Dịch thuật: Khi toan xe chỉ khi đòi xuất quan (1646) (Nhị độ mai)

 

KHI TOAN XE CHỈ KHI ĐÒI XUẤT QUAN (1646) 

Xe chỉ : Tức xe duyên vợ chồng, điển xuất từ câu chuyện Vi Cố 韦固được chép trong Tục huyền quái lục 续玄怪录của Lí Phúc Ngôn 李复言đời Đường.

          Vi Cố 韦固 người Đỗ Lăng 杜陵, lúc nhỏ đã mồ côi. Một hôm đến trọ ở quán phía nam Tống Thành 宋城, gặp một dị nhân đang ngồi trên bậc thềm tựa vào cái túi mà kiểm sách dưới ánh trăng. Vi Cố hỏi, người nọ đáp rằng:

          - Đó là sách chép việc hôn nhân trong thiên hạ.

          Vi Cố lại hỏi trong túi đựng vật gì? Người nọ đáp:

          - Những sợi dây đỏ, dây đỏ này dùng để buộc chân đôi vợ chồng lại, sống gắn kết với nhau. Tuy là cừu thù, hoặc sang hèn cách biệt, hoặc cách xa tận chân trời, người Ngô kẻ Sở, khi đã buộc nhất định không thể tránh được.

          (“Thành ngữ đại từ điển”. Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ti, 2004)

          Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, ông lão dưới trăng (tức “nguyệt hạ lão nhân” 月下老人) dùng dây đỏ này buộc chân đôi nam nữ khiến họ trở thành vợ chồng. Thành ngữ “xích thằng hệ túc” 赤绳系足 (dây đỏ buộc chân), hoặc “xích thằng”, “dây đỏ”, “dây tơ hồng” “chỉ hồng” hoặc “xe chỉ”, “xe dây” ... ý nói việc hôn nhân do nguyệt lão mai mối. Cũng dùng để chỉ duyên chồng vợ.

Từ khi gặp gỡ họ Mai

Khi toan xe chỉ khi đòi xuất quan

(Nhị độ mai 1645 - 1646)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/4/2024

 

Previous Post Next Post