Dịch thuật: Bất cam thư phục (Thành ngữ cố sự)

 

BẤT CAM THƯ PHỤC

不甘雌伏

Không cam chịu khuất phục như chim mái

Giải thích: Không cam chịu rút lui co cụm không tiến lên giống như chim mái ẩn nấp, không làm gì.

Xuất xứ: Nam triều . Tống. Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Triệu Điển truyện 后汉书 - 赵典传.

          Cuối thời Đông Hán, tại Thành Đô 成都có một vị học giả tên Triệu Điển 赵典, bác học kinh thư, phẩm hạnh đoan chính. Về sau được triều đình triệu ra làm quan. Cháu gọi Triệu Điển là chú bác tên Triệu Ôn 赵温, lúc trẻ rất có chí hướng, khi làm Kinh Triệu Thừa 京兆丞 rất bất đắc chí, thường than vãn không thể lập công cho đất nước. Một lần nọ, ông cảm khái nói với bạn bè rằng:

          -Nam tử hán đại trượng phu phải giống như chim ưng trống vỗ cánh bay cao, sao lại có thể như chim mái phủ phục trên mặt đất (Đại trượng phu đương hùng phi, an năng thư phục! 大丈夫当雄飞, 安能雌伏!)

          Chẳng bao lâu, quả thật Triệu Ôn từ quan về nhà. Đương lúc năm đó thiên tai mất mùa, ông lấy lương thực mà gia đình tích trữ đem ra cứu tế người nghèo, khắp châu quận đều truyền tụng mĩ danh của ông.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/4/2024

Nguyên tác Trung văn

 BẤT CAM THƯ PHỤC

不甘雌伏

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post