Câu đối: Tuyết bạch tiên hoa triêm mã bạch ... (HCH)

 

雪白鲜花霑馬白

天青嫩草染襟青 

Tuyết bạch tiên hoa triêm mã bạch

Thiên thanh nộn thảo nhiễm khâm thanh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/4/2024

Tạm dịch từ hai câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Tuyết in sắc ngựa câu giòn

Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời

(Câu 139 – 140)

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球                                                                             

看他白駒似雪

袍服色染天青

Khán tha bạch câu tự tuyết

Bào phục sắc nhiễm thiên thanh

(In tại nhà in Nhật Báo Giải phóng, 1976) 

Thanh khâm 青襟: Tức cổ áo màu xanh bắt chéo qua ở thời cổ (giao lĩnh 交領). Trong văn chương, “thanh khâm” được mượn dùng để chỉ của học trò, và cũng mượn chỉ ví học trò.

 

 

Previous Post Next Post