Sáng tác: Vũ trung hoa lệnh - Lục thảo thanh đài tịch lí (HCH)

雨中花令

綠草青苔夕裏

蝴蝶去

暮秋方至

氣弄香飄

雨搖花葉

喞喞蟲聲起

枕伴睡回燈已老

駒過隙

事都牢記

一路風塵

家山舊夢

到處尋耗費

VŨ TRUNG HOA LỆNH

Lục thảo thanh đài tịch lí

Hồ điệp khứ

Mộ thu phương chí

Khí lộng hương phiêu

Vũ dao hoa diệp

Tức tức trùng tranh khởi

Chẩm bạn thuỵ hồi đăng dĩ lão

Câu quá khích

Sự đô lao kí

Nhất lộ phong trần

Gia sơn cựu mộng

Đáo xứ tầm hao phí 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/3/2024 

Câu quá khích 駒過隙: Tức “Bạch câu quá khích” 白驹过隙 (bóng câu qua cửa sổ). “Bạch câu” 白驹tức tuấn mã sắc trắng; “khích”  là khe hở. Con tuấn mã chạy vụt qua khe hở, hình dung thời gian trôi qua thật nhanh, điển xuất từ Trang Tử - Trí bắc du 庄子 - 知北游. Trong Trí bắc du có câu:

          Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ.

          人生天地之间若白驹之过隙忽然而已.

          (Đời người trong khoảng trời đất, giống như bóng câu qua cửa sổ, thoáng một cái đã qua mất.)

          Trong Sử kí – Lưu Hầu thế gia 史记 - 留侯世家 của Tư Mã Thiên 司马迁thời Tây Hán có câu:

          Nhân sinh nhất thế gian, như bạch câu quá khích, hà chí tự khổ như thử hồ!

          人生一世间如白驹过隙何至自苦如此乎!

          (Đời người trên thế gian như bóng câu qua cửa sổ, hà tất phải tự làm khổ mình như thế!)

          Và trong Hán thư 汉书 quyển 33 – Nguỵ Báo truyện 魏豹传của Ban Cố  班固thời Đông Hán:

Nhân sinh nhất thế gian, như bạch câu quá khích.

人生一世间如白驹过隙.

(Đời người trên thế gian, như bóng câu qua cửa sổ).

https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BD%E9%A9%B9%E8%BF%87%E9%9A%99/2217?fromModule=lemma_inlink

 

Previous Post Next Post