Sáng tác: Ức tiên tư - Đông lục tình thiên oanh khiếu (HCH)

 

憶仙姿

東陸晴天鶯叫

遍野李桃含笑

到處又清明

嫩色換新楊柳

春調

春調

蜂蝶去來香繞 

ỨC TIÊN TƯ

Đông lục tình thiên oanh khiếu

Biến dã lí đào hàm tiếu

Đáo xứ hựu Thanh minh

Nộn sắc hoán tân dương liễu

Xuân điệu

Xuân điệu

Phong điệp khứ lai hương nhiễu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/4/2024 

Đông lục 東陸: biệt xưng của mùa xuân.

Previous Post Next Post