Sáng tác: Chúc Anh Đài cận - Chúc Anh Đài (HCH)

 

祝英台近

祝英台

梁山伯

艷史著華夏

痛切緣情

幽鬱恨難寫

可憐玉碎花殘

鵲橋無拿

赤繩斷會期陰夜

浙杭事

地震天叫人悲

豈貪得車馬

只願與人

生死不離也

誰知結局同墳

忽飛雙蝶

上天上世間辭謝 

CHÚC ANH ĐÀI CẬN

Chúc Anh Đài

Lương Sơn Bá

Diễm sử trứ Hoa Hạ

Thống thiết duyên tình

U uất hận nan tả

Khả liên ngọc toái hoa tàn

Thước kiều vô nã

Xích thằng đoạn, hội kì âm dạ

Chiết Hàng sự

Địa chấn thiên khiếu nhân bi

Khởi tham đắc xa mã

Chỉ nguyện dữ nhân

Sinh tử bất li dã

Thuỳ tri kết cục đồng phần

Hốt phi song điệp

Thướng thiên thượng, thế gian từ tạ 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/3/2024

Lương Sơn Bá 梁山伯, Chúc Anh Đài 祝英台: là một trong “tứ đại dân gian truyền thuyết” (Lương Sơn Bá dữ Chúc Anh Đài 梁山伯與祝英台, Bạch xà truyện 白蛇傳, Mạnh Khương nữ 孟姜女, Ngưu Lang Chức Nữ 牛郎織女) rất nổi tiếng của Trung Quốc.

Tương truyền vào thời Đông Tấn, tại Thượng Ngu 上虞 Chiết Giang 浙江, nhà họ Chúc có cô con gái tên Chúc Anh Đài 祝英台 (cũng gọi là Chúc Cửu Muội 祝九妺), giả trai đến Hàng Châu 杭州du học. Giữa đường Chúc Anh Đài gặp được đồng học Lương Sơn Bá 梁山伯 (cũng gọi là Lương Tam Bá 梁三伯), hai người kết làm bằng hữu. Trải qua ba năm cùng học với nhau, tình cảm sâu đậm, nhưng Lương Sơn Bá không hề biết Chúc Anh Đài là nữ. Về sau vì có việc. Chúc Anh Đài nửa đường thôi học phải về lại quê nhà. Khi Lương Sơn Bá đến Thượng Ngu thăm, mới biết người ba năm học cùng với mình là nữ, nên muốn cầu thân. Lúc bấy giờ, Chúc Anh Đài đã bị gia đình ép gã cho Mã Văn Tài 馬文才. Lương Sơn Bá vì quá đau buồn đã qua đời. Lúc Chúc Anh Đài xuất giá, kiệu hoa đi ngang qua mộ phần Lương Sơn Bá, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Chúc Anh Đài xuống kiệu, đến trước mộ Lương Sơn Bá tế bái. Mộ phần Lương Sơn Bá bỗng nứt ra, Chúc Anh Đài vội chạy vào trong, mộ liền khép lại. Từ trong mộ xuất hiện ra một đôi bướm bay lên không trung. Mọi người truyền nhau đó là hoá thân của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.

Năm 2006, truyền thuyết Lương Chúc được Trung Quốc công nhận là “Di sản phi vật thể” cấp quốc gia.

https://zh.wikipedia.org/.../%E6%A2%81%E5%B1%B1%E4%BC%AF...

Previous Post Next Post