Dịch thuật: Nguồn gốc họ Sở (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ SỞ 

Về nguồn gốc họ (tính) Sở chủ yếu có 4 thuyết.

1-Lấy tên người làm họ.

          Thời Xuân Thu, nước Lỗ có một người tên Lâm Sở 林楚, con cháu đời sau của ông lấy tên ông làm họ, xưng là họ Sở.

2- Xuất phát từ tính “Mị” , lấy tên nước làm họ.

          Theo truyền thuyết, thời thượng cổ hậu duệ của Chuyên Húc Đế 顓顼帝là Lục Chung 陆终, cưới con gái của Quỷ Phương thị là Khoái làm vợ, sinh được 6 người con, người con thứ 6 tên là Quý Liên 季连, được ban họ Mị . Sau nhân vì có công giúp Chu vương thất mở mang vùng Kinh Nam 荆南, thụ phong lập quốc, quốc hiệu là “Kinh” . Kinh quân Hùng Thông 熊通tự phong là Vũ Vương 武王, con cái của ông vào năm 689 trước công nguyên dời đô đến đất Dĩnh (nay là Giang Lăng 江陵Hồ Bắc 湖北), đổi quốc hiệu là Sở , xưng Sở Văn Vương 楚文王. Nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc là một trong “Chiến quốc thất hùng”. Năm 223 trước công nguyên, nước Sở bị nước Tần diệt. Đời sau của công tộc nước Sở lấy tên nước làm họ, xưng là họ Sở .

3- Xuất phát từ đời sau của Sở Long 楚隆, gia thần của Triệu Tương Tử 赵襄子.

4- Có người trong tộc Thổ Gia 土家, tộc Lật Lật 傈傈Hán hoá đổi sang họ Sở.

          Họ Sở ước chiếm 0,02% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị thứ 276. Họ Sở ở tỉnh Hà Nam là nhiều nhất.

Danh nhân các đời

          Thời Xuân Thu nước Lỗ có Bộc quan Sở Khâu 楚丘. Đời Đường có họa gia Sở An 楚安. Đời Tống có Xu mật sứ Sở Chiêu Phụ 楚昭辅. Sở Diễn 楚衍là số học gia, thiên văn gia đời Tống, có bộ Tư thần tinh lậu lịch 司晨星漏历nổi tiếng. Đời Nguyên có Quản quân tổng quản Sở Đỉnh 楚鼎, từng được triều đình phái đi đông chinh Nhật Bản. Đời Minh có Đô chỉ huy sứ Sở Trí 楚智.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 02/3/2024

Nguyên tác Trung văn

SỞ TÍNH UYÊN NGUYÊN

楚姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post