Sáng tác: Mộng Giang Khẩu - Đào nộ phóng (HCH)

 

夢江口

桃怒放

香引蝶蜂來

日照影浮紅水面

魚爭撟首看花開

美不讓天台

MỘNG GIANG KHẨU

Đào nộ phóng

Hương dẫn điệp phong lai

Nhật chiếu ảnh phù hồng thuỷ diện

Ngư tranh kiệu thủ khán hoa khai

Mĩ bất nhượng Thiên thai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/3/2024

 “Mộng Giang Khẩu” 夢江口: tức “Ức Giang Nam” 憶江南. “Ức Giang Nam” vốn là khúc danh của giáo phương thời Đường, sau được dùng làm từ bài danh. Điệu từ này còn có những tên gọi khác như “Mộng Giang Nam” 夢江南, “Vọng Giang Nam” 望江南, “Mộng du tiên” 夢遊仙, “Vọng Bồng Lai” 望蓬萊, “Giang Nam hảo” 江南好, “Giang Nam liễu” 江南柳, “An Dương hảo” 安陽好, “Bộ hư thanh” 步虛聲, “Xuân khứ dã” 春去也

Previous Post Next Post