Dịch thuật: Hiếu cổ đổng (Tiếu lâm quảng kí)

 

好古董

          一富人酷嗜古董, 而不辨真假. 或伪以虞舜所造漆碗, 周公挞伯禽之杖, 与孔子杏坛所坐之席求售, 各以千金得之. 囊资既空, 乃左执虞舜之碗, 右持周公之杖, 身披孔子之席, 而行乞于市, : “求赐太公九府钱一文."                                    (笑林广记贫窭部)

HIẾU CỔ ĐỔNG

Nhất phú nhân khốc thị cổ đổng, nhi bất biện chân giả, Hoặc nguỵ dĩ Ngu Thuấn sở tạo tất oản, Chu Công thát Bá Cầm chi trượng, dữ Khổng Tử hạnh đàn sở toạ chi tịch cầu thụ, các dĩ thiên kim đắc chi. Nang tư kí không, nãi tả chấp Ngu Thuấn chi oản, hữu trì Chu Công chi trượng, thân phi Khổng Tử chi tịch, nhi hành khất vu thị, viết: “Cầu tứ Thái Công cửu phủ tiền nhất văn.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Bần cũ bộ)

HAM ĐỒ CỔ

          Có một phú ông cực ham đồ cổ, nhưng không phân biệt được thật giả. Có người lừa ông ta nói rằng có chiếc bát gỗ sơn thời Ngu Thuấn, chiếc gậy chống mà Chu Công dùng để đánh Bá Cầm, cùng với chiếc chiếu mà Khổng Tử trải ngồi ở hạnh đàn muốn bán, phú ông lần lượt mua mỗi món là ngàn lượng vàng. Tiền trong túi không còn, phú ông tay trái bưng chiếc bát gỗ sơn thời Ngu Thuấn, tay phải chống chiếc gậy của Chu Công, trên thân khoác chiếc chiếu mà Khổng tử trải ngồi đi xin khắp chợ, nói rằng: “Cho tôi xin một tiền của Thái Công cửu phủ đi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Hiếu cổ đổng Bần cũ bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 09/3/2024

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post