Dịch thuật: Thành môn thất hoả, ương cập trì ngư

 

THÀNH MÔN THẤT HOẢ, ƯƠNG CẬP TRÌ NGƯ

          Thời Nam Bắc triều, Đông Nguỵ phía bắc có một viên đại tướng tên là Hầu Cảnh 侯景, có 10 vạn quân đội. Nhân vì có mối bất hoà với Cao Trừng 高澄, con của Thừa tướng Cao Hoan 高欢nên vào năm Vũ Định 武定thứ 5 nhà Đông Nguỵ (năm 547) đã phản lại Đông Nguỵ, đầu hàng Tây Nguỵ. Cao Trừng phái Hàn Quỹ 韩轨thảo phạt Hầu Cảnh, Hầu Cảnh sợ mối liên hệ với Tây Nguỵ bị đứt đoạn, nên lại đầu hàng triều Lương phía nam.

          Tháng 8 năm đó, Lương Vũ Đế 梁武帝phái Tiêu Uyên Minh 潇渊明 thống lĩnh quân đội thảo phạt Đông Nguỵ. Tháng 9, đội quân của Tiêu Uyên Minh tiến sát Bành Thành 彭城. Tháng 11, Cao Trừng phái Cao Nhạc 高岳và Mộ Dung Thiệu Tông 慕容绍宗thống lĩnh quân đi cứu viện Bành Thành, phái Đỗ Bật 杜弼làm Quân tư 军司của đội quân cứu viện. Mộ Dung Thiệu Tông dùng kế dụ địch, đánh bại quân Lương, bắt sống Tiêu Uyên Minh, quân Lương bị thương vong, đào thoát đến mấy vạn người.

          Sau lần đại thắng, Quân tư Đỗ Bật viết một hịch văn gửi cho triều Lương, lời văn nói rằng:

          “Hoàng đế Đông Nguỵ và Đại thừa tướng có lòng muốn dẹp yên chiến tranh, cho nên nhiều năm thông hoà cùng Lương triều. Hiện tại Hầu Cảnh sanh tâm phản nghịch, đầu tiên chạy đến Tây Nguỵ, sau lại dùng lời nói khéo chạy đến triều Lương, ý đồ được dung thân. Mà quân thần triều Lương lại vỗ tay vui mừng khi người khác gặp tai hoạ, quên đi đạo nghĩa, liên kết với kẻ gian, đoạn tuyệt mối quan hệ hữu hảo với lân bang. Hầu Cảnh là kẻ tiểu nhân ti tiện, một khi có cơ hội sẽ gây sóng gió. Sợ là sợ con vượn nước Sở chạy mất, tai hoạ liên luỵ đến cây cối trong rừng, thành môn nước Tống bị cháy, liên luỵ đến đàn cá trong ao, khiến chúng gặp phải tai ương, tương lai sẽ khiến quan viên và bách tính ở lưu vực Trường giang 长江Hoài hà 淮河, Kinh Châu 荆州, Dương Châu 扬州gặp phải cảnh khổ của nạn chiến tranh.”

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 02/4/2024

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post