Sáng tác: Ái nãi khúc - Thu diệp phồn sương sơn dĩ hồng (HCH)

 

欸乃曲

秋葉繁霜山已紅

秋天雲裡雁來空

秋江掛月起漁唱

秋夜停橈聞寺鐘 

ÁI NÃI KHÚC

Thu diệp phồn sương sơn dĩ hồng

Thu thiên vân lí nhạn lai không

Thu giang quải nguyệt khởi ngư xướng

Thu dạ đình nhiêu văn tự chung

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/5/2024

Previous Post Next Post