ngữ)

 

不须陶米

          王修齡尝在东山甚贫乏. 陶胡奴为乌程令, 送一船米遗之, 即不肯取. 答语:

王修齡若饥, 自当就谢仁祖索食, 不须陶胡奴米.”

                                                                                  (世说新语 - 方正)

BẤT TU ĐÀO MỄ

          Vương Tu Linh thường tại Đông Sơn thậm bần phạp. Đào Hồ Nô vi Ô Trình lệnh, tống nhất thuyền mễ di chi, tức bất khẳng thủ. Trực đáp ngữ:

          “Vương Tu Linh nhược cơ, tự đương tựu Tạ Nhân Tổ sách thực, bất tu Đào Hồ Nô mễ.”

                                                                   (Thế thuyết tân ngữ - Phương Chính)

KHÔNG CẦN GẠO CỦA HỌ ĐÀO

          Vương Tu Linh lúc cư trú ở Đông Sơn, nhà rất nghèo khó. Đào Hồ Nô nhậm chức Huyện lệnh huyện Ô Trình, tặng cho ông một thuyền gạo. Ông cự tuyệt không nhận, nói thẳng rằng:

          “Vương Tu Linh tôi nếu có đói thì cũng tự đến chỗ Tạ Nhân Tổ xin cái ăn, chứ không cần gạo của Đào Hồ Nô.”

Chú của người dịch

          Ở đây có lẽ do tên của mỗi người mà Vương Tu Linh 王修齡nói như thế, một người tên là Tạ Nhân Tổ 谢仁祖 (ông tổ nhân từ), người kia tên Đào Hồ Nô 陶胡奴 (rợ Hồ).

Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.

          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.

Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)

          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%AF%E8%B6%8A/6389240

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 26/5/2024

Nguồn

THẾ THUYẾT TÂN NGỮ

世说新语

Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆

Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.


Previous Post Next Post