Câu đối: Hoán vũ hô phong, trá địa khi thiên tư tứ quỷ ... (HCH)

 

喚雨呼風詐地欺天斯四鬼

摇唇鼓舌誣人譎眾是三僧

Hoán vũ hô phong, trá địa khi thiên tư tứ quỷ

Dao thần cổ thiệt, vu nhân quyệt chúng thị tam tăng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/5/2024

Previous Post Next Post