Câu đối: Mạc tưởng kiêu hoa chủng thụ, mạn bộ từ hành, tư hữu tiên phong đạo cốt ... (HCH)

 


莫想澆花種樹慢步徐行斯有仙風道骨

休懷待客招賓歡歌醉飲此成望族豪門

Mạc tưởng kiêu hoa chủng thụ, mạn bộ từ hành, tư hữu tiên phong đạo cốt

Hưu hoài đãi khách chiêu tân, hoan ca tuý ẩm, thử thành vọng tộc hào môn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/4/2024

Đừng tưởng rng, trng hoa tưới nước, đi đứng khoan thai, y là hng tiên phong đạo ct.

Chớ mong rng, tiếp khách đãi người, ca uống say sưa, là trở thành loi vng tc hào môn.

Previous Post Next Post