Sáng tác: Tha hương cảnh vật lự sầu biên (HCH)

 

他鄉景物慮愁編

只聽枝頭叫杜鵑

又見天邊疏雁影

相思一擔重雙肩 

Tha hương cảnh vật lự sầu biên

Chỉ thính chi đầu khiếu đỗ quyên

Hựu kiến thiên biên sơ nhạn ảnh

Tương tư nhất đảm trọng song kiên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/3/2024

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

Buồn trông phong cảnh quê người

Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa

Não người cữ gió tuần mưa

Một ngày nặng gánh tương tư một ngày

(Câu 365 – 368)

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球

只見枝头鵲噪, 天边雁影凄零

悵望情人远去

留得相思无限情

Chỉ kiến chi đầu thước táo, thiên biên nhạn ảnh thê linh.

Trướng vọng tình nhân viễn khứ

Lưu đắc tương tư vô hạn tình

(In tại nhà in Nhật Báo Giải phóng, 1976)

Previous Post Next Post