Dịch thuật: Tơ đào nghĩ những bao giờ (1929) (Nhị độ mai)

 

TƠ ĐÀO NGHĨ NHỮNG BAO GIỜ (1929) 

          Tơ đào: Tức “đào non”, ý nói cô gái đến lúc lập gia đình, điển xuất từ bài “Đào yêu” 桃夭phần Chu Nam trong Kinh Thi.

Bài Đào yêu 桃夭  Chu Nam 周南 trong Kinh Thi có 3 chương, mỗi chương 4 câu. Các học giả hiện đại cho rằng, đây là bài thơ chúc mừng cô gái trẻ xinh đẹp xuất giá, lấy hoa đào khởi hứng, lấy hoa đào ví người đẹp.

          Đào chi yêu yêu. Chước chước kì hoa. Chi tử vu quy. Nghi kì thất gia.

          Đào chi yêu yêu. Hữu phần kì thực. Chi tử vu quy. Nghi kì gia thất.

          Đào chi yêu yêu. Kì diệp trăn trăn. Chi tử vu quy. Nghi kì gia nhân.

          桃之夭夭. 灼灼其华. 之子于归. 宜其室家

          桃之夭夭. 有蕡其实. 之子于归. 宜其家室

          桃之夭夭. 其叶蓁蓁. 之子于归. 宜其家人

          (Cây đào non tơ kia. Hoa của nó nở tươi rực rõ. Cô gái đó đi về nhà chồng. Sẽ thuận hoà với gia đình chồng.

          Cây đào non tơ kia. Quả của nó nhiều và lớn. Cô gái đó đi về nhà chồng. Sẽ thân thiện với gia đình chồng.

          Cây đào non tơ kia. Cành lá của nó tươi tốt rậm rạp. Cô gái đó đi về nhà chồng. Sẽ hoà thuận thương yêu người của nhà chồng)

Tơ đào nghĩ những bao giờ

Nhân duyên sớm định về nhà họ Mai

(Nhị độ mai 1929 - 1930)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 30/5/2024

Previous Post Next Post