Dịch thuật: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế (Thành ngữ cố sự)

 

TAM THẬP LỤC KẾ, TẨU VI THƯỢNG KẾ

三十六计, 走为上计

Giải thích: Đánh không lại thì nên bỏ chạy, đó chính là thượng sách.

Xuất xứ: Tống . Tư Mã Quang 司马光: Tư trị thông giám – Tề kỉ thất 資治通鉴 - 齐纪七

          Thời Nam Bắc triều, Tề Cao Đế Tiêu Đạo Thành 齐高帝萧道成lấy được hoàng vị, đại tướng Vương Kính Tắc 王敬则công vô cùng lớn, nhân đó mà được sự kính trọng của cả triều đình trên dưới. Sau khi Tiêu Đạo Thành mất, hoàng thất phát sinh xung đột. Tiêu Loan 萧鸾 dựa vào âm mưu lên được bảo toạ hoàng đế, sử xưng là Minh Đế 明帝, ông ta nghi ngờ trong số anh em và đám hậu bối có người có ý muốn lật đổ đế vị của ông, bèn giết hại tàn nhẫn hai ba chục người cháu của Tiêu Đạo Thành. Một số lão thần cựu tướng cũng bị giết. Vương Kính Tắc cũng là đối tượng bị nghi kị. Đương thời Vương Kính Tắc nhậm chức Thái thú Cối Kê 会稽, cách triều đình rất xa, Tiêu Loan cũng không yên tâm. Tiêu Loan phái Trương Khôi 张瑰làm Bình Đông tướng quân 平东将军, Thái thú Ngô quận 吴郡, đem binh bí mật đề phòng Vương Kính Tắc. Vương Kính Tắc nghe được tin, vô cùng tức giận, đem phản binh tiến về kinh đô Kiến Khang 建康. Vương Kính Tắc thống lĩnh một vạn binh mã, vượt sông Tiền Đường 钱塘, xông đến 3000 thủ binh của Trương Khôi. Có hơn mười mấy vạn bách tính đi theo Vương Kính Tắc, tiến thẳng áp sát Kinh Khẩu 京口.

          Lúc bấy giờ Tiêu Loan phát bệnh nặng, nghe nói Vương Kính Tắc khởi binh làm phản nên vô cùng kinh hãi, đại thần văn võ cả triều cũng kinh hồn lạc phách. Con Tiêu Loan là Tiêu Bảo Quyển 萧宝卷, sai người leo lên mái nhà quan sát, chỉ thấy trên Trưng Lỗ đình 征虏亭ánh lửa chiếu sáng rực trời, tưởng rằng quân phản loạn đã đến, sợ đến nỗi ngay cả quần áo cũng không nghĩ đến thay đã bỏ chạy. Vương Kính Tắc sau khi nghe nói, đắc ý nói rằng:

          -Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Ta đoán cha con Tiêu Loan chỉ có con đường chạy trốn mà thôi.

          Nhưng chẳng bao lâu, Vương Kính Tắc vì quả bất địch chúng, quân đội lại bị Hoàng hà 黄河ngăn trở nên gặp phải thất bại, bản thân ông bị thủ quân giết chết.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/5/2024

Nguyên tác Trung văn

 TAM THẬP LỤC KẾ, TẨU VI THƯỢNG KẾ

三十六计, 走为上计

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post