Sáng tác: Trần Bình Trọng - Thung dung tựu nghĩa nhan vô cải (HCH)

 

陳平仲

從容就義顏無改

慷慨軒昂志仍在

南鬼寜爲不北王

浩然正氣名千載

TRẦN BÌNH TRỌNG

Thung dung tựu nghĩa nhan vô cải

Khảng khái hiên ngang chí nhưng tại

Nam quỷ ninh vi bất bắc vương

Hạo nhiên chính khí danh thiên tải 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/3/2024

Trần Bình Trọng (1259 – 1285): Danh tướng nhà Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên Mông vào năm 1285. Ông hi sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong là Bảo Nghĩa Vương.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_B%C3%ACnh_Tr%E1%BB%8Dng

          Trong “Đại Việt sử kí toàn thư” có chép:

          保義王陳平仲 (王黎大行之後, 瑞宝公主再醮也. 祖父於太宗時賜姓). 與賊戰於拖幙洲 (即天幕今幔幮洲是). 死之時, 王被擒不食, 賊詰國事, 不答.: “爲北王乎?” 王厲聲曰: 寜爲南鬼, 不爲北王.” 遂遇害.

          Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng (Vương Lê Đại Hành chi hậu, Thuỵ Bảo công chúa tái tiếu. Tổ phụ ư Thái Tông thời tứ tính). Dữ tặc chiến ư Đà Mạc châu (tức Thiên Mạc, kim Mạn Trù Châu thị). Tử chi thời, Vương bị cầm bất thực, tặc cật quốc sự, bất đáp. Viết: “Vi Bắc vương hồ?” Vương lệ thanh viết: “Ninh vi Nam quỷ, bất vi Bắc vương”, toại ngộ hại.

          (Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng (Vương là dòng dõi Lê Đại Hành, chồng sau của công chúa Thuỵ Bảo, ông cha làm quan đời Thái Tông, được ban quốc tính) đánh nhau với giặc ở bãi Đà Mạc (tức Thiên Mạc, nay là bãi Mạn Trù) bị chết.

          Khi bị bắt, Vương không chịu ăn, giặc hỏi việc nước, Vương không trả lời, giặc hỏi Vương: “Có muốn làm vương đất Bắc không?”

          Vương thét to: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, rồi bị giết.

          (Bản chữ Hán: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697). Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 1998)

          (Bản dịch của Hoàng Văn Lâu, Hà Văn Tấn hiệu đính. Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội 2003, quyển 2 trang79)

Previous Post Next Post