Câu đối: Tà ánh kim ô, dã ngoại mãn thê sơn thạch lựu ... (HCH)

 

斜映金烏野外滿栖山石榴

薄光玉兔橋邊凝點水浮蓮

Tà ánh kim ô, dã ngoại mãn thê sơn thạch lựu

Bạc quang ngọc thố, kiều biên ngưng điểm thuỷ phù liên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/3/2024 

Sơn thạch lựu 山石榴: tên gọi khác là “trư đầu quả” 猪头果,  “sơn bồ đào” 山蒲桃, “giả thạch lựu” 假石榴….. Theo trang mạng là cây “găng trâu” hay còn gọi là “găng tu hú”.

Thuỷ phù liên 水浮莲: tên gọi khác là “phù liên” 浮莲, “thuỷ hồ lô” 水葫芦, “phụng nhãn liên” 凤眼莲… tức bèo tây, bèo Nhật Bản … 

Previous Post Next Post