Sáng tác: Hạ nhật - Cửu hạ mộc miên hồng cổ thụ (HCH)

 

夏日

九夏木棉紅古樹

薰風飄忽自南來

遍聞布谷催人種

恰是槐花再度開 

HẠ NHẬT

Cửu hạ mộc miên hồng cổ thụ

Huân phong phiêu hốt tự nam lai

Biến văn bố cốc thôi nhân chủng

Kháp thị hoè hoa tái độ khai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/3/2024

Cửu hạ 九夏: Mùa hạ đại khái có 90 ngày, cho nên có tên “cửu hạ”. Như Đào Uyên Minh 陶渊明 đời Tấn trong lời tựa bài Vinh mộc 荣木có viết:

Nhật nguyệt thôi thiên

Dĩ phục cửu hạ

日月推迁

已复九夏

(Ngày tháng thay nhau

Lại đến cửu hạ rồi)

Mộc miên 木棉: tức hoa gạo, còn gọi là “phan chi hoa” 攀枝花, “hồng miên thụ” 紅棉樹, “anh hùng thụ” 英雄樹, “ban chi” 斑芝

Huân phong 薰風: Gió mùa hạ.

Nam phong 南風: Trong Lễ kí – Nhạc kí 禮記 - 樂記có đoạn:

Tích giả Thuấn tác ngũ huyền cầm dĩ ca “Nam phong”.

昔者舜作五弦琴以歌南風

(Thời trước, Đế Thuấn làm ra đàn năm dây để hát bài “Nam phong”)

          Và trong Khổng Tử gia ngữ - Biện nhạc giải 孔子家语 - 辨乐解 cũng có đoạn:

          Tích giả Thuấn đàn ngũ huyền chi cầm, tạo “Nam phong” chi thi. Kì thi viết:

Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uấn hề.

Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề.

          昔者舜弹五弦之琴, 南风之诗. 其诗曰:

南风之薰兮, 可以解吾民之愠兮.

南风之时兮 可以阜吾民之财兮.’

          (Thời trước, Đế Thuấn đàn cây đàn năm dây, sáng tác bài thơ “Nam phong”. Lời thơ viết rằng:

          ‘Gió nam thổi mát, có thể giải trừ nỗi oán hận của dân ta.

          Gió nam thổi đúng lúc, có thể làm phong phú tài vật của dân ta’.)

Bố cốc 布谷: tức chim đỗ quyên. Dựa vào tiếng kêu của chim đỗ quyên mà có “nhị thanh đỗ quyên” cũng gọi “đại đỗ quyên” kêu 2 tiếng; “tứ thanh đỗ quyên” kêu 4 tiếng, “bát thanh đỗ quyên” kêu 8 tiếng.

          Tiếng kêu của “nhị thanh đỗ quyên” nghe như “bố cốc, bố cốc” 布谷, 布谷 hoặc “bá cốc, bá cốc” 播谷, 播谷. “Bố cốc / bá cốc” mang ý nghĩa giục mọi người nhanh chóng gieo hạt, trồng trọt.

Kháp thị 恰是: Vừa lúc, vừa đúng lúc.

Hoè hoa 槐花: Cây hoè đến mùa hạ nở hoa, nên mùa hạ còn có biệt xưng là  “hoè tự”.

          Dương Thận 杨慎đời Minh trong Nghệ lâm phạt sơn – Hoè tự 艺林伐山 - 槐序có viết:

Hoè tự, chỉ hạ nhật dã

槐序, 指夏日也

(Hoè tự là chỉ ngày hè)

Previous Post Next Post