Sáng tác: Phong lâm sắc nhiễm bích canh hồng (HCH)

 

楓林色染碧更紅

三月秋來隔萬重

背井離鄉聞鳥叫

晨昏定省永思中

Phong lâm sắc nhiễm bích canh hồng

Tam nguyệt thu lai cách vạn trùng

Bối tỉnh li hương văn điểu khiếu

Thần hôn định tỉnh vĩnh tư trung

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/4/2024

Tạm dịch từ hai câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Rừng thu từng biếc chen hồng

Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn

(Câu 917 – 918)

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球                                                                             

秋林淺碧深紅

杜鹃啼, 又想起晨昏定省. 孝道久忘

Thu lâm thiển bích thâm hồng

Đỗ quyên đề, hựu tưởng khởi thần hôn định tỉnh, hiếu đạo cửu vong

(In tại nhà in Nhật Báo Giải phóng, 1976)

Bối tỉnh li hương 背井離鄉: thành ngữ này ý nói xa cách quê hương.

Thần hôn định tỉnh 晨昏定省: tức “hôn định thần tỉnh” 昏定晨省 (sớm thăm tối viếng) . Xuất xứ từ Lễ kí – Khúc lễ thượng 禮記曲禮上:

“Phàm vi nhân tử chi lễ, đông ôn nhi hạ sảnh, hôn định nhi thần  tỉnh”

凡為人子之禮冬溫而夏凊昏定而晨省

(Lễ tiết phận làm con, mùa đông phải làm cho cha mẹ ấm áp, mùa hạ phải làm cho cha mẹ mát mẻ, buổi tối thay cha mẹ trải chăn mền, buổi sáng sớm phải hỏi thăm cha mẹ)

(“Lễ kí dịch giải” 禮記譯解: Vương Văn Cẩm 王文錦dịch giải)

Thần  là sáng sớm. Hôn là buổi tối.

Định  là sắp xếp đâu vào cho được yên ổn. Tỉnh  là vấn an, hỏi thăm.


Previous Post Next Post