Sáng tác: Ngọc liên hoa - Tĩnh khách phù dung (HCH)

 

玉蓮花

靜客芙蓉

九夏沼中傾蓋

換新妝

亭亭可愛

不枝與不蔓

淤泥恬適長無礙

綠水清漣

濯足不妖香遠

吉祥花

平安素潔

看取蓮花凈

欲若此花心不染 

NGỌC LIÊN HOA

Tĩnh khách phù dung

Cửu hạ chiểu trung khuynh cái

Hoán tân trang

Đình đình khả ái

Bất chi dữ bất mạn

Ứ nê điềm thích trường vô ngại

Lục thuỷ thanh liên

Trạc túc bất yêu hương viễn

Cát tường hoa

Bình an tố khiết

Khán thủ liên hoa tịnh

Dục nhược thử hoa tâm bất nhiễm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/4/2024

Tĩnh khách 靜客: biệt xưng của hoa sen.

Phù dung 芙蓉: cũng là biệt xưng của hoa sen, còn gọi là “thuỷ trung phù dung” 水中芙蓉.

Cửu hạ 九夏: Ba tháng mùa hạ đại khái có 90 ngày, cho nên người xưa dùng “Cửu hạ” để chỉ mùa hạ.

Khán thủ liên hoa tịnh 看取蓮花凈: Câu này mượn từ bài Đề Đại Vũ tự Nghĩa Công thiền phòng题大禹寺义公禅房  của Mạnh Hạo Nhiên đời Đường:

看取莲花净

应知不染心

Khán thủ liên hoa tịnh

Ưng tri bất nhiễm tâm

(Nhìn thấy hoa sen trong sạch

Mới biết tâm bất nhiễm)

Đình đình 亭亭: Từ này và một số từ khác mượn từ bài “Ái liên thuyết” 愛蓮說của Chu Đôn Di 周敦頤 đời Tống.

水陸草木之花, 可愛者甚蕃.  晉陶淵明獨愛菊, 自李唐來, 世人盛愛牡丹; 予獨愛蓮之出淤泥而不染, 濯清漣而不妖, 中通外直, 不蔓不枝, 香遠益清, 亭亭净植, 可遠觀而不可褻玩焉.

          予謂菊, 花之隱逸者也;  牡丹, 花之富貴者也;  , 花之君子者也.  ! 菊之愛, 陶後鮮有聞;  蓮之愛, 同予者何人?  牡丹之愛, 宜乎眾矣.

          (Theo: Bắc Tống tản văn 北宋散文. Cao Khắc Cần 高克勤 biên soạn. Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 2000)

          Thuỷ lục thảo mộc chi hoa, khả ái giả thậm phiền. Tấn Đào Uyên Minh độc ái cúc, tự Lí Đường lai, thế nhân thịnh ái mẫu đơn; dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.

          Dư vị cúc, hoa chi ẩn dật giả dã; mẫu đơn, hoa chi phú quý giả dã; liên, hoa chi quân tử giả dã. Y! Cúc chi ái, Đào hậu tiển hữu văn; liên chi ái, đồng dư giả hà nhân? Mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng hĩ.                                                                       

          (Hoa của các loài cây cỏ mọc ở dưới nước trên bờ, loại đáng yêu rất nhiều. Đào Uyên Minh đời Tấn chỉ riêng yêu hoa cúc. Từ nhà Đường họ Lí đến nay, người đời rất yêu hoa mẫu đơn. Ta chỉ riêng yêu hoa sen mọc nơi bùn lầy mà không nhiễm, tắm gội trong sóng nước trong mà không có vẻ lả lơi. Trong rỗng, ngoài thẳng, không bò lan, không đâm cành, hương càng xa càng thanh khiết, từ dưới nước mọc lên dong dỏng cao, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn, chứ không thể đến gần mà nâng niu sờ mó.

          Ta cho rằng: Cúc là loài hoa ẩn dật trong số các loài hoa; Mẫu đơn là loài hoa phú quý trong số các loài hoa; Sen là loài hoa quân tử trong số các loài hoa. Ôi! Nói về yêu hoa cúc, sau họ Đào thì ít có nghe; nói về yêu hoa sen, người cùng với ta là ai; Còn nói về yêu hoa mẫu đơn, chắc là thích hợp với nhiều người lắm vậy.)

 

Previous Post Next Post